I anledning kvinnedagen 8. mars

För att genomföra den socialistiska revolutionen, är det nödvändigt att förena arbetarklassen och dess organisationer, en kamp som skär igenom alla linjer av språk, nationalitet, ras, religion och kön.

Av Jon Jönsson (SKP)
Detta innebär att arbetarklassen måste ta på sig uppgiften att bekämpa alla former av förtryck och exploatering, och ställa sig i spetsen för alla förtryckta skikt i samhället, och måste bekämpa alla försök att dela upp det arbetande folket, även när dessa försök stöds av delar av de förtryckta själva.For kommunister ligger roten til alle former av undertrykkelse i samfunnets oppdeling i klasser. Mange feminister kan mene at roten til undertrykkelsen av kvinner ligger i mannens natur, denne oppfatningen er spesielt utbredt blant borgerlige og småborgerlige (sosialdemokrat-) feminister av begge kjønn.

Å tenke at kvinneundertrykkelse ikke et sosialt, men et biologisk fenomen strider ikke bare med det marxistiske syn på likestillingskampen, men den strider mot all vitenskap om mennesket og våre historiske erfaringer fra klassekampen. Samt, det er en veldig pessimistisk konklusjon.

Om vi skal akseptere at det finnes noe iboende hos menn som får de til å undertrykke kvinner, da er det svært vanskelig å se for seg at hvordan dagens situasjon noen gang skulle kunne forandres. Uavhengig av hvor mye opplysningsarbeid vi tar på oss eller hvor mange lover vi vedtar, så vil konklusjonen forbli: Vi har alltid undertrykk kvinner, og derfor vil vi alltid komme til å fortsette med det.

Kommunistisk teori og vitenskapelig bevisføring viser at undertrykkelsen av kvinner bare er så gammel som oppdelingen av kvinner i klasser. Samtidig med klassesamfunnet, privat eiendom, staten og den borgerlige familien oppsto undertrykkelsen av kvinner. Avskaffelsen av kvinneundertrykkelse er avhengig av avskaffelsen av klassesystemet, som skjer gjennom den sosialistiske revolusjonen. Dette betyr ikke at undertrykkelsen skjer automatisk når arbeiderklassen tar makten. Den psykologiske arven etter borgerklassen kommer til å bli beseiret når det etableres reelle menneskelige relasjoner mellom menn og kvinner. Uten at arbeiderklassen styrter det kapitalistiske system og skaper forutsetningene for å oppnå et klasseløst samfunn, er ingen virkelig frigjøring av kvinner mulig.
For å gjennomføre den sosialistiske revolusjonen er det nødvendig å forene dagens arbeiderklasse og dens organisasjoner, i en kamp som skjer på tvers av alle fiktive grenser som språk, nasjonalitet, «rase», religion og kjønn. Arbeiderklassen må ta på seg oppgaven med å bekjempe alle former av undertrykkelse og utnyttelse, og stille seg i spissen for alle undertrykte lag i samfunnet. Vi må motarbeide alle forsøk på å oppdele det arbeidende folk, selv når disse forsøkene støttes av deler av de undertrykte selv.

Følge artikkel?
Norges Kommunistiske Parti mener at kvinner fortsatt er en undertrykt og diskriminert gruppe. Kvinners liv og arbeid verdsettes lavere enn mennenes. Synet på kvinnens plass i samfunnet har forandret seg gjennom kvinnekamp og ulike lover som skal sikre kvinners rettigheter, men det tradisjonelle borgerlige rollemønsteret er fortsatt basert på at kvinnens plass er i hjemmet.

Flere kvinner har gått ut i arbeidslivet (-da ofte som deltidsansatte) og selv om ferdigmat og tekniske nyvinninger kan ha gjort livet enklere for mange, har kvinnens yrkesaktivitet ført til at hun er blitt dobbeltarbeidende. Stillingsandelene i en rekke yrker er for små. Det gir dårlig lønn, lav innflytelse på arbeidsplassen, ingen pensjonspoeng m.m. Gjennom kvinnenes egen kamp har folks bevissthet endret seg i positiv retning, men vi kan ikke tro at kvinner er likestilte selv om vi blir fortalt at de er! Kvinner og menn i alle klasser og grupper utbyttes og undertrykkes, vi må i fellesskap kjempe for å endre dette samfunnet som tillater det!

Kvinnokamp – klasskamp
För kommunister är roten till alla former av förtryck i uppdelningen av samhället i klasser. Många feminister ser roten till förtrycket av kvinnor i något som är rotat i männens natur, i synnerhet är den uppfattningen vit sprid bland borgerliga och småborgerliga feminister av båda könen. Det är inte ett socialt, utan ett biologiskt fenomen. Det är ...inte bara en omarxistisk syn på jämlikheten mellan könen, den strider även mot all vetenskap om den mänskliga rasen och historiska erfarenheter av klasskampen. Det är dessutom en djupt pessimistiska slutsats. För om vi accepterar att det finns något inneboende hos män som får dem att förtrycka kvinnor, är det svårt att se hur den nuvarande situationen någonsin kommer att åtgärdas. Slutsatsen blir att män alltid har förtryckt kvinnor och därför kommer kvinnoförtrycket alltid att finnas kvar. Även om man påstår sig vilja dämpa och försvåra förtrycket genom lagstiftning och upplysning.Kommunisterna teori och vetenskapliga bevisföring visar att förtrycket av kvinnor bara är så gammalt som uppdelningen av samhället i klasser. Tillsammans med klassamhället, privat egendomen, staten, och den borgerliga familjen uppstod förtrycket av kvinnor. Dess avskaffande är därför beroende av avskaffande av klasser, vilket sker genom den socialistiska revolutionen. Detta betyder inte att förtrycket av kvinnor automatiskt kommer att försvinna när arbetarklassen tar makten. Det psykologiska arvet efter borgarklassen kommer slutligen att övervinnas när sociala villkor skapas för upprättandet av verkligt mänskliga relationer mellan män och kvinnor. Men till dess att arbetarklassen störtar kapitalismen och skapar förutsättningarna för att uppnå ett klasslöst samhälle, är ingen verklig frigörelse av kvinnorna möjlig.För att genomföra den socialistiska revolutionen, är det nödvändigt att förena arbetarklassen och dess organisationer, en kamp som skär igenom alla linjer av språk, nationalitet, ras, religion och kön. Detta innebär att arbetarklassen måste ta på sig uppgiften att bekämpa alla former av förtryck och exploatering, och ställa sig i spetsen för alla förtryckta skikt i samhället, och måste bekämpa alla försök att dela upp det arbetande folket, även när dessa försök stöds av delar av de förtryckta själva.

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

- Kok kaffen sjøl!

- Kok kaffen sjøl!

(6 - 17) Nok en 8. mars-dag er lagt bak oss. Det meldes om lange tog og kamplyst - både i sør og nord. Bra er det. I vår tid trenger vi så sårt at...Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering