Du har 0 i sammenligningen. Vil du se sammenligningen nå?


Sammenlign

Avanserte søkealternativer Avanserte søkealternativer


Velg seksjon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

LO-ledelsen svikter havnearbeiderne

LO-ledelsen svikter havnearbeiderne

Norge som vi kjenner det i dag hadde ikke eksistert om ikke en organisert arbeiderklasse hadde kjempet det fram. LO – med over 913 000 medlemmer –...

TENKETANKEN AGENDA. INTELLEKTUELL LEKEGRINGD  MEN INGEN RØDE FANERS FORPOST

TENKETANKEN AGENDA. INTELLEKTUELL LEKEGRINGD MEN INGEN RØDE FANERS FORPOST

LO-leder Gerd Kristiansen er bare utdannet hjelpepleier. Hun er dermed ikke kvalifisert til å få jobben som rådgiver i den nye tenketanken...

En strategi for 6 – timers dagen/30 timers uke

En strategi for 6 – timers dagen/30 timers uke

I 30 år har vi gått under parolen om 6-timers dagen med full lønnskompensasjon 1. mai og vi har rutinemessig vedtatt at vi ønsker 6-timers dagen på...

Reaksjonær utvikling i Ukraina

UTTALELSE FRA KOMMUNIST OG ARBEIDERPARTIENE OM DEN REAKSJONÆRE UTVIKLINGEN I UKRAINA
Den seinere tidas dramatiske utvikling i Ukraina betyr ikke...

NKP har bekjempet monopolenes EU-union siden 1950-åra!

PÅ MIDTSIDENE I«STANDPUNKT» NR. 3 2013 ER PARTILEDERNE GITT ANLEDNING TIL Å UTTALE SEG OM EU/EØS, ALLE UNNTATT NKP!

NEI TIL EU ledelsens neglisjering...

NKP - 90 år!

NKP 90 ÅR – JUBILEUMSHILSEN TIL NORDKALOTTSTEVNET I NORGE JUNI 2013.
KAMERATER, NKP SEKRETARIATET er glad for å ønske våre søsterpartier på...

Hilsen fra NKP til KEEs 19. kongress

NKP HILSER DERES viktige 19. Kongress som holdes i Athen 11.-14. april 2013. KKE har påtatt seg oppgaven å reorganisere den internasjonal...

GJENREIS DEN SOSIALE BOLIGPOLITIKKEN!

Svend Haakon Jacobsen

SOSIAL BOLIGPOLITIKK – Forslag fra LO Sør-Trøndelag til LO-Kongressen 2013
«I DAG SKJER bygging og salg av boliger i all...

STOPP DET SIONISTISKE ISRAELS OKKUPASJON OG FOLKEMORD, OG USA, EU, ISRAEL OG NATOS KRIGSFORBEREDELSER I MIDT-ØSTEN!

PRESIDENTVALGET I USA

(23-2012) Arbeider og kommunistpartienes «International Communist review» uttaler:

«NEI TIL IMPERIALISTISK KRIG!»

(21 - 2012) Partiene som deltok i Det Europeiske Møtet av Kommunistpartier, organisert på KKEs initiativ i Brussel, 1. – 2. oktober 2012 vedtok ...

Amerikas nedgang - til fattigdom

(18 - 2012) Paul Craig Roberts, tidligere viseredaktør i Wall Street Journal, spaltist i Business Week m.m. skrev 25. August d.å. hos “Information ...

Arbeidsgruppen for det internasjonale møtet av kommunist og arbeiderpartier (IMCWP) i Beirut 16.-17. juni 2012 vedtok følgende uttalelse.

(15 - 2012) Den kapitalistiske krisa fortsetter å utvikle seg, og de negative konsekvensene for arbeiderklassen og verdens folk forsterkes.

Norges jagerflykjøp øker faren for atomkrig

(14 - 2012) Viktig bidrag fra Hedda Bryn Langemyr, daglig leder Norges Fredsråd.Ved å kjøpe det amerikanske jagerflyet F-35 bidrar Norge til ...

Hilsningstale til Kpids-kongress

(13 - 2012) Kjære kamerater i KPiD og gjester,

KKE det greske kommunistpartiet Sentralkomite møttes for en innledende vurdering av valgresultatet 6. mai 2012

(12 - 2012) Valget viser den positive tendens i retning av en radikal omveltning av makten, mot illusjonene om en lettvint løsning. Til tross for den ...

Felles uttalelse fra Kommunist og Arbeiderpartiene i EU. EU og de herskende klasser i medlemslandene har bestemt at arbeidsfolk skal betale en veldig høy pris for den kapitalistiske krisas fordypning

(11 - 2012) Kommunist og arbeiderpartiene i EUs medlemsland oppfordrer arbeiderne i hele EU å motstå og bekjempe godtakelsen av Stabilitet, ...

Bare sosialistisk eiendomsrett vil dekke arbeidernes behov! Leve arbeider-klassens kamp for sosialisme og kommunisme! Uten oss står maskinene stille!

(10 - 2012) Uttalelse fra De Spanske Folkenes Kommunistpartis (PCPE) eksekutivkomite om resultatene av Generalstreiken 29. mars 2012:

NKP synes Hedda Bryn Langemyr, leder av Norges Fredsråd bidrar med et viktig perspektiv på asylbarna og Norges bidrag til flyktningestrømmen i artikkelen «Asylbarna og norske krigshandlinger», som vi derfor gjengir her:

(9 - 2012) Norge har bidratt til kriger på Balkan, i Afghanistan, i Irak og i Libya. Det gir oss forpliktelser til å beskytte flyktninger fra disse ...

HILSEN TIL IRAKS KOMMUNISTISKE PARTIS 78 ÅRS JUBILEUM 31.03.2012

(8 - 2012) Kjære kamerater i IKP, Gratulerer med 78 års dagen for grunnleggingen av Iraks KP 31. mars 1934.

NORDISK KOREASEMINAR I GØTEBORG 17, MARS 2012

(7 - 2012) NKP hilser varmt delegasjonen fra Det Koreanske Arbeiderpartiet i DFRK.

Uttalelse fra kommunistpartiene i Hellas, Irland, Latvia, Litauen og Spania; landene i EU med høyest arbeidsløshet

(6 - 2012) Vi henvender oss til de 24 millioner «offisielt» arbeidsløse i EU, særlig de langtidsledige, arbeidsledig ungdom og kvinner som er verst ...

Slikt byr EU, IMF, Troikaen og Plutokratiet gresk arbeiderklasse og folk!

(5 - 2012) Nytt memorandum for utpining, som ble votert over i det greske parlamentet 12.02.2012 innebærer bl.a. følgende tiltak:

Russisk og kinesisk veto mot FNs legitimering av USA, NATO, Tyrkia og Israels imperialistiske intervensjon og krig mot Syria, Libanon, Iran og Palestina

(4 - 2012) NRKs USA-korrespondent Anders Tvegård kommenterer Syria-resolusjonsforslaget fra New York (Jonas Sætre, NRK 04.02.2012). Russland og Kina ...

Side 1 av 3 Resultat 1 - 24 av 58

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering