Kravet om tariffavtale i Drammen
Det danske selskapet Holship har siden 1. januar 2013 vært i konflikt med Transportarbeiderforbundet (NTF) fordi de ikke ønsker å bruke de registrerte havnearbeiderne ved Holships terminal i Drammen.
Holship Norge AS i Drammen (datterbedrift av det dansk Holship AS) benyttet losse- og lastearbeiderne fram til 31. desember 2012. Fra og med 2013 har bedriften sluttet å leie inn havnearbeider fra losse- og lastekontoret i Drammen. Holship ønsker å benytte skipenes mannskap og egne ansatte
 
Transportarbeiderforbundet krevde i april 2013 en tariffavtale hvor de registrerte havnearbeiderne skulle ha fortrinnsrett til losse- og lastearbeidet. Holship nektet. I juni 2013 stevnet Transportarbeiderforbundet Holship for Drammen Tingrett. Holship har tapt saken i tingretten og lagmannsretten. Saken har blitt anket til høyesterett og nærmer seg nå endelig behandling.
 
Da saken ble behandlet i Høyesterett i 2015, mente domstolen at EØS var relevant og oversendte saken til EFTA-domstolen for en vurdering. I april 2016 kom uttalelsen fra EFTA-domstolen, som sa at havnearbeidernes kamp for tariffavtale strider med EØS-avtalen. Transportarbeiderforbundet forventer at Høyesterett ser bort fra uttalelsen. Forbundsleder Lars Johnsen har uttalt: Det motsatte vil være å gripe inn i den norske tariffpraksisen og et angrep på ILO-konvensjonen.
 
Høyesterett har nå besluttet å behandle havnekonflikten i Drammen i plenum. Striden står om LO-organiserte havnearbeideres fortrinnsrett til losse- og lastearbeid. Dato for Høyesteretts behandling er satt til tirsdag 8. november, og avsatt opp til fire dager til behandlingen. En avgjørelse vil være klar i månedsskiftet november/desember.
 
Konsekvensene av nederlag i høyesterett
 
Vi vinner ikke kampen mot sosial dumping med EØS-avtalen – og vi vinner ikke kampen mot sosial dumping om dagens LO-ledelse fortsetter som i dag. NTFs leder Lars Morten Johnsen siteres på frifagbevegelse.no (12. mai 2016) i at det vil bli en ny EØS-kamp i LO om Høyesterett kom fram til samme konklusjon som EFTA-domstolen.
 
NKP vil være med å støtte et EØS-opprør. EØS - avtalen gjør inngrep på det norske arbeidsliv og samfunn gjennom beslutninger fattet i EU. EØS -avtalen undergraver kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdannelse. ILO konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning underordnes EUs fire friheter, fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer.
 
Norges Kommunistiske Parti står på arbeiderklassens side når vi sier: Nei til EU – Norge ut av EØS!
Ledelsen i LO pasifiserer sine medlemmer med sin avholdende og unnvikende holdning til å ta kampen mot arbeidsgiverne – som vi ettertrykkelig har sett i havnearbeiderkonflikten! Norges Kommunistiske Parti støtter fagbevegelsen og LO, men vi er ikke topplojale - Vi støtter arbeiderne og kravene fra hverdagen. Arbeidernes interesser står i direkte motsetning til eiernes; Den eneste måten å få eiernes respekt er ved å slå tilbake – Vi kan ikke føye oss til seier.


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering