De norske hoyrepartiene sliter med a finne dekning for sine skattelettelser. Lille vi kan na hjelpe bade Petersen og Hagen med a bli meir truverdige.

Vi kan ogsa berolige de som er mot hoyrepartienes lovnader om a senke tobakksavgiftene og tillate royking pa offentlige steder. De som trur at det forer til stor belastning pa helsevesenet og store offentlige utgifter til fortrengsel for skole og kultur, ma visstnok tenke nytt. Det amerikanske PR-firmaet Arthur D. Little har offentliggjort en forskningsrapport som viser at staten Tsjekkia har tjent store penger i aret 1999 pa at folk royker og dor tidlig. Det er Aftenposten som melder dette 17.07.01. Littles konklusjon er at Tsjekkia sparte helseutgifter, pensjoner og utgifter til eldreboliger pa 30 mill $ (290 mill kr) i 1999 fordi mange mennesker dode tidligere pa grunn av royking. I tillegg tjente den tsjekkiske staten 117 mill $ (ca. 1 mrd kroner) pa skatter og avgifter fra tobakksvarer.

Na star det av en eller annen grunn ikke noe i Littles regnskap om utgiftene til de som overlevde roykesjukdommene: lungekreftoperasjoner, straleterapi, svindyre cellegiftkurer, hjerteoperasjoner, amputasjon av roykebein, og ikke minst trygder til alle de menneskene som blei kort- og langtidssjukemeldt pa grunn av roykeskader. Vi far tilskrive dette ei kreativ form for regnskapsforing; og kreativ skal man som kjent v?re i vare dager.

Men det er ikke dette prokuratorknepet som anti-tobakksaktivistene reagerer mest pa. De griper fatt i sjolve tankegangen bak Little-rapporten; at det er gunstig for en stat a ha et utryddingsprogram for nylig pensjonerte mennesker. Ogsa statssekret?ren i det tsjekkiske helsedepartementet reagerer pa samme maten. Han sier at hans departement fortsatt vil fore kampanjer mot royking for at tsjekkiske borgere skal fa et langt og sunt liv.

Hva landets president tenker om dette sporsmalet, skulle v?re interessant a vite. Sa vidt vi kjenner til, er han en lidenskapelig kjederoyker, og han har v?rt innlagt pa sjukehus fleire ganger pa grunn av tobakksskader. Han royker visstnok fortsatt. Ettersom en avgatt president ganske bestemt er en av landets dyreste pensjonister, vil han bidra til Littles positive regnskapstall nar hans tid kommer om relativt kort tid. Som kontrast, se pa stakkars vesle Island som ma fo pa den kjernesunne Vigdis i mange tiar!

Og na kommer vart geniale politiske forslag til de hoyrepartiene som torster etter a spare statlige penger for a kunne gi store skattelettelser: Nar dere kommer til makta, sa sett i gang Operasjon Sneip!

Som kjent er innholdet av tj?re og andre helseskadelige stoffer i sneipene opptil ti ganger sa stort som i vanlig sigarett-tobakk. Det betyr at Little-effekten av slik tobakk er opptil ti ganger sa stor som for den vanlige handelsvaren.

Derfor bor ei regjering av H og FRP sette i verk et genialt resirkuleringssystem for sneiper. Ettersom det er snakk om gjenbruk, kan en FRP-miljominister flytte noen millioner fra snoscooteroppsyn og vern av botaniske reservater til denne virksomheten. Det vil ogsa skape en positiv immitsj hos hval- og ulvevenner.

Men for a avskj?re brysomme kritikere bor man snarest rad avskjedige hjelsedirektoren og stenge hans direktorat. Det er jo bare et pafunn av krypto-kommunisten Karl Evang, som sikta mot a detalj-kontrollere nordmenns levevaner. Det smaker av Albania i for-mafiansk tid - vekk med helsebyrakratene! Vi sparer noen titalls millioner pa statsbudsjettet bare pa det.

Deretter kan vi la stakkars Tomra, som nylig tapte en feit kontrakt i Tyskland, utarbeide en slags sneip-automater som for hver sneip gir ut en lodd-bong med nummer. Disse bongene kan innga i et manedlig lotteri, der hovedgevinstene er ti reiser til H og FRPs yndlingsland Tyrkia, mens det blir levert ut lassevis av sigarettkartonger som trostegevinster.

Hva slags sigaretter? Naturligvis ”Norwegian Sniper”. Sigaretten som bade er rasterk, superbillig og miljovennlig! Basert pa rastoff fra resirkulerte norske sneiper, med Frederic Hauges anbefaling patrykt: Her har vi en klassisk kombinasjon av vekst og vern! Det er mye kjekkere enn de traurige sosialdemokratiske advarslene. Dessuten kan private helseklinikker spesialisere seg pa tobakks-skadene, og tjene godt pa resirkuleringa. Men det viktigste er at pensjonistene og de permanent arbeidsledige er de flittigste roykerne. Vi sier ikke mer, som Darwin P. uttrykte det. Inntektene av ”Norwegian Sniper” kommer i tillegg. Vi ser fram til store skattelettelser under Petersen og Hagen basert pa ”Little-effekten”.

Men vi glomte visst a fortelle hvem som har finansiert Little-rapporten: Det er det store tobakk-selskapet Philip Morris - ogsa kjent for sin intime tilknytning til Apartheid-systemet i Sor-Afrika i gamle dager. Kanskje de vil mislike en statlig norsk konkurrent, sjol om det er de multinasjonale partiene i Norge som star bak?

TVI

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering