Ja, du leser heilt rett. Hoyre gir na full stotte til at sma, desentraliserte bedrifter skal fa subsidier fra Staten for a konkurrere med et stort, hogt rasjonalisert og effektivt konsern. For en gangs skyld har partiet Hoyre fraveket sine egne prinsipper ganske ettertrykkelig.Men la oss ta historia fra begynnelsen: Det aktuelle konsernet har i et par tiar fulgt Hoyres politiske og okonomiske retningslinjer, trass i at eierne egentlig var skeptiske til dette. Men da ogsa Arbeiderpartiet pala konsernet a drive etter markedsokonomiske prinsipper, og da denne spesielle bedriften er avhengig av velvilje fra Det norske storting, la bedriftsledelsen seg i selen og gjorde som Hoyre alltid har sagt: Rasjonaliserte produksjonen, sa opp folk, la ned sma filialer pa bygdene.

Da var vel bade AP og Hoyre fornoyde?

A nei, lokale AP-ordforere hante bedriften fordi ”den ikke tok distriktspolitiske hensyn”. Enda det var deres eget parti som hadde palagt bedriften at det skulle den ikke gjore.

Men da slo vel de store mediene alarm? De bruker ikke a v?re nadige med partier som oppforer seg darlig overfor de sakalte ”verdiskaperne i samfunnet”. Fikk ikke AP sa ora flagra av Dagens N?ringsliv, Aftenposten, Dagbladet og Dagsrevyens utrettelige forkjemper for det frie n?ringslivet, Gran-Olsson? De hater jo ”distriktspolitiske hensyn” like sterkt som Borre hater abort og Hagen hater samer.

A nei, da. De var tvert om med i mobbernes kor. Det er nemlig noe som er like urokkelig som Dovre og 17. mai i norsk virkelighet: Det er at denne spesielle bedriften aldri blir omtalt i anna enn sterkt negative vendinger i Hoyre-pressa, Dagsrevyen og Dagbladet. Og det skjer uansett hvor flink bedriften er til a tilpasse seg Arbeiderpartiets nye Hoyre-stat.

Det nye er altsa at den har v?rt altfor flink. Den er blitt sa effektiv at den gjennom markedsokonomien slar ut alle sma konkurrenter som prover seg. Hoyres taktikk var at ved a tvinge bedriften inn i markedskonkurransens jungellover, skulle den splintres i stykker og visne hen. Det gikk altsa ikke. Og AP fikk heller ikke has pa denne ”samfunnsfiende nr 1” blant norske bedrifter. Denne plagsomme nissen, som var et resultat av tidligere AP-regjeringers velvilje, klorte seg fast da Gro kjorte sitt flyttelass fra AP-staten til Hoyre-staten. Og Jagland kunne ikke unnga a la nissen fa et losji i sitt nye norske hus; nissen hadde jo bestatt en eksamen der bade AP og Hoyre trudde han skulle stryke.

Nissen, eller altsa det store, nasjonale konsernet, blei dermed ei hodepine for AP. Og det blei et sant mareritt for Hoyre. Na var alle muligheter for a skvise konsernet ved hjelp av Hoyre-politikk oppbrukt. Gode rad var dyre. Sa dyre at Hoyre matte ga kanossagang til den forakta Staten for a fa has pa sitt hat-objekt nr 1 i Norge.

Det siste som har skjedd, er at bade AP og Hoyre har gatt inn for store subsidier til konsernets konkurrenter. Og mens det store konsernet blei straffa for a opprettholde filialer i Avdal og Hutahei, betaler na AP ut store subsidier til sma bedrifter som overtar det store konsernets anlegg nettopp i Hutahei og Avdal for en slikk og ingenting, for at de skal klare seg i konkurransen med denne j?vla, helvetes bedriften som er sa forbanna effektiv og markedsretta at den ikke lar seg knekke uten a gjeninnfore kraftige sosialdemokratiske virkemidler pa dette spesielle samfunnsomradet. Ogsa en hoyremann kan bli provosert til styggord. Vi vil ikke stoppe han i a rope dem ut.

Derfor skal na norske forbrukere betale dette effektive konsernets konkurrenter gjennom matvareprisene og over skatteseddelen. Med Hoyres fulle velsignelse. Star verden til paske?

Ikke bare det: De sma konkurrentene slipper a betale de allmenne samfunnskostnadene som det store konsernet er palagt. Og de sma konkurrentene far et ekstra ”smadriftstilskudd”; det er ukjent i andre n?ringer, og hatet av Hoyre. Unntatt i denne n?ringa, der Hoyre er villig til a ga over sine egne ideologiske lik for a knekke det ufyselig effektive og markedsokonomisk uslaelige konsernet, som gjor at markedsokonomene taper en konkurranse der de var sikre pa a score full pott. Det er omtrent som da Valerenga tapte plassen i hovedserien mot ”bondene” fra Sogndal.

Ja, du har gjetta riktig. S?rlig dersom du i tillegg til Friheten leser Nationen. Da veit du at det store, effektive og sv?rt konkurransedyktige konsernet heiter Tine Meierier. Du veit ogsa at denne bedriften, trass i sin lojale oppfolging av den norske Hoyre-statens prinsipper, er meir forhatt av hoyrepartiene H og DNA enn noen gang tidligere i historia.

Synnove Finden i Alvdal og Q-meieriene pa J?ren far subsidier av et slag som bade Hoyre, Dagens N?ringsliv og Dagsrevyen ville gatt i spinn over dersom de var brukt i andre n?ringer. Na hyller de landbruksminister Hansen for subsidiene. Hans storste bedrift innen norske media er at han har snudd karakterskalaen pa hodet. Det skjedde i det Orkla-styrte Dagbladet da han fikk en sekser. Den har Orkla til denne tid fatt lite igjen for.

Men ikke sorg over det, Orkla. Na har Hoyre og AP snart gitt opp de sma konkurrentene til produsent-samvirket. Det neste steget er vel a gi Orkla en oljemilliard for a bli kvitt det h?lvetes forbanna drittfirmaet Tine, som styres av de j?vla EU-motstanderne og ulvemorderne nord for Sinsen-krysset!

TVI
Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering