Vendepunktet i Helsinki

Rick Nagin, People`s World og cpusa. (USAs kommunistiske parti).
Rick Nagin har skrevet for People`s World og forgjengere fra 1970, har lenge vært aktiv i US-amerikansk arbeiderbevegelses aktiviteter i Cleveland, Ohio. Han har organisasjonsansvar for Ohio-distriktet i CPUSA, er med i journalistenes CWA; Communication Workers of America i Chicago, delegat til US-amerikansk LO i Cleveland (AFL-CIO Federation of Labor, North Shore), der han i ACLU, American Civil Liberties Union, er politisk koordinator i innsats mot rasediskriminering og er nestleder i komité for rettferdig behandling av drapet på Tamir Rice, i Cleveland 23/11-2014.
Tamir Rice var 12-år og skoleelev da han ble skutt og drept av en politibetjent. Det utløste protester i hele USA. Hendelsen ble sentral for liknende saker der afro-amerikanere ble skutt av politifolk.
Rick Nagin, People´s World, 25/7-2018: Vendepunktet Helsinki: Fascist-faren kan være på retur når den herskende klassen i USA, nå i etterkant av Helsinki-toppmøtet, ser ut til å forene seg mot Trump Det er blitt for tydelig at Trump søker allianse med Russland som vil rive opp et fastlåst system for US-imperialismens verdensdominans, basert på Nato, EU og Japan.
Grunnene til det er hemmelige, korrupte og personlige. Kald krigs-alliansen ble bygget for å ødelegge Sovjet-sosialismen, som ikke eksisterer lenger og Trump kan med fornuft si det blir liten forskjell om USA er alliert med russiske, vest-europeiske eller japanske kapitalister. Av grunner som ennå er uklare ser det ut til at Trump foretrekker russerne.
Forsøk fra den største del av den herskende klassen i USA på å redde kapitalismen ved å sette inn fascisme er mislykket. Det skyldes først og fremst dype demokratiske følelser i folket som har okkupert gater i milliontall i hver eneste viktig sak, som gjør at Trump, åpent alliert med nynazister og gangstere av alle kategorier, ikke får effekt av en henynsløs kampanje for hat og forakt for minoriteter, kvinner, muslimer, immigranter og afrikanske land og setter politijakt på dem.
16/7-2018 ankommer president Donald Trump og president Vladimir Putin til pressekonferansen etter møtet i presidentpalasset i Helsinki. Foto: Alexander Tsemlianitsjenko /AP.
Trump har vært nyttig for kapitalistene ved å redusere skatter og alle reguleringer av deres business, svekker fagforeninger, offentlig utdanning og helsevesen og vinner et høyreorientert flertall i høyesterett. Men nå er punktet nådd der folk sier de har fått nok. De stiller spørsmål om USA-imperialismens dominans. Høyre-ekstremistene kan tape kontroll med kongressen, Republianerne kan kollapse og til og med et spekter av sosialisme er i ferd med å vinne fram som velgeralternativ.
Dermed befestes Mueller-etterforskningen med juridiske krumspring mot Trumps korrupte medarbeidere. Den beholder grønt sitt grønne lys. Det virker som om det bare er tidsspørsmål før gudfaderne i US-kapitalismen griper inn og gir Trump et tilbud som han ikke kan si nei til før de kvitter seg med ham.
Han har gått så langt han kan gå. Helsinki kan kanskje legitimere at gangstere kan innkassere sine gevinster, redde et råttent system og gjenskape skinnet av et borgerlig demokrati. Hvor lenge Trump vil holde seg er vanskelig å si, men de multinasjonales selskapenes lange kniver, medie- og dypstatens kald-krigs e-tjenester og utenrikspolitisk elite svekkes, parallelt med at også Trumps politiske nettverk smuldrer opp og knaker i sine sammenføyinger.
Skaden Trump har påført fasaden i et borgerlig demokrati er betydelig og repareres ikke lett. Trump har tatt av masken og vist systemets stygge sider. Grunnleggende doktriner over flere tiår om USA som selve inkarnasjonen for «frihet», høy levestandard, anstendighet, menneske-rettigheter, selve sivilisasjonen, stiller flertallet av amerikanere nå et stort spørsmål ved.
Ifølge målinger gjennomført av Republikanerne, som meldes 3/7-18 av Wall Street Journal, slår flertallet av vanlige amerikanere fra alle politiske sjatteringer fast at «hele systemet» er rigget mot dem. Det blir ikke lett å eliminere denne store skepsisen og gjenopprette offentlig troverdighet.
Flertallet av vanlige US-amerikanske arbeidsfolk ser og sier stadig oftere nei til kapitalens splittende ideologi med rasisme, mannsdominans, innvandrer-frykt og systemets hensynsløse rovdrift på miljø og trusler mot verdensfreden. De vet hva som trengs for å sikre økonomisk trygghet og fjerne truslene mot livet på jorden. I økende grad gjennomskuer de demagogien til høyre-ekstreme eller luftige løfter fra borgerlig-liberalere, monopolkapitalens to fløyer.
De søker en annen vei, fri fra storselskapenes utbytting og undertrykking. De vil overvinne defateisme og reformisme. Bevisst eller ubevisst, søker de en virkelig sosial revolusjon, der vanlige arbeidsfolk, ikke milliardærer, har hånden på rattet. Krisen i USAs herskende klasse styrker folkets evne til å kvitte seg med antikommunistisk spindelvev og skape en sosialistisk klasse-bevissthet, som ikke ber om unnskyldning for noe.

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!
Stikkord

fred

helsinki

finland


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering