NATO-stridsvogner ruller over riksgrensen og inn i Sverige under Cold Response 2010.  Hvor har NATO tenkt å stanse? Foto: Forsvaret.
NATO-stridsvogner ruller over riksgrensen og inn i Sverige under Cold Response 2010. Hvor har NATO tenkt å stanse? Foto: Forsvaret.

Bjarne H. Johansen: SOM USAS «ARKTISKE partner» er Norge underordnet USA-imperiets militærdoktrine og globale hegemoni.

OVERORDNET MÅL FOR doktrinen er å sikre dollaren, Wall Street, transnasjonale monopoler og det militærindustrielle kompleks total verdensdominans, ved å kombinere «fargerevolusjoner», «lav-intensitets-krig/al-Qaida-terror» og «shock and awe» i områder utenfor kontroll av «verdenssamfunnet».

LEDET AV USA har «verdenssamfunnet» (USA/EU/NATO) med sitt felttog for global dominans inntatt «the top of the world» - Arktis. USAs masterplan er å kontrollere Arktis militært og trolig bruke de nordiske land i en nordvestlig angrepsfront mot Russland.
I NORGE HAR NATO og PfP-(Partnerskap for Fred)-land de siste årene øvd krig i Arktis. Hittil største felles militærøvelse noensinne i High North («nordområdene») ble gjennomført 12.-21. mars 2012. På øvelsen «Cold Response» deltok 16 300 soldater fra 15 land. Øvelsen inkluderte luft-, sjø- og landstridskrefter.

ORDET HIGH NORTH ble valgt av NATO i januar 2009 på et seminar i Reykjavik hvor NATOs generalsekretær, leder for NATOs militærkomite og to ledende militærkommandanter i NATO deltok. High North tilsvarer det norske ordet «nordområdene», introdusert politisk av den rødgrønne regjering i 2005 under UD-prosjektet «nordområdesatsingen».

UTVIKLINGEN I HIGH North har et aggressivt preg. I 2008 underskrev Norge kontrakt med USA for kjøp av 48 (52) luft-til-bakke angrepsfly. I 2010 flyttet Norge sitt militære kommandosenter nordover til Bodø. Komplekset ble bygd under «den kalde krigen» for å kunne motstå atomangrep.

COLD RESPONSE 2012 var den største av fire tilsvarende øvelser siden 2006. Øvelsen 2012 ble av det norske militæret («Forsvaret») beskrevet som en «felles norsk-NATO-partnerskap for fred-forpliktelse». Ettersom både Sverige og Finland deltok i øvelsen må vi regne med at begge landene snart er fullverdige NATO-medlemmer. Andre Pfp-land på øvelsen var Estland, Latvia, Litauen og Ukraina.

IFØLGE «FORSVARET» VAR hovedmålet med øvelsen «å øve operasjoner av høy intensitet under vinterforhold innen NATO med et FN-mandat». Cold Response øvde altså på «shock and awe»-strategien, en militær overfallsstrategi etter kopi av nazistenes «Blitzkrieg» og NATOs overfall på Jugoslavia (1999) og Libya (2011).
COLD RESPONSE BEKREFTER at NATO ikke øver forsvar, at NATO ikke er en «forsvarsallianse», men en aggressor på linje med nazistenes «Wehrmacht» - vernemakt.

«FORSVARET» TILFØYDE: «DELTAKERNE vil øve på å utvikle og bruke militære reaksjonsstyrker i et kriseområde hvor de må håndtere alt fra høyintensitetskrig til terrortrusler og massedemonstrasjoner. Soldatene må balansere bruk av diplomatiske og militære midler».

ØVELSEN 2012 INKLUDERTE U.S. Marines. Dette skriver Marine Corps Times: «Etter år med kjemping i ørkenområder tenker de fleste Marines ikke på Nordpolen. Men at området har overflod av olje, gass og mineraler gjør det til et av de mest omstridte regioner i verden».

SAMME KILDE SITERER Will Rogers som USAs nasjonale ekspert på sikkerhet og Arktis: «Grunnen til at vi trenger styrker som er operasjonelle i Arktis er ganske enkelt utøvelse av makt. Vi trenger å vise andre spillere i det internasjonale samfunn at vi er en arktisk nasjon og at vi er villige til å beskytte våre interesser i den arktiske sirkel».

OG HVEM ER så trusselen? Fra russisk side kommenterte Igor Korotsjenko i Russlands Nasjonale Sikkerhetsjournal øvelsen «Cold Response 2012» fra et geopolitisk perspektiv:

«DEN PÅGÅENDE MILITÆRE øvelse finner sted midt blant NATOs økte aktiviteter i Arktis. Åpenbart er NATO satt på oppgaven å skaffe en del av Arktis’ ressurser, og gjennomfører flåteøvelser for å vise at geopolitiske og diplomatiske anstrengelser er basert på militær makt».

VLADIMIR JEVESJEV VED «Institutt for global økonomi og internasjonale forhold» er sitert av Voice of Russia: «Øvelsen blir holdt på territoriene til Norge og Sverige, nært opp til Russlands grense. Øvelsen kan sees som en provokasjon. Russland har all grunn til bekymring gitt at skipene som er utrustet med Aegis Combat System utplasseres i Arktis».

NÅ ER «VERNEMAKTEN» NATO/Pfp klar for å gjennomføre Cold Response 2014 i tidsrommet 10.-21. mars. Ifølge «Forsvaret» skal «vernemakten» øve på «interaksjon mellom styrker fra alle fag-grener, trening på høyintensive krigføringsferdigheter og samarbeid mellom enheter fra forskjellige nasjoner ... som Forsvaret allerede samarbeider med i Afghanistan og andre internasjonale operasjoner».

SISTE: NATOS MEKTIGE generalsekretær Fogh Rasmussen bekrefter at Russland er fienden. Ved å presse Ukraina er det åpenbart at Russland er klart fiendtlig overfor NATO-alliansens åpning mot øst, fastslår generalsekretæren (dr.dk/nyheter 29.01.14).

SÅ DERFOR MÅ «vernemakten» øve krig under arktiske vinterforhold for å kunne nedkjempe fienden med «shock and awe» fra nord og vest.
Kilder: Stop NATO, «Forsvaret» og Wikipedia

Krigsforberedelser fortsetter

NTB scanpix

Enhver stein må snues. Slik karakteriseres forsøkene fra de europeiske lederne på å øke NATOs nærvær i Øst-Europa og å utvide kapasiteten til åNATO øver krig i Tyskland

Stridsvogner fra USA i Bremerhaven, nordtyskland, lastes av et lasteskip i forkant av øvelsen																								Ingo Wagner/dpa via AP

Michael Thormann/RT: NATO øver krig i Tyskland - Fredskrefter som »utfordring«: I et nytt scenario øver NATO på angrep mot Tyskland av en fiende fra...

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering