Du har 0 i sammenligningen. Vil du se sammenligningen nå?


Sammenlign
LO-ledelsen svikter havnearbeiderne

Norge som vi kjenner det i dag hadde ikke eksistert om ikke en organisert arbeiderklasse hadde kjempet det fram. LO – med over 913 000 medlemmer –...

LO-leder Gerd Kristiansen er bare utdannet hjelpepleier. Hun er dermed ikke kvalifisert til å få jobben som rådgiver i den nye tenketanken...

TENKETANKEN AGENDA. INTELLEKTUELL LEKEGRINGD  MEN INGEN RØDE FANERS FORPOST
En strategi for 6 – timers dagen/30 timers uke

I 30 år har vi gått under parolen om 6-timers dagen med full lønnskompensasjon 1. mai og vi har rutinemessig vedtatt at vi ønsker 6-timers dagen på...

UTTALELSE FRA KOMMUNIST OG ARBEIDERPARTIENE OM DEN REAKSJONÆRE UTVIKLINGEN I UKRAINA
Den seinere tidas dramatiske utvikling i Ukraina betyr ikke...

PÅ MIDTSIDENE I«STANDPUNKT» NR. 3 2013 ER PARTILEDERNE GITT ANLEDNING TIL Å UTTALE SEG OM EU/EØS, ALLE UNNTATT NKP!

NEI TIL EU ledelsens neglisjering...

NKP - 90 år!

Aktuell kommentar | Svend Haakon Jacobsen

NKP 90 ÅR – JUBILEUMSHILSEN TIL NORDKALOTTSTEVNET I NORGE JUNI 2013.
KAMERATER, NKP SEKRETARIATET er glad for å ønske våre søsterpartier på...

NKP HILSER DERES viktige 19. Kongress som holdes i Athen 11.-14. april 2013. KKE har påtatt seg oppgaven å reorganisere den internasjonal...

Svend Haakon Jacobsen

SOSIAL BOLIGPOLITIKK – Forslag fra LO Sør-Trøndelag til LO-Kongressen 2013
«I DAG SKJER bygging og salg av boliger i all...

(23-2012) Arbeider og kommunistpartienes «International Communist review» uttaler:

(21 - 2012) Partiene som deltok i Det Europeiske Møtet av Kommunistpartier, organisert på KKEs initiativ i Brussel, 1. – 2. oktober 2012 vedtok ...

(18 - 2012) Paul Craig Roberts, tidligere viseredaktør i Wall Street Journal, spaltist i Business Week m.m. skrev 25. August d.å. hos “Information ...

(15 - 2012) Den kapitalistiske krisa fortsetter å utvikle seg, og de negative konsekvensene for arbeiderklassen og verdens folk forsterkes.

(14 - 2012) Viktig bidrag fra Hedda Bryn Langemyr, daglig leder Norges Fredsråd.Ved å kjøpe det amerikanske jagerflyet F-35 bidrar Norge til ...

(13 - 2012) Kjære kamerater i KPiD og gjester,

(12 - 2012) Valget viser den positive tendens i retning av en radikal omveltning av makten, mot illusjonene om en lettvint løsning. Til tross for den ...

(11 - 2012) Kommunist og arbeiderpartiene i EUs medlemsland oppfordrer arbeiderne i hele EU å motstå og bekjempe godtakelsen av Stabilitet, ...

(10 - 2012) Uttalelse fra De Spanske Folkenes Kommunistpartis (PCPE) eksekutivkomite om resultatene av Generalstreiken 29. mars 2012:

(9 - 2012) Norge har bidratt til kriger på Balkan, i Afghanistan, i Irak og i Libya. Det gir oss forpliktelser til å beskytte flyktninger fra disse ...

(8 - 2012) Kjære kamerater i IKP, Gratulerer med 78 års dagen for grunnleggingen av Iraks KP 31. mars 1934.

(7 - 2012) NKP hilser varmt delegasjonen fra Det Koreanske Arbeiderpartiet i DFRK.

(6 - 2012) Vi henvender oss til de 24 millioner «offisielt» arbeidsløse i EU, særlig de langtidsledige, arbeidsledig ungdom og kvinner som er verst ...

(5 - 2012) Nytt memorandum for utpining, som ble votert over i det greske parlamentet 12.02.2012 innebærer bl.a. følgende tiltak:

(4 - 2012) NRKs USA-korrespondent Anders Tvegård kommenterer Syria-resolusjonsforslaget fra New York (Jonas Sætre, NRK 04.02.2012). Russland og Kina ...

(3 - 2012)Norge er ingen etisk leder – pensjonsfondet, oljepolitikken, miljøpolitikk og våpeneksport gir løgnen til imagen, skriver Mark Curtis i ...

(2 - 2012) Dagens kapitalistiske overproduksjonskrise startet allerede i 1970 åra. Finanskapitalens sterke vekst og frisleppet av reguleringen av det ...

(26 - 2011) Det 13. Internasjonale Møtet av Kommunist og Arbeiderpartier pekte på følgende hovedlinjer for utvikling av felles aktiviteter for

(25 - 2011) Professor i politisk økonomi ved Warwick University Robert Skidelsky behandler problemstillingen i DN mandag 28. november 2011.

(24 - 2011) Den seinere tidas utvikling viser klare indikasjoner på en kommende militær aggresjon mot Iran. Det er bekjentgjort at Israels regjering ...

(23 - 2011) Storinvestor Øystein Stray Spetalen tror krisa vil fortsette så lenge politikerne prioriterer finansøkonomien framfor realøkonomien, og ...
Side 1 av 2 Resultat 1 - 30 av 58

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering