Den 24. mars1980 kjørte en bil opp framfor katedralen i San Salvador; ei gruppe væpna terrorister trengte seg inn og skøyt landets erkebiskop Oscar Romero framfor alteret. I 1998 blei biskop Juan Gerardi i Guatemala drept av en terrorist. Ikke i noen av tilfellene har vi hørt reaksjoner fra det norske KRF, særdeles ikke fra en av deres fremste voktere av ”Kirkens integritet”, Kåre Kristiansen. Heller ikke fra de store partiene i Stortinget kom det sterke reaksjoner. Det er bemerkelsesverdig dersom vi stiller denne tausheten opp mot de voldsomme utfall som tidligere var kommet overfor langt mildere overgrep mot kirkene i Sovjetunionen under Bresjnev. – Hvorfor denne enorme forskjellen?

Først og fremst består den i hvor morderne har fått sin utdanning i faget. Gerardis morder Lima Estrada og den ansvarlige for terror-mordet på Romero, Roberto D´Aubuisson, har begge tidligere vært studenter ved School of Americas (SOA) i Fort Benning, Alabama, USA. Der blir militære fra heile Latin-Amerika ”opplært i menneskerettigheter, demokrati og amerikanske verdier”, som det heiter i eigenreklamen. Med det resultat at ”mellom skolens avgangselever finnes mange av kontinentets mest berykta torturister, massemordere, diktatorer og statsterrorister”, skriver den engelske storavisa The Guardian. ”I 1993 laga FNs Sannhetskommisjon for El Salvador ei liste over de offiserene som hadde begått flest forbrytelser under borgerkrigen. To tredeler av dem hadde gjennomgått utdanning ved SOA.”

Fra starten i 1946 har SOA trent meir enn 60 000 latinamerikanske politimenn og militære. Og treninga omfatter ikke bare ”menneskerettigheter og demokrati”, slik egenreklamen lyder. Skolens viktigste, skjulte doktrine er at ”de som slåss for de fattige og de svake, er dine fiender”.

Alle grupper og enkeltpersoner som arbeider for sosial rettferd og mot de rikes overmakt, skal bekjempes, uansett deres stilling og stand - ja, dess større innflytelse de har i kampen for de fattige, dess viktigere er det å arrestere dem, torturere dem, eventuelt ta dem av dage i terroraksjoner, slik det skjedde med de to biskopene. De to hadde nemlig vidd sitt liv til kamp for de fattige: Romero på generelt grunnlag, Gerardi på vegne av maya-indianerne. De sistnevnte hadde vært utsatt for utsletting av 448 landsbyer og drap på nærmere 40 000 mennesker. Ugjerninger som blei utført av grundig utdanna kandidater i død fra SOA.

Tilsynelatende er fagkretsen ved skolen forholdsvis uskyldig. Men i 1996 blei sju av skolens hemmelige treningsmanualer avslørt. Blant de viktigste tipsene for de kommende terrorist-kandidatene var utpressing, tortur, eksekusjon og arrestasjoner av vitnenes familie. Dette førte til at ei rekke demokratiske senatorer gikk inn for å legge ned skolen. Men de såkalte moderate demokratene svikta, slik de også gjør når det gjelder krigen mot Irak. I stedet vedtok fleirtallet i Kongressen å legge ned skolen, for deretter å gjenåpne den i neste øyeblikk - denne gangen under nytt navn: ”Den vestlige hemisfæres institutt for sikkerhetssamarbeid” (WHISC). I de samme lokalene, med de samme lærerkreftene og den samme overordna dagsorden.

Dette med nytt navn var propagandamessig viktig, ikke minst fordi forkortinga SOA etter hvert var blitt synonym for ”School Of Assasins” - ”Morderskolen”. Men den gjendøpte WHISC er, akkurat som SOA tidligere, en skole for pro-amerikanske terrorister, og ingenting ut over det.

Det er i den anledning at Guardians George Monbiot er infam nok til å sitere nåværende president Bush: ”Dersom en hvilken som helst regjering støtter lovløse og folk som dreper uskyldige, har de sjøl blitt lovløse og mordere. Og de får ta de ødeleggende konsekvensene av det.” Monbiot sier: ”Jeg er glad at han sa ”hvilken som helst regjering”. For hans egen regjering trenger øyeblikkelig oppmerksomhet. USAs regjeringer har nemlig i over 55 år drevet en treningsleir for terrorister, som i drapseffektivitet massivt overgår al Qaeda, uansett hvor mange ugjerninger vi samler i denne organisasjonens synderegister.”

Når vi kjenner til SOAs meritter, og veit at den stadig er i fuksjon og stadig har som hovedformål å drive terror mot Latin-Amerikas progressive regimer, forekommer det svært feigt at ikke norsk presse setter søkelyset på denne institusjonen. Det gjør derimot antikrigs-opposisjonen i USA. Forrige uke var det samla over 10 000 demonstranter ved Fort Benning, og et hundretall av disse er arrestert og sitter fortsatt inne. I lang tid har også opposisjonen hatt et nettsted som heter SOA Watch, som publiserer de mange terror-udådene som SOAs ”avgangselever” har begått. Dette kan du finne på www.soaw.org. Lykke til i jakta på terrorister!

TVI

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering