...
av Jan Wilsberg

En ung, langhåret mann er i bevegelse.
Helt tydelig, bakenfor sporet til Gjøvikbanen,
følger han et fortau
mellom Sporveishallen og Storo-krysset.
Med øynene vendt mot ham
slår det meg: å gå
er et uttrykk for enorm vilje.
Det er besluttsomhet i ren form.

Å gå er vilje til makt.
Det er livsvilje.
Han går for å nå noe.
Han går for å oppleve noe.
Han går for å møte noen.
Han går for å spise.
Han går for å drikke.

Skikkelsen svinger inn til venstre
oppe på broen
med de to trikkeholdeplassene
rett overfor hverandre,
og blir borte.
Hva han vil oppnå med sin vilje,
er det ingen som vet.

Oslo, den 6. desember 2015

RSS-mating for kommentarer Kommentarer

Ny kommeentar

Friheten er ei norsk månadsavis, med ei lang historie, ho blir redigert av ein frivulleg redaksjon og er basert på frivullegheit. Difor treng ci og bidrag, både økonomisk, innhaldsmessig og andre oppgåver. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Vevredaktør: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgjevar: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 2018 - Republisering

Nettløsning ANS NyFritid Media