NÅR SOLIDARITETEN SVIKTER

(26 - 2011) De norske papirprodusentene er i hardt vær. Dette skal skyldes de internasjonale økonomiske konjunkturene, i følge ledelsen i Norske Skog som er eier av Norske Skog Follum, Norske Skog Skogn og Norske Skog Saugbrugs.

I 2006 ble Norske Skogs Union Bruk i Skien lagt ned under samme begrunnelse. Det ”lønnet” seg ikke å opprettholde Union da Kina ble en for stor konkurrent på markedet. Union var langt fra konkurs men styret og bedriftsforsamlingen fant ut at fortjenesten til eierne var for liten. Til overmål stemte hovedtillitsvalgte, ansatt på Follum, mot opprettholdelsen av Union under påskudd av at ble ikke Union nedlagt ville Follum bli det. Union ville legge om driften til et annet papirprodukt som ville bli i en nisjesituasjon og som ville lønne seg, men eierne sa nei. Nye kapitaleiere som ville kjøpe bedriften fikk nei. Ca 500 arbeidere måtte gå. Staten og den rødgrønne næringsministeren sto tafatte uten ”verktøy” for å redde arbeidsplassene. Vi har i dag en regjering og en fagbevegelse som er uten makt og innflytelse – eller vil bruke det de har av styrke - når arbeidsplasser legges ned. Dette er tragisk og uakseptabelt. Trygge arbeidsplasser var ved valget i 2009 ” arbeid nummer en ” for Ap. SVs engasjement i å bevare arbeidsplassene er nå helt i skyggen av ammediskusjoner og fars rett til pappapermisjon. Vel, uten jobb vil man jo få tilstrekkelig med både pappa- og mammapermisjon.

Fredag den 8. desember ble vedtok bedriftsforsamlingen at Follum skulle avvikles med bl.a. fire bedriftsansatte Skogns stemmer ved. To ansatte ved Follum og representanter for Viken Skog stemte i mot. Viken Skog ville kjøpe Follum men fikk nei. Næringsminister Giske foldet lankene og kunne bare konstatere at markedet rår og bedriftsforsamlingers enerett til å rasere arbeidsplasser består. Vel 350 ansatte er satt på porten. En hjørnesteinsbedrift på Hønefoss avvikles. Riktignok ga LO-sjef Flåthen støtte til de Follumansatte som alle tillitsvalgte i Norge Skog stilte seg bak, men da de 150 demonstrantene ved Follum foran Norske Skogs hovedkontor i Oslo torsdag den 8. desember, var de så svært aleine. Hvor var resten av norsk fagbevegelse? Hvor var LO-sjefens tordnende tale mot de frie markedskreftene, kapitalismens rasering av samfunnet, løfter om aksjoner og sterke krav til en regjering med et ”sosialistisk” flertall. Hvor ble solidariteten av? Bak julestrias og julebordenes kjas og mas?

På ny ser vi at de ansatte settes opp mot hverandre av bedriftsledelsen, anført av kapitaleierne, for å få tvunget gjennom sin vilje. Konsernsjef i Norske Skog, Ombudstvedt sa til Adresseavisen at de ansatte ved Skogn og Saugbrugs i Halden ble stilt ovenfor et ultimatum: Hadde man vært nødt til å drive videre på Follum ville man måtte stenge ned driften ved Skog og Saugbrugs. Man måtte ha ”volumet ut av markedet”, het det. Dette i strid med fakta som viser at fabrikkene ikke er i konkurranse med hverandre da de lager ulike produkter og papirkvaliteter. Eiernes fakta er annerledes: De tjener for dårlig.

Fellesforbundets nestleder på Follum, Inge Myrlund, sa til de enslig 150 demonstrantene at ” ...de ansatte må stå sammen. Det er ikke de som skal nedlegge bedrifter, Det er eiernes og administrasjonens jobb ”. Klubbleder Stein Roar Eriksen spådde: ” ….dette vil etterlate seg dype spor i fagbevegelsen i lang tid framover. Solidariteten er død dersom man skal oppføre seg sånn. En hel bransje er truet”.

Når fagorganiserte, tillitsvalgte i et styremøte plutselig lar seg vippe av pinnen av en uttalelse fra en konsernsjef som setter fabrikkene og de ansatte opp mot hverandre med splitt og hersk taktikk, er det store mangler i faglige og solidariske holdninger. Det er mangel på forståelse hvordan kapitalismen virker og den strategien og taktikken den bruker til en hver tid for å fremme eiernes interesser. Dette er forståelig, men ingen unnskyldning, da man i norsk fagbevegelse, dominert av sosialdemokratisk tenkning, neppe lærer lenger å avsløre kapitalismens natur og arbeidsmåte, om sosialisme og marxismens forståelse av arbeid og kapital. Med dagens toppledelse i LO skjer det neppe når de ansatte ved Skogn og Saugbrugs er nede for telling som offer for den samme splitt og hersk. Følg med.

 

 

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering