Mennesket og naturen

Advarsel: Hvis du er en type som lett blir deprimert, så ikke les denne artikkelen!


■ Hva er kommunismens (fellesskapets), menneskehetens hovedoppgave? Den helhetlige naturen (organiske og uorganiske) skal og må stå i sentrum for vår virksomhet! Naturens biologiske mangfold og naturens uorganiske ressurser, må sikres for fremtiden.

Kjell Jan Hammer
Hvorfor må vi godta at menneskeheten øker hele tiden? Noen mener vi er “bakterier” som bare må vokse? Er det noe “hellig” ved oss som gjør at det er umulig å stille kritiske spørsmål om dette? Er vi så “suverene” at det er unødvendig å bry oss?

Hvorfor sier vi: Vår jord! Har vi som art eiendomsrett til jorden? Hvem har gitt oss denne eiendomsretten? Alle de andre artene? Eller har vi bare tatt oss til rette? Du verden for en arroganse, som ligger i dette uttrykket!

Klimaet på jorden er i dramatisk endring, den kapitalistiske økonomien er den dominerende økonomien i verden og den forbruker alt i sin vekstfilosofi, de progressive politiske kreftene er ennå ikke sterke nok til å overta styringen av verdenssamfunnet. Det er sannsynlig, at vi får en ny dynamisk balanse i naturen, en balanse som kraftig og hensynsløs vil utrydde store deler av artsmangfoldet og som vil gjøre det mye vanskeligere for de artene (inklusivt mennesket) som over mange titalls tusen år har tilpasset seg det nåværende klima for å leve/overleve i det. Det som nå er spesielt, er at denne masseutryddelsen i all hovedsak skyldes oss mennesker og det dominerende økonomiske system: Kapitalismen. Ja enkelte har også lansert tanken om at kanskje er vi mennesker egentlig en bakterie som fortærer alt og at det beste hadde vært, at vi dødde ut, slik at resten av det organiske livet har en mulighet for å overleve.

Hittil har vitenskapen oppdaget ca. 1.9 millioner arter på jorden. Det totale antallet anslås å ligge så høyt som 10 - 15 millioner arter. Forskerne hevder at regnskogen er hjemmet til mellom 50 - 80% av jordens arter. Utryddelsen av bare én art, kan få ringvirkninger i et økosystem som vi i dag, ikke har forutsetninger for å kunne se konsekvensen av. Forskerens overslag går ut på at det hver dag forsvinner 140 arter fra tropiske områder i tillegg kommer artene som dør ut i de andre klimatiske områdene på jorden. Røft regnet, så medfører dette at over en halv million arter dør ut i løpet av en tidsperiode på 10 år. Selvfølgelig skapes det hele tiden nye arter gjennom evolusjonen, men det er alminnelig enighet blant forskerne om at utryddingen av antall arter er helt unaturlig, prosessen har et urovekkende tempo, antallet døde overstiger kraftig antallet nye arter og at dette skyldes menneskenes virksomhet. Vitenskapsområder innen biologi har i dag påpekt at livet på jorden er inne i en katastrofal utvikling, en naturkatastrofe. At vi nå står ovenfor en ny masseutryddelse av livsmangfoldet på linje med de fem store tidligere masseutryddelsene på jorden, en utvikling som vi ikke aner konsekvensene av.

 

 

Les resten, og fortsettelsen i Friheten! På BuyAndRead nummer 18, 19 og 20! Eller i Narvesen

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Odd Jarl Gerhardsen Redaktør: Terje Bjørlo Nett: 

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2023 - Republisering