friheten

avisa med Nyhetene bak Nyhetene - 77. årgang

 

 

med nyhetene bak nyhetene - 76. årgang

ALLTID OPPDATERT I KAMP MOT USANNHETER. FOR FRED, LIKESTILLING OG RETTFERDIGHET
MARXISTISK INFORMASJON, LIVSSYN OG DEBATT 

Bli abonnement
Kjøp i løssalg hos Narvesen

Om Friheten Nett

Formålet med Friheten Nett

Friheten Nett er et supplement til Friheten Papir, og skal trykke omlag en artikkel per uke med eget stoff. Friheten Nett er Avisa Friheten sin nettutgave, dog med noe eget stoff. I tillegg selges det CD-plater med kopier av tidligere årganger, bidrar til viktig digitaliseringsarbeide, selger enkeltutgaver av Friheten fra 2006-2011. I tillegg skal Friheten Nett engasjere Frihetens lesere i en større grad, og bidra med blant annet billeddatabase til Friheten Papir.


Friheten Netts historie

Frihetens vevutgåve blei oppretta i 1997, med vevredaktør Hans Berger.

Fra årsskiftet 2004/2005 tok Willy Similä over som vevredaktør.

Fra årsskiftet 2007/2008 tok Øyvind Haraldsvik over som vevredaktør i en kort periode, fram til november 2008.

Fra november 2008 overtok Petter Konrad Sandvik som vevredaktør.

I januar 2009 kom en ny versjon av Frihetens vevsider under ledelse av Petter Konrad Sandvik. Disse var basert på den frie programvaren Joomla! som skulle gjøre de enklere å administrere, og å automatisere en del oppgaver. Fra denne tid er en rekke ulike utseendemaler benyttet, til man våren 2010 fant en endelig versjon. Denne har senere blitt bygd videre på, og man gikk over til en ny versjon av denne i april 2011. Den nye versjonen gir brukerne en bedre opplevelse, en komprimert forside og laster hurtigere. Friheten er nå også en nyhetsportal, som oppdateres kontinuerlig med utenlandsk stoff, og med stoff fra Friheten.

UtskriftE-post

Kopirett © Friheten 2017 - Republisering

Ansvarlig redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Nettredaktør: Petter Konrad Sandvik

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti
Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Nettløsning ANS NyFritid Media