Jacob Zuma åpner WFTUs 17. kongress

Sør-Afrikas president Jacob Zuma (ANC) åpner kongressen med å takke WFTU for å støtte kampen mot Apartheid. WFTU var allerede i skyttergravene sammen med Sør-Afrikanerne, lenge før FNs fordømte regimet i 1962. Flere av Sør-Afrikas store helter i kampen mot Apartheid kom nettopp fra fagbevegelsen.

Jacob Zuma siterer Marx på: Arbeidere i verden, foren dere; Dere har ingen ting å miste, enn deres lenker. Han fortsetter: Arbeidernes rettigheter vil ikke komme av seg selv, ingen vil gi arbeiderne rettigheter helt uten videre. Arbeidere må kjempe for dette, som de alltids har gjort. Arbeiderne må kjempe for å få innfridd sine rettigheter.

Den globale økonomien sliter

Kapitalismen er et system beskrevet av Marx og mange andre, sier Jacob Zuma. Det er fullt av innebygde kriser. Dagens finanskrise kom ikke av seg selv; Det var det amerikanske banksystemet som skapte dette, sier Jacob Zuma. Kriser oppstår, og når de kommer, så påvirker de oss alle.

Jacob Zuma: Kamerater. Denne kongressen finner sted i en vanskelig periode i den globale økonomien. Veksten i første halvdelav av 2016 var på 2.9 prosent. Det er lavere enn andre halvdel av 2015. Avanserte økonomier vokser sakter en tidligere. Fallende investering i mange økonomier har redusert handel, og det påvirker arbeidere negativt verden over.

Vi må forstå at de som blir påvirket først i en krise tid er arbeiderne. Den trege økonomien truer opprettelsen av nye jobber, og truer levestandarden til å alle arbeidere. Noen land har innført proteksjonistiske tiltak for å beskytte sine arbeider, dette har påvirket arbeider i andre land negativt.

Zuma: Brexit ble til av fremmedhat

Jacob Zuma sier at både uroen skapt ved den engelske folkeavstemning om å forlate EU og uroen i Midtøsten påvirker den globale økonomien negativt, og derfor arbeidernes kår verden over.

Fleste av de som drukner i Middelhavet er arbeidere påpeker Jacob Zuma. I mer velstående land har strømmen av flyktninger ledet til en økende fremmedfiendtlighet i mer velstående land; Han mener også Brexit er et resultat av dette. Han viser også til Trumps ønske om å bygge en mur på grensen mellom USA og Mexico.

Ny tiltak må komme på plass

Under det nylig avholdte G20-møtet i Kina foreslo vertsnasjonen, sammen med Sør-Afrika, en ny vei i verdens økonomien. Det handlet om makro økonomiske tiltak, som skaper jobber, øker arbeidernes kunnskaper og arbeidernes sikkerhet. Denne kongressen vil uten tvil diskutere flere viktige og nødvendige tiltak i verdensøkonomien, sier Jacob Zuma.

Det er vanskelig. Det blir gitt oppfordringer til arbeiderne i krise tider; Det som arbeiderne kan gjøre har sine begensninger, sier Jacob Zuma. Bedriftseierne ser på sin egne situasjon og vil gjerne øke sine profitter; Og gjøre det de kan for nettopp dette. De tiltak de foreslår og ønsker er som oftes å hjelpe de som er eiere innen industrien, sier Jacob Zuma. 

Vær oppmerksom på mekaniseringen

Jacob Zuma viser til sin egen bakgrunn fra fagbevegelsen; Han beskriver hvordan han opplevde at mekanisering av industrien steg frem på 1960-tallet. Vi kunne se med egne øyne arbeidere som hadde pakket ting som te med hendene bli erstattet av maskiner. Og det var ingen diskusjon om hva disse arbeiderne skulle ta seg til etter de ble erstattet.

Med den teknologiske utviklingen de siste årene har utfordringene på dette området kun vokst. 

Antallet arbeidsløse vokser etterhvert som teknologien vokser frem, sier Jacob Zuma. Han mener at denne diskusjonen må bli ført på en global agenda. Jacob Zuma oppfordrer WFTU om å løfte denne diskusjonen frem.

Profittjaget truer verdensfreden

Kapitalismen operere med innebygde kriser. Når vi ser på små og store land så er det en ting, sier Jacob Zuma. Når vi ser på stor og små selskap, så er det en annen ting; De store tar over de små selskapene, uten å nødvendigvis ta hensyn til arbeiderne. De tar over for å effektivisere og for å øke profitten, og dette uten tanke på effekten dette har på arbeiderne.

Vi ser en verden hvor store selskaper blir større og større ved å svelge de små. Og dette kan ikke være i arbeidernes interesser, sier Jacob Zuma. WFTU må også bidra til å løfte denne problemstillingen. Den vedvarende økningen i arbeidsløshet vil kunne bidra ti å videre kriser.

Den globale krisen har blitt en trussel for verdens freden.

50 milliarder dollar i året forsvinner ut av Afrika på ulovlig vis, sier Jacob Zuma, med støtte i tall fra FN. Den ulovlige penge flyten frarøver fattige land verdier; Det undergraver  fattige lands evne til å utvikle infrastuktur, utdanning og helsetjenster. Denne alvorlige utfordringen må WFTU ta opp, og løfte frem. 

Zuma: Arbeiderne må stå sammen

Den globale internasjonale økonomien krever globalt enhet blant alle arbeiderne for å bekjempe ulikhet og fattigdom, sier Jacob Zuma. Arbeidernes enhet er nøkkelen til suksess.

Enhetlig global handling vil lede til resultater for arbeidere verden over, avslutter Jacob Zuma

 

Kun abonnenter kan lese hele artikler
Meld deg inn nå!


Fagbevegelsen i Ukraina (Engelsk)

Petro Symonenko, leder for Ukrainas Kommunistiske Parti, redegjør for situasjonen i Ukraina og situasjonen for den ukrainske arbeiderklassen.
Talen
...

Fagbevegelsen i Ukraina (Engelsk)

Fagbevegelsen i Ukraina (Engelsk)

Petro Symonenko, leder for Ukrainas Kommunistiske Parti, redegjør for situasjonen i Ukraina og situasjonen for den ukrainske arbeiderklassen.
Talen
...


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering