Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

(26 - 2017) Eks-Aftenposten-journalist Einar Haakaas har i åtte år avdekket arbeidslivskriminalitet i Norge. Han mener regjeringen svikter totalt i kampen mot kriminell virksomhet som truer velferdsstaten. Regjeringen gjør ingenting konkret. Alt er bare prat og ord (rapporter).
- Jeg har de siste årene fått høre om sentrenes suksess, og det er produsert flere generelle rapporter som ikke er særlig konkrete. Så vidt jeg skjønner er det bare fattige arbeidere med falsk ID eller manglende byggekort som sendes hjem. I Oslo har vi ikke sett en eneste tiltale eller dom mot større nettverk med bakmenn i byggebransjen de siste to årene.
Sentrene Haakaas sikter til er «et bredt tverrfaglig samarbeid» mellom Arbeidstilsynet, NAV, Skatteetaten og politiet samlokalisert i egne A-krimsentre. Sentrene er blitt en sovepute for regjeringen, politiet og kontrolletatene, mener Haakaas En spesialgruppe i Oslo-politiet avslørte på få år mange kriminelle malernettverk med flere fellende dommer i rettssystemet. Gruppa ble nedlagt i 2015 med begrunnelse i stramme budsjetter.
Statssekretær Morten N. Bakke (H) i Arbeids- og sosialdepartementet sier innsatsen mot arbeidslivskriminalitet er styrket, men departementet har ingen oversikt over antallet saker brakt for retten. Justisdepartementet har heller ingen oversikt. Bra da er risikoen for å bli dømt for arbeidslivskriminalitet minimal.
Kilde: Jens Marius Sæther/Dagsavisen. FriFagbevegelse 27.11.17

Morgendagens arbeidsliv i EU og EØS

■	Catherine Margaret Ashton, baronesse Ashton av Upholland i Lancashire, er britisk politiker og medlem av Europakommisjonen siden 2008. I 2009 ble hun som den første utpekt som Unionens høye representant for utenriks- og sikkerhetspolitikk. I kraft av denne stillingen skrev hun forordet i studien ’Perspectives for European Defence 2020’, der visjonene for Europas arbeidsliv er utmeislet i detalj.

■    Vi begynner så smått å se konturene av det nye arbeidslivet som kommer fra det markedsliberalistiske tegnebordet. Først og fremst preges det av...Situasjonen i arbeidslivet

Teknologi forandrer arbeidslivet

(19 - 2017) Arbeiderpartiets parole før valget var «Alle skal med». Dette er vel og bra, jeg har ingen problemer med å støtte den.
Men den er...

Arbeidslivskriminalitet i Norge

Arbeidslivskriminalitet i Norge

(22 - 2017) Solberg I-regjeringen lanserte 22 tiltak mot arbeidslivskriminalitet. Ett av dem var etablering av et nasjonalt tverretatlig analyse- og...


RSS-mating for kommentarer Kommentarer

Ny kommeentar

Friheten er ei norsk månadsavis, med ei lang historie, ho blir redigert av ein frivulleg redaksjon og er basert på frivullegheit. Difor treng ci og bidrag, både økonomisk, innhaldsmessig og andre oppgåver. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Vevredaktør: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgjevar: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 2018 - Republisering

Nettløsning ANS NyFritid Media