Kårboligen på Orderud Gård på Sørumsand. Per og Veronica Orderud mener det er nye beviser i Orderud-saken og begjærer av den grunn gjenopptakelse av drapssaken. 																											Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
Kårboligen på Orderud Gård på Sørumsand. Per og Veronica Orderud mener det er nye beviser i Orderud-saken og begjærer av den grunn gjenopptakelse av drapssaken. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Privatetterforsker Tore Sandberg er en utrettelig mann. Han snur alle steiner for om mulig å rette opp justismord som er skjedd i samfunnet. Og han kan vise til resultater. Han fikk Per Liland frikjent for øksemord i «Lille helvete» i Fredrikstad. Og han fikk likedan frikjent Fritz Moen for to alvorlige seksualdrap i Trondheim. Den siste saken er særlig graverende for norske domstoler, politi og påtalemakt.


Nå er turen kommet til Orderud – saken. Etter at Sandberg har arbeidet i over 10 år med den, har man funnet tiden moden for å søke om gjenopptagelse. Dette skjer etter at 4 personer er dømt for medvirkning til trippeldrap på Orderud gård og har sonet ferdig straffene. Drapene skjedde i 1999.


Mange har stilt spørsmål ved saken. Alt samme dag som de tre drepte var funnet i kårboligen på Orderud, gikk politiet ut og sa at motivet kunne bunne i en gårdskonflikt. Dette kan være å begynne i gal ende, før grundig etterforskning er gjort. Noen har hevdet at man må se andre steder enn gårdskonflikten. Det er det Tore Sandberg nå har gjort. På vegne av Per Orderud og Veronica Orderud er saken begjært gjenopptatt. Til mediene sier de to at de nå setter sin lit til en ny behandling.
En sentral person i saken kan være Anne Orderud Paust. Året før hendelsene på Orderud gård ble hun og ektemannen Per Paust utsatt for to attentatforsøk. Begge anslag var alvorlige, men mislykte. Politiet fant til slutt hendelsene så truende at de sendte ekteparet Paust ut av landet. De forble utenlands til våren 1999. Straks de var hjemme begynte ting igjen å skje.


Per Paust hadde sitt virke i UD. Han hadde blant annet lengre tjenester i USA. Anne Orderud Paust virket i Forsvarsdepartementet. Hun var høyt i rekkene, som personlig sekretær for forsvarsministeren. Hun rakk å arbeide for 5 ulike norske forsvarsministre. Noe av hennes arbeid foregikk ved NATOs hovedkvarter i Brussel. Kan dette ha noe å gjøre med hendelsene på Orderud gård i pinsen 1999? Noen har hevdet at ekteparet Paust kunne ha tilknytning til amerikanske hemmelige tjenester.
Våren/forsommeren 1999 raser krig i Jugoslavia. Stridens påskudd er Kosovo. Norge involverer seg sterkt i krigen, som vanlig på vestlig, amerikansk side. Krigen er i strid med folkeretten og etterlater et ødelagt Serbia og et kaotisk Kosovo.
Vi kommer til begynnelsen av mai 1999. Per Paust dør brått av kreft, en sykdom han også har vært rammet av tidligere. Vi når pinsehelgen. Den 22.mai reiser Anne Orderud Paust på besøk til foreldrene på Orderud gård ved Sørumsand. Hele dagen har kårboligen på gården, der foreldrene bor, trolig vært holdt under oppsikt. Dette kunne ha skjedd fra en privatbil parkert like i nærheten, og som flere har lagt merke til. Med Anne vel på plass i kårboligen, slår morderne til. Tre mennesker myrdes. At Kristian og Marie Orderud blir drept er sannsynligvis tilfeldig, trolig en dekkoperasjon.


Et viktig poeng: Mordet på Anne Orderud Paust er varslet. En anonym mann ringer 1880 – nummeropplysningstjeneste på Vestlandet noen dager før drapene. Han spør om Annes telefonnummer. Han sier også at hun skal myrdes. Spørsmål: Hvordan er dette viktige spor fulgt opp? Var mannen blitt identifisert, kunne vel saken vært oppklart?


Spørsmålet er dette: Hvorfor ble Anne Orderud Paust myrdet? Ekteparet Per Paust og Anne Paust var ansatt i UD og Forsvarsdepartement. Drapene sammenfaller i tid med krigen i Serbia/Kosovo. Norge deltar i denne NATO – krigen. Spørsmål: Kunne drapet på Anne Orderud Paust være en hevnakt mot Norge for deltagelse i krigen?


Tore Sandberg er en grundig mann. Denne gang leder han oppmerksomheten mot et brev funnet i Sverige. Brevet skal ha vært forelagt domstolen under rettergangen mot de 4 som ble dømt for medvirkning. Påtalemakten, aktor, svarer nå at han ikke kan huske brevet. Videre viser Sandberg til forhold rundt drapsvåpnene som ble brukt. Det meste som står i begjæringen om gjenopptakelse er selvsagt ikke kjent.


Hvem holdt så i våpnene i kårboligen? Tore Sandberg nevner i media «torpedo med østeuropeisk bakgrunn». Altså «jugoslavisk» mafia? Dette er interessant. Det rimer også med attentatforsøkene mot ekteparet Paust sommeren 1998. (Hadde Per Paust ikke avgått ved døden av kreft, ville trolig også han blitt myrdet).


Nå er det bare å vente på konklusjonen til gjenopptakelseskommisjonen.
Referanse: NRK - TV.
Noe forkortet av red.

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering