PÅ MIDTSIDENE I«STANDPUNKT» NR. 3 2013 ER PARTILEDERNE GITT ANLEDNING TIL Å UTTALE SEG OM EU/EØS, ALLE UNNTATT NKP!

NEI TIL EU ledelsens neglisjering av NKP ble tatt opp i brev foran landsmøtet i november 2012. Utdrag fra brevet sier mye om NKPs standpunkt til EU/EØS.
«NEI TIL EU bevegelsens styrke ligger i at den er en bred folke- og grasrotbevegelse, med forankring i fagbevegelsen, landbruket, kystbefolkningen blant mange flere. Professor i økonomi Leif Johansen (NKP) advarte allerede i 1950 årene mot europeisk monopolkapitals planer om Europas forenede stater for å ivareta deres transnasjonale interesser. Dette realiserer de i dagens EU. Den kapitalistiske krisa med omfattende arbeidsløshet, kraftige angrep på faglige og sosiale rettigheter, har i tillegg til den lange kampen og omkampen mot EU og EØS i Norge, ført til at nærmere 80 % av Norges befolkning i dag er i mot EU, mens bare 15 % er for. Dette er et gunstig bakteppe for å vinne fram i kampen mot EØS, som innfører EUs nyliberalistiske politikk i norske lover og på den måten snik-innmelder Norge i EU. EUs fire friheter, EFTA-domstolen og EU-direktivene hindrer arbeidsfolk å opprettholde en fagbevegelse den ser seg tjent med, fagbevegelsens nasjonale tariffsystem og maktposisjon undergraves. Vi må føre kampen mot EØS slik at Norge melder seg ut av EØS, så norsk fagbevegelse fortsatt skal være i stand til å forsvare arbeidsfolks rettigheter og interesser.

NKP, PARTIETS UNGDOMSORGANISASJON (UngKom), og partiets avis FRIHETEN, er en klar og tydelig aktør i kampen mot EU, og EØS-avtalen. NKP feirer i 2013 90 år som etablert parti for arbeider og småkårsfolk i Norge. NKP var en viktig faktor å regne med fram mot folkeavstemningen både i 1972 og 1994. NKP jobbet aktivt og lojalt for Folkebevegelsen mot EEC (EF) over hele landet. NKP har alltid hatt en klar holdning til aksjonsenhet mellom viktige yrkes og folkegrupper på grasrota, og er anerkjent for det. Alle NKPs medlemmer er mot EU og EØS, og mange av partiets medlemmer er aktive i Nei til EU, noen sitter også i ledende verv.

NKP ER I dag ikke et stort parti, men stiller liste også til Stortingsvalget 2013 i nærmere halvdelen av landets fylker. NKP tilhører en aktiv del av grasrota over hele landet. Både SP og SV har mange aktive med i NTEU og det er både naturlig og fint. Samtidig sitter disse partiene med i den «rødgrønne» regjeringen, og legitimerer AP flertallets EU/EØS politikk, som de selv sier de ikke er enige i. Enkelte aktive fra Arbeiderpartiet er også med, de fleste er varme tilhengere av EØS, eller avviser kamp mot EØS nå. Nei til EU har i flere sammenhenger valgt å holde NKP utenfor, mens partiet Rødt over lengre tid er tatt inn i varmen, på tross av sin sekteriske AKMED fortid. Det er flott at bredden blir større. Dette må også innebære at Nei Til EU anerkjenner og respekterer NKPs aktive deltakelse i bevegelsen, og lar oss delta i de kommende partidebatter om EU og EØS, og at 1. kandidatene på våre lister til Stortingsvalget presenteres på lik linje med de andre partiene i valgavisene Nei Til EU utgir i forbindelse med Stortingsvalget 2013 i de enkelte fylker og sentralt, og at NKP blir invitert til å delta på møtene på linje med de andre Nei partiene!»

NKP REAGERER STERKT på at partiet nok en gang neglisjeres, i «Standpunkt» nr. 3 i år!
NKP SER EØS-AVTALEN som en alvorlig utfordring til vår nasjonale selvbestemmelse, undergraver fagbevegelsens makt, styrker monopolborgerskapet og deres lakeier, og drar Norge baklengs inn i et EU som vi to ganger har nedstemt og som ingen vil ha!

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Nihilistisk liberaler

Nihilistisk liberaler

(20-2016)I sin kommentar til dumavalget beklager Aftenposten at Dmitrij Gudkov, som avisen betegner som Russlands siste liberaler, ikke ble ...


Det nye TTIP KOMMER

Foto: Arkiv, Scanpix

TTIP CETA kommer. Schulz står bak: EU-parlamentet banker gjennom CETA.

Den utpekte SPD-kandidaten til ny tysk kansler er medansvarlig for `salg av ...


Optimistisk Kleveland

Leder i Nei til EU Kathrine Kleveland 															Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

(15 - 2017) Kathrine Kleveland, som er leder i Nei til EU, har sendt en kronikk til aviser over det ganske land. Hun har tatt for seg vedtak om...

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering