Dag og Tid er stundevis vel verd a lese. I sitt siste nummer har avisa et intervju med skogsarbeideren Jan Olsen fra Bygland i Setesdal, som hver vinter drar til Cuba med innsamla gaver: Sykler, PC-er, papir, telefoner, sportsutstyr, og i ar en noksa spesiell gjenstand: Den gamle ambulansebilen i Bygland. Det er plass til den i en 60 m3 container, og den kan fylles med masse nyttige ting som folk her i Norge ikke bruker lenger, men som for cubanerne er sv?rt sa brukbare og kj?rkomne. ”Kjop nytt med godt samvit, desom du sender oss den gamle sykkelen eller PC-en”, er Jan Olsens enkle og effektive budskap.Jan sier: ”Eg er ingenting pa –ist, bortsett fra syklist”. Men han roser cubanske myndigheter for maten de fordeler gavene pa. Gavene regnes som statlig eiendom, og innfores tollfritt (jfr. problemene i Russland). Det er full apenhet om fordelinga, og vanligvis er Jan enig med cubanerne, men i ett tilfelle reagerte han: En handikappa gutt skulle ikke fa sykkel av rektor, for det blei antatt at han ikke kunne sykle. Men de andre barna sa at det kunne han, og Jan insisterte pa at han skulle fa prove. Vesle Davis beviste at han klarte det, og fikk sykkelen. Dermed slapp han a bo pa internat pa skolen, ved Jans hjelp.

Alt hores ut som bare solskinn. Men Jan og hans n?rmeste medarbeidere har ett problem: Det koster 45 000 kr a sende en slik container. Av Norges amerikanske marionett-regjering er det lite a fa, slik at pengene ma samles inn. Avisa oppgir ingen konto, men til opplysning har Jan Olsen telefon 37 93 53 43, for de som onsker a hjelpe til.

Han har en annen Jan med etternavnet Nykvist som hjelper til med Cuba-innsamlingene. Pa Cuba heiter de to Jan Uno og Jan Dos (Jan 1 og 2). Tredjemann i gjengen er den 78-arige sykkelreparatoren Sigurd Asland i Evje, som utgjor organisasjonens teknologiske ekspertise. Han har aldri v?rt pa Cuba. Avisa foreslar kronerulling til en slik tur. Vi far hape det gar bra.

Cuba-tur er vel ikke den rette paskjonnelsen for gamle Berta, som er blitt sa skropelig at ho aldri meir kan sykle, og derfor ba Jan hente sykkelen. Til henne foreslar vi i stedet en villblomst-bukett fra ei gammal utslatte, med et lite kort: ”Kj?re Berta, du har forstatt poenget!”

Dette er altsa folk fra verstingenes landsdel, i folge Oslo-pressa. Det morke fastland, med Vidar Kleppes kjernevelgere - de som er ”fulle av fremmedfrykt og redsel for globaliseringen”, som det blir uttrykt i de politisk korrekte media.

Vi er ikke ”–ister”, sier de sjol ganske beskjedent. Men pa nordnorsk er det et verb som heiter ”a ist”, eller kanskje det skrives ”idst”. Det betyr nettopp a orke, a bry seg, a sta pa.

Disse folka ”ist”. De tenker globalt og handler lokalt, bade heftig og begeistret, slik Rio-kongressen i 1992 ba oss a gjore. De er glokalister, og som sadanne skal de redde verden.

Var gode Lappeskomaker har etterlyst en norsk storebror. Kanskje vi kan foresla to: Jan Uno og Jan Dos. Med Sigurd som Grandpa.

Tilbake til syklist-landet Cuba og deres voksende prestisje som okologisk foregangsland. Granma International kan melde at det blir et ”verdensseminar” i Havana 22.-24. mai i ar, for a diskutere bruken av bagasse, det vil si avfall fra sukkerproduksjonen. Cuba er det ledende landet i a utnytte alle deler av sukkerroret, bade bladverk, stengler og avfallsmasse fra raffineringsprosessen. Det forskes na innafor det sakalte ”Cuba-9-prosjektet” pa 20 ulike biprodukter som kan fa stor verdi i framtida. Forskinga blir understotta av FNs Utviklingsprogram UNDP, som tenker a bruke 150 mill. kr. i lopet av en tjuearsperiode.

Fra for er melasse brukt til sirup, krotterfor og rastoff for brennevinsproduksjon. De vedaktige delene blir brukt til papirmasse, filter for olbryggeriene, sponplater til mobelindustrien, krotterfor og veterin?rmedisiner. Avgassene som renses ut under destillasjonen blir sammen med diverse avfallsprodukter tilbakefort til sukkerplantasjene som gjodsel.

Og nettopp denne okologiske syklusen skal utvikles slik at Cuba fra na av produserer okende mengder med ”organisk sukker”, altsa sukker som blir produsert uten kunstgjodsel og sproytemidler. De forste 4200 tonn er allerede levert, og pa fa ar er det planer om en arlig produksjon pa 58 000 t. Dette sukkeret trenger meir papassing i vekstperioden, og blir derfor dyrere i produksjon. Men den internasjonale ettersporselen etter organisk sukker er sterkt stigende; det antas at ettersporselen vil bli 200 000 tonn/ar.

Syklister og glokalister i Bygde-Norge har forstatt hva som foregar av viktige endringer pa det globale planet, og innsett at Cuba har en nokkelposisjon. De kan utmerket godt samarbeide med okologister og kommunister. Kanskje far vi en ”-istenes femte Internasjonale” med hovedsete i Havana og norsk underkontor i Bygland? I sa fall ma Jan Olsen beholde en av PC-ene sjol.

TVI
Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering