Ingen ukritisk støtte til Putin

(20-2016) Regjeringen i Russland neglisjerer millioner av arbeidsløse. Michail Kostrikov (MK) intervjues av Reinhard Lauterbach (LB), Junge Welt. Kostrikov er sekretær i sentralkomiteen i RFKP, det føderative russiske kommunistpartiet.

RL: Hvor dyptgripende er dagens økonomiske krise i Russland?
ML: Den går dypt, men har ikke noe med vestlige sanksjoner å gjøre, som er rettet mot et sjikt av relativt velhavende russere med linker til statsmakten. Flertallet i Russland ser ikke noe til sanksjonene, for de har ikke råd til import-varer rett og slett. En gjennomsnittlig russer kan ikke nyte fransk vin eller ost og har ingen konti eller fast eiendom i utlandet. Årsak til dagens krise er regjeringens feilaktige økonomiske politikk de siste årene. Nå som før har krisen flere likhetspunkter med den politiske utviklingen i Vesten, men også med situasjonen for 100 år siden, da alle som fulgte med, forsto at opprettholdelse av adels-herredømmet hindret enhver form for `ny start`. På samme måte hemmer privateiendom til Russlands naturlige råstoffer utviklingen av hele landet i dag.

Motspillere i russisk politikk:
President Vladimir Putin og Gennadij Sjuganov leder i RFKP, 14/7-2016, i Moskva. Foto: Kirill Kudryavtsev/ Reuters.

RL: Men såvidt jeg vet er eksempelvis oljeselskapet Rosneft en statsbedrift og i Gasprom har staten flertallet.
ML: Det endrer ikke det grunnleggende i fordelingen, som følger privateiendommens logikk. Vi mener rikdommer som ligger i jorden skal tilhøre folket i sin helhet. Det prinsippielle i våre programformuleringer før duma-valgene, 18/9-16, er kravet om nasjonalisering av lager-ressurser og strategiske samfunnsmessige områder som tungindustri, samferdsel, osv.

RL: Hva fokuserer partiet mest på nå? Støtter dere sosiale kamper eller har dere inngått en form for borgfred med statsmakten?
ML: Vi er russiske patrioter og var det også da vi ble skjelt ut under Jeltsin for det samme. Men det kan ikke inngås borgfred med en statsmakt som grusomt utbytter store folkemasser. Vi støttet regjeringens framgangsmåte i 2014, men det var ikke støtte til Putin, men til de 2 millioner innbyggerne på Krim og i Sevastopol. Det betyr ikke at vi stiller oss ukritisk til alt i regjeringens utenrikspolitikk. Innenrikspolitisk er vi på total kollisjonskurs. Derimot støtter vi arbeidskollektiv og uavhengige fagforeninger. Vi forsvarer interessene til alle som trenger en lønn å leve av, det moderne proletariatet.

RL: Regner dere da også med de små selvstendige bedriftene innen trailertransport?Dere har jo også støttet protestene deres.
ML: Formelt sett er det småbedrifter, men sjåførene eier kun sin lastebil, produksjonsmidlet, som de kjører de selv. De utbytter bare seg selv, i beste fall er det kanskje far og sønn. Med den dårlige kvaliteten vi har i det russiske veinettet og de enorme distansene i Russland, er det mildt sagt et drittarbeid. Selv om de sjåførene formelt sett er en del av småborgerskapet, er de likevel reelt sett blant de utbyttete.

Russland "fiende" nok en gang

(Hans Petter Hansen - nr 13 - 2001) Igjen og igjen forsikres det fra høyere politisk hold at "den kalde krigen er slutt''. Men hvis det skulle være ...Russland og Vesten

De planlagte rakettutskytningsstedene i Polen og med styring fra Tsjekkia, har USA (og Vesten) skrinlagt.

Det hette seg at rakettene skulle være...

VALG I RUSSLAND

VALG I RUSSLAND

(6 - 2012) I løpet av denne helgen skal russerne få nyte godt av ”demokratiet”. Den øvelsen å legge et papir i en boks hvert 4. eller 6. år er ...FALSKSPILLET

Barack Obama møter Vladimir Putin for Syriadiskusjon, 29. September 2015				Foto: Kremlin

(21 2016) ”Den arabiske våren” ble initiert fra Vesten. Det hele ble gitt et skinn av å være demokratisering. Hendelsene har gjort situasjonen...


En ny Tsar?

Alexei Druzhinin/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

(14 - 2017) Sympati med djevelen: »Er du en ny tsar? « - »Nei!« Oliver Stone i samtale med Vladimir Putin. »Fikk du mye juling som barn«, spør en...RSS-mating for kommentarer Kommentarer

Ny kommeentar

Friheten er ei norsk månadsavis, med ei lang historie, ho blir redigert av ein frivulleg redaksjon og er basert på frivullegheit. Difor treng ci og bidrag, både økonomisk, innhaldsmessig og andre oppgåver. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Vevredaktør: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgjevar: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 2018 - Republisering

Nettløsning ANS NyFritid Media