friheten

avisa med Nyhetene bak Nyhetene - 78. årgang

ORDSKIFTE 18: Kjell Jan Hammer, Skodje
Amerika: kontinentet ble gitt navnet Amerika i 1507 for å hedre Amerigo Vespucci, en Italiener som etter en reise til Brasil i 1500 - 1501 påpekte at et nytt kontinent var oppdaget.
Amerika, sammenfattende navn på landmassene på den vestlige halvkule, mellom Atlanterhavet i øst og Stillehavet i vest. Omfatter ca. 42 millioner km2 og er delt i to omtrent like store fastland, Nord-Amerika og Sør-Amerika med Mellom-Amerika som et forbindelsesledd. (Store Norske Leksikon).
USA, Amerikas Forente Stater, er en forbundsrepublikk i Nord-Amerika som består av 50 delstater, forbundsdistriktet District of Columbia og en rekke mindre områder.
En føderal republikk som opprinnelig besto av 13 kolonier plyndret og røvet fra de indianske folkene. Disse koloniene løsreiv seg fra Storbritannia i 1776.
Føderal: Stater i et forbund med lover som gjelder for hele unionen og ikke bare for den enkelte stat. Det fører til at USA kan opptre som én stat.
Stat: En stat er en samling av organisasjoner som opptrer enhetlig, og som har rett til å bruke fysisk makt, for å styre innen et avgrenset landområde.
Orden stat og nasjon brukes ofte om hverandre. I Amerika er det i dag 35 stater/nasjoner hvor USA er én av dem. Det er derfor svært krenkende og misvisende for amerikanere som ikke er fra USA, å kalle USA for Amerika.
Hensikten med navnet USA - De Forente Stater av Amerika, er imperialistisk, dvs. et ønske om å øke sin dominans over andre stater/nasjoner. USA består i dag av 51 stater i en føderasjon. Ved å beholde navnet USA, kan USA gjennom økonomisk makt og politisk/kulturell manipulasjon, tvinge/sluke nye nasjoner inn i føderasjonen. Målet er å svelge hele verdensdelen Amerika, noe de kan se langt etter. Det imperialistiske USA er på veg ned økonomisk og politisk. De kan heller ikke vinne en omfattende militært krig. Det er derfor på tide at de opplyste i USA, starter en samtale seg i mellom for å finne et naturlig navn på nasjonen, et indiansk burde vell passe!?

RSS-mating for kommentarer Kommentarer

Ny kommeentar

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

 

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard
Redaktør: Terje Bjørlo
Vevredaktør: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgivar: Norges Kommunistiske Parti
Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 2017 - Republisering

Nettløsning ANS NyFritid Media

FRIHETEN
Friheten er ei norsk månadsavis, med ei lang historie, ho blir redigert av ein frivulleg redaksjon og er basert på frivullegheit. Difor treng me og bidrag, både økonomisk, innhaldsmessig og andre oppgåver. Støtt oss!

Avisa vert utgitt av Noregs Kommunistiske Parti, og er den enaste avisa som vart etablert illegalt under 2. verdenskrig som fortsatt utgis.
Avisa skriv ikkje om det du finn i alle andre avisar, og det er nok derfor me opplevar auke i både tingarar og laussal.
Avisa, ho er systemkritisk og analytisk, djuptgåande og skriv om alle emner. Avisa kjem to gonger i månaden, vil du tinga ho?

Harald Øystein
,
ansvarleg redaktør