Klimatiltak er gjøre ting på andre måter

- Vi kan ikke bare kutte litt i utslippene, vi må gjøre ting på andre måter, sa sjefsøkonom Jan Bråten i Statsnett på LO Ingeniør-konferanse i Oslo. Bråten presenterte rapporten «En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk». 

For å ta vare på naturen og redusere utslippene, er nye teknologiske løsninger ikke tilstrekkelig. Vi må tenke nytt samfunnsmessig: Hvordan organisere byene våre, transport, skattesystemet, subsidier og institusjoner for bærekraftig utvikling.
Utviklingen kommer ikke av seg selv. Å lykkes krever målrettet innovasjon. Vi må skape trygghet og langsiktighet. Næringslivet tenker kortsiktig kun med tanke på rask avkastning på kapital.
Tyskland var et foregangsland på solenergi. Mange kritiserte landet for subsidieordningene, og ville overlate utviklingen til markedskreftene. Det hadde aldri ført fram. Gjennom å industrialisere teknologiene og prosessene har man imidlertid lyktes å redusere kostnadene dramatisk.
I løpet av 35 år har for eksempel prisen på solcellepaneler sunket med 99 prosent. Vindkraft på land har blitt 90 prosent billigere på 32 år. Fra 2008 til 2012 sank prisen på LED-lys med 85 prosent, og i samme periode ble el-batterier 50 prosent rimeligere. (Kilde: Alf Inge Molde lomedia.no/FriFagbevegelse 15.10.15).


På taket av et kontorbygg i Kjørboparken i Sandvika ligger Norges største solcelleanlegg. Det produserer like mye strøm som et tilsvarende anlegg i Milano i Italia. Solcelleanlegget er på 1560 m², består av 954 høyeffektive solcellepaneler og skal kunne produsere ca. 200 000 kWh strøm per år.

Vil vi 2-gradersmålet?

Flammer fra LNG-anlegget på Melkøya i Finnmark. Anlegget tar imot naturgass fra Snøhvitfeltet i Barentshavet og gjør den flytende (liquid) for transport med tankere til energimarkedene i Europa. Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass mener det er god miljøpolitikk å utvinne gassreservene i Barentshavet og Norskehavet. 																																		Foto: Wikimedia/Andreas Rümpel

(23 - 2016)  Oljen/gassen i Arktis må ligge! I diskusjonen om klima står kapitalkrefter mot demokratiske alternativ. Økt forbruk og profitt står mot ...


Sola varierer

Sola varierer

Sola er den nærmeste stjerne. I Solas indre produseres energi ved at hydrogen smelter sammen til helium. Ut fra Sola strømmer stråling og partikler....


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering