Hva er dette for noe sludder - ingen vil vel eie verdens verste og mest dodelige epidemi?

Jo da: Sor-Afrikas president, Thabo Mbeki, har klart a avslore at noen prover pa nettopp det. Og at dette er med pa a gjore epidemien langt storre og alvorligere enn den kunne v?re.

Han gjor det klart for alle som vil hore pa, at det er de fattige som drepes raskt av HIV/AIDS, mens de rike med HIV-smitte kan leve i mange ar sa sant de har rad til de nye, dyre medisinene. Han fant ogsa ut at de nye medisinene kan produseres billig i noen u-land med en viss teknologisk standard, slike som Brasil og hans eget land.. Det vil fore til at millioner av fattige mennesker kan fa et lengre og bedre liv.

Men de multinasjonale farmasoytiske konsernene - de som har stjalet sa mange naturmedisiner fra u-land og patentert dem - tillater ikke at deres egne medisiner blir brukt som livredning til en overkommelig pris for de lidende millionene i de samme u-landa. De krever a fa beholde sitt patentbeskytta monopol, og have inn monopol-priser langt over de reelle produksjonskostnadene. Det hjelper ikke at det dreier seg om medisiner mot u-landas verste svope, HIV/AIDS.

Thabo Mbeki har avkledd dette barbariet. Derfor har han blitt skyteskive for de mektige farmasoytiske gigantene og deres medlopere i verdens media. De pastar at Mbeki ”benekter sammenhengen mellom HIV-smitten og AIDS, og hevder AIDS skyldes fattigdom”. Ogsa her i Norge har vi hort denne myten kolportert av nyhetsbyraene; til og med via vare medias korrespondenter i Afrika.

Sor-Afrika har gjort seg klar til a produsere HZT og andre av de livsforlengende medisinene mot HIV. Den multinasjonale farmasoytiske industrien reiste i vinter sak om dette ved sorafrikansk rett. Og de hadde all verdens patentlover og regler pa sin side, kjent under TRIPS, WTO, MAI og andre avskyelige forkortinger. Men de regna ikke med verdensopinionen; de trudde at de hadde den i sin hule hand gjennom verdensomspennende mediestyrte skittkastingskampanjer mot Thabo Mbeki. Men der tok de feil. I land etter land trossa hundretusener av mennesker medias hjernevask, og protestene mot medisin-gigantene nadde heilt til Danmark. De torde ikke anna enn a innga forlik med den sorafrikanske regjeringa og president Mbeki. Hva det er verd, gjenstar a se. Men de klarte i alle fall ikke a stromlinjeforme den vestlige opinionen.

I forkant av denne saka foregikk den 13. AIDS-konferansen i Durban, med den kjente Harvard-professoren i medisin, Paul Farmer, til stede. Hans referat av det Mbeki sa pa konferansen, star i grell kontrast til det bildet som vestlige media gav. Enkelte journalister med forbindelser til medisin-industrien hadde i forkant beskyldt Mbeki for ”folkemord”, skriver Farmer. Han drog til konferansen for a undersoke realitetene. I utgangspunktet stilte han sporsmalet: ”Er Sor-Afrikas politikk overfor de HIV-smitta, og for potensielle offer for smitten, ulik den som andre afrikanske land med liknende okonomisk niva har fatt til?” Og han svarer med overbevisning: ”Mine undersokelser viser at dersom noen har svekka Sor-Afrikas innsats for disse gruppene, ma det v?re WB og IMF med sine ”struktur-program”, ikke regjeringa og presidenten.”

Altsa matte eventuelle feil ligge i presidentens oppfatninger. Han er i folge media en desidert vrangl?rer og fantast nar det gjelder HIV/AIDS. Derfor var bade Farmer og en del av hans studenter fra Harvard sv?rt spente da de tok plass under hans talerstol i lag med noen hundre forskere, leger og AIDS-aktivister i Durban.

Hva sa han? ”Fattigdom og sosial ulikhet er HIVs mest potente co-faktorer under utviklinga av AIDS, og alle forsok pa a avgrense denne sjukdommen i Afrika ma omfatte en breiere forstaelse av de sosiale faktorene.” Mbeki gjorde det pa denne maten klart at han ansa AIDS a v?re en folge av HIV-viruset. Dette var stikk i strid med medias pastander om det motsatte.

Farmer og studentene gikk rolige til sengs. Neste dag begynte de a lese vestlige aviser med den samme roen. Og fikk sitt livs sjokk. For avis etter avis fra USA og Europa fortalte om ”Mbekis forferdelige tale”. Sakalte ”velrenommerte” aviser som New York Times hevda: ”Mbeki sa at det er ekstrem fattigdom snarere enn AIDS som tar livet av folk i Sor-Afrika”. Og St.Louis Post skreiv: ”Mr. Mbeki har hengt seg opp i den forskrudde ideen at det er underern?ring og tuberkulose som er arsak til AIDS”.

Folk i Afrika dor som oftest av tuberkulose nar de pa forhand har HIV og AIDS, konstaterer Farmer. Mbeki sa det samme som Harvard-professoren i sin tale. Men hva betyr det for media nar de pa forhand har bestemt seg for hva de skal skrive, uansett hva Mbeki sier. Til og med presidenten i et av Afrikas storste og rikeste land er altsa hjelpelaus overfor medielognene fra de som eier bade pressa og den innbringende HIV-epidemien. Og som gjerne ser at den varer lenge.

TVI

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering