Her fra byggevirksomhet i Trondheim		 Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX
Her fra byggevirksomhet i Trondheim Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX

En rapport skrevet av Lotta Elstad i samarbeid med Boye Ullmann tar for seg innleie i byggebransjen i hovedstadsområdet. Bak rapporten står flere fagforeninger i bransjen.


Undersøkelsen er foretatt på 59 byggeplasser i Oslo og Akershus i perioden 7. februar til 7. april i 2017, og omfatter over 2 900 arbeidstakere. Og det er nedslående lesning for de som ser det problematiske i det å benytte innleid arbeidskraft, spesielt fra bemanningsbransjen. Nesten fire av ti arbeidstakere er innleid. Over 90 prosent av all innleie skjer fra bemanningsbransjen, den øvrige fra andre produksjonsbedrifter. I rapporten avdekkes det også omfattende ulovlig innleie fra bemanningsbransjen.
Det er et vanlig utsagn fra politisk hold at i Norge skal hovedregelen være at arbeidskraften er basert på faste stillinger. Dette slås også fast i arbeidsmiljøloven (paragraf 14-9). Fram til år 2000 var kommersiell utleie av arbeidskraft forbudt, med unntak for visse bransjer som handel, kontor, lager og kantine. Inntil da hadde arbeidsformidling blitt ansett som en offentlig oppgave.


Blaalid-utvalget ble satt ned 6. mars 1998, og fikk navnet etter utvalgets leder Johan Blaalid, direktør i Statskonsult. Utvalget skulle utrede den omfattende arbeidsmarkedsreformen på rekordtid, 3 måneder. Innstillingen ble overlevert i september. Arbeidstakernes representanter var Liv Undheim (LO), Lill Fischer (YS) og Steinar Simonsen (AF). I år 2000 sa Liv Undheim at det var LO som tok initiativ til å endre loven.


Blaalid-utvalgets innstilling ble grunnlag for det nye regelverket som skulle åpne for en storstilt økning i utleie av arbeidskraft gjennom bemanningsbransjen. Spesielt har veksten vært kraftig innen bygg og anlegg. Bemanningsselskaper tilsluttet NHO solgte i 2006 om lag 700 000 timer. De ti neste årene var det svingninger i markedet, men trenden var klar, stadig flere solgte timer. I 2016 ble det solgt formidable 4 millioner timer, nesten en seksdobling på 10 år. Samme år utgjorde utleie til bygg- og anleggsbransjen en tredjedel av bemanningsbransjen, med Østlandsregionen som det klart viktigste markedet. Det gjenspeiles også ved at det på landsbasis er en andel på 1,3 prosent av arbeidsstyrken, så utgjør bransjen i Oslo hele 2,7 prosent.


Gjennom mange år har bruken av innleid arbeidskraft til bygg- og anleggsbransjen vært høy i hovedstadsområdet, selv om den har variert. I 2011 var innleieprosent på 51, altså flere innleide enn fast ansatte. Deretter falt nivået kraftig. Grunnen til dette er helt klart implementeringen av EUs vikarbyrådirektiv. Dette direktivet hadde to formål. Det ene var å sikre innleid arbeidskraft samme lønns- og arbeidsvilkår som om de var ansatt i bedriften de ble leid inn til, og som var hovedårsaken til redusert innleie. Det andre hovedformålet med direktivet var å gjøre det lettere å leie inn arbeidskraft.


Siden 2013 har vi fått en kraftig økning i innleiegraden hos de tradisjonelt store entreprenørene i hovedstadsregionen. Den er nesten tredoblet fra 12 prosent til 35 prosent våren 2017. Rapporten tegner også et annet bekymringsfullt trekk. Fra 2007 til 2015 ble den fast ansatte staben hos de seks tradisjonelt største entreprenørene over halvert fra 1 100 til 500. Som vi ser så blir innleid arbeidskraft foretrukket i stadig større omfang på bekostning av faste ansettelser.

 

...du leser resten som abonnement

Bemanningsbyrå for streikebrytere

Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

(21 - 2017) Bemanningsbyrået Eterni Norge AS forsyner Norse Production med streikebrytere. Vikarer fra Eterni gjør nå jobben til streikende arbeidere...Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering