friheten

avisa med Nyhetene bak Nyhetene - 78. årgang

Marcel Duchamp: Fontene              			         Geir Tanderg Steigan: Tittelen på verket er på engelsk
Marcel Duchamp: Fontene Geir Tanderg Steigan: Tittelen på verket er på engelsk

(24 - 2017) Folk ville ha bort eit "kunstverk" av ein stolpe, ein møkkaspreiar og ein stor stein i Kvam i Gudbrandsdalen. Det keisame er at installasjonen har vorti laga for offentlege middel (400 000 kroner). Men så kom kultureliten og sa: – Jeg vil forsvare kunstverket.

Olav H Aarrestad
Kunst skal skape engasjement – og det har de virkelig lykkes med. Alt kan takast til inntekt for moderne kunst. Eit engasjement for å få bort verket, som uorginalt nok vart kalla Fontene (sjå ovanfor), vert teki til inntekt for at det skapar "engasjement", og såleis har kunsten oppfylt sin misjon. For eldre solide, skikkelege kustverk kan ein sjølvsagt bruka argument som at det er kvinnediskrimierande, er eit monument over ein rasist eller sett opp av "fienden" (i dagens Polen der alle sovjetiske krigsminnesmerke vert fjerna), men då er det i tillegg til øydelegging av flott kunst(hand)verk eit åtak på ytringsfridomen. Å hevda at å fjerna installasjonen i Kvam, er som å driva bokbål og å gjera åtak på ytringsfridomen, fell til jorda. Ein bør helst vita kva ytring kunstnaren kjem med før ein seier det dreier seg om åtak på ytringsfridomen.
Og det var vel hensikta med all moderne abstrakt kunst at han ikkje skulle ha nokon bodskap, men udergrava sosialrealistisk kunst (jfr Rockefellers og CIAs økonomiske støtte til abstrakt kusnt i den kalde krigens dagar). Men røtene er eldre enn som så. Marcel Duchampå (1887-1968) var ein nokså mislukka fransk målar som i protest mot all tradisjonell og krevjande kunst stilte ut eit sykkelhjul på ein krakk på ei utstilling i USA i 1913. Gjennombrotet fekk han med eit pissoir på Armory Show- utstillinga i 1917 og kalla det Fontene. I dag vert originalpissoiret verdsett til fleire millionar dollar og rekna som eit av dei mest signifikante kunstverk i verda.

Kirkekunst på Sicilia

Kong Roger II. krones av Jesus

(26 - 2016) Normanniske mosaikker i middelalderkirker

Sicilia, Middelhavets største øy, ligger midt i havet som et skille mellom Det...
RSS-mating for kommentarer Kommentarer

Ny kommeentar

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

 

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard
Redaktør: Terje Bjørlo
Vevredaktør: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgivar: Norges Kommunistiske Parti
Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 2017 - Republisering

Nettløsning ANS NyFritid Media

FRIHETEN
Friheten er ei norsk månadsavis, med ei lang historie, ho blir redigert av ein frivulleg redaksjon og er basert på frivullegheit. Difor treng me og bidrag, både økonomisk, innhaldsmessig og andre oppgåver. Støtt oss!

Avisa vert utgitt av Noregs Kommunistiske Parti, og er den enaste avisa som vart etablert illegalt under 2. verdenskrig som fortsatt utgis.
Avisa skriv ikkje om det du finn i alle andre avisar, og det er nok derfor me opplevar auke i både tingarar og laussal.
Avisa, ho er systemkritisk og analytisk, djuptgåande og skriv om alle emner. Avisa kjem to gonger i månaden, vil du tinga ho?

Harald Øystein
,
ansvarleg redaktør