La oss tenke oss at en utsending (envoyé) fra en høyere galaktisk sivilisasjon kunne følge med i det som skjer på Jorda, og registrere alle konflikter, maktbruk og terrordrap overfor sivile. La oss anta at hun, fordi hun hører til en høyere sivilisasjon, vil sette opp som et grunnprinsipp - et såkalt paradigme - at alle menneskelige skapninger på den blå planeten Jorda er likeverdige. Fra sitt utsiktspunkt ville hun ikke kunnet unngå å observere at de rikeste tjue prosent av menneskene (Vesten) disponerer over 85 prosent av ressursene, og at de rikes ildkraft og drapseffektivitet er enda skeivere fordelt, fordi også militærvesenet i mange fattige land står i de rikeste tjue prosentenes tjeneste.

Hva ville hun fortelle i sin ukesrapport for uke 37 år 2001 til Den Høyeste Domstolen for en Rettferdig Galakse? Kanskje omtrent slik: ”Vesten, og især USA, har opplevd et av sine største mareritt i historisk tid. For første gang har luftbåren terror slått til i de luftbårne drapsmaskinenes heimland. Ikke bare det: I motsetning til størsteparten av den vestlig regisserte terroren rundt om på Jorda, var denne målretta. Den slo til mot to reelle utgangspunkt for Vestens nakketak på resten av menneskeheten: Det militære hovedkvarteret Pentagon og det økonomiske maktsymbolet World Trade Center.

Når Vesten utfører sine bomberaid og andre drapshandlinger, forekommer disse mindre målretta og treffer oftere blindt. Dessuten er det naturligvis en kvantitets-forskjell: Et omfang på vel 5000 omkomne - la oss kalle det ”en Manhattan” - er relativt lite mot enkelte av Vestens aksjoner mot uskyldige mennesker. Det er nok å nevne noen eksempler fra tida etter de store krigene på Jorda: USAs aktive pådriverskap til at over 500 000 sivile blei myrda i Indonesia i 1965. USAs bombing av Vietnam, Laos og Kambodsja på seksti- og syttitallet, som i tillegg til landets krigføring der, tok fire millioner menneskeliv. Dessuten har krigshandlinger og boikott hittil fratatt minst 800 000 barn livet i Irak. Bare disse tre massakrene utgjør en drapskvote på 1060 Manhattans. ”Utan ett ända tyst minut i Sverige”, skriver landets store krimforfatter, Jan Guillou.

Til og med i dagene etter den skjebnesvangre 11. september fortsatte staten Israel med å omskape Palestina til et Manhattan. Hvorfor har aldri noen tent lys i Vestens byer for de som dør der? I stedet ser det ut til at lysene som tennes for de døde i USA, blender menneskene fra å se andre drap på uskyldige mennesker. Og når USA hevner drapene på Manhattan, skaper det bare to, tre, femti, hundre nye Manhattans, for å omskrive en kjent jordisk opprører fra forrige hundreår.

Hva skal Den Høyeste Galaktiske Domstol gjøre med dette?

Den bør etter undertegnedes syn avsi endelig dom for at rettferd skal innføres på Jorda fra og med kommende årsskifte. Nå kan Domstolen ikke vente lenger; det vil være et overgrep mot hele menneskeheten, fordi konsekvensene av en utsettelse synes katastrofale. Problemet oppstår når dommen skal gjøres rettskraftig. Menneskene er nemlig besatt av noe de kaller Ondskap. Vi ville heller kalle det havesyke. Våre utsendinger blir avvist som fantaster når de kommer til Jorda med et budskap om likeverd. Et nytt initiativ av det slaget vil trolig ende med at vår utsending blir drept, eller at vedkommende må vende tilbake til Domstolens base med uforretta sak.

Det vil være til den største skade for menneskeheten. Så lenge menneskenes likeverd ikke blir respektert, vil fleire og fleire dø en smertefull død på grunn av Ondskapen. Akkurat det blei jo påpekt av vår envoyé i Palestina, to tusenår tilbake. Han frasa seg vårt sikkerhetssystem, og blei spikra til en tregjenstand og drept. I dag blir hans budskap brukt som argumentasjon for Ondskapen. Det samme skjer med budskapet fra en annen envoyé som vi sendte 700 år seinere. Det ser ut til at Våre utsendingers budskaper konsekvent misbrukes av de som bærer oppe menneskenes største last: Havesyken eller Ondskapen.

Derfor må våre laservåpen nå innstilles på en materiell ødeleggelse av Ondskapens opphavssteder. Det må utgå et entydig varsel om at menneskene i tide evakuerer disse områdene, før de legges i grus av Den Galaktiske Domstols våpen som en siste nødutvei for å berge menneskeheten.

Dessverre har vi vært litt for seine med å sette denne planen i verk. Derfor blei to av våre fremste mål ødelagt den 11. sept. 2001 jordisk tid, ved at noen mennesker tok saka i egne hender, og med grufulle tap av menneskeliv som resultat. En aksjon for å destruere resten av Ondskapens arnesteder uten tap av menneskeliv må derfor komme så snart som mulig. Første punkt bør etter undertegnedes skjønn være total evakuering av Det hvite hus i Washington.”

TVI

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!
Stikkord

arnested

ondskap


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering