Sør-Afrikas Kommunistiske Parti taler for WFTUs 17. kongress

«Frem mot sosialismen, fremad!

Ned med kapitalismen, ned!»

Slik, til storm jubel, åpner Blade Nzimande, leder for Sør-Afrikas kommunistiske parti og Sør-Afrikas utdanningsminister, sin taler til World Federation of Trade Unions 17. kongress i Durban, Sør-Afrika,5-8. oktober 2016.

«Kjære kamerater, 

La meg takke dere for denne muligheten, for at jeg kan overbringe vår revolusjonære hilsninger til dere; Velkommen til denne proletariske samling her i Durban.»

Store utfordringer

Som alle land her i verden har Sør-Afrika blitt påvirket negativ av den økonomiske krisen i 2008.

Blade Nzimande viser til Hellas; hvor demokratiet ble byttet ut til fordel for finanskapitalen; til Brazil hvor høyresiden har utførte et kupp mot den folkevalgte presidenten Dilma Rousseff;  til aggresjonen mot Venezuela; til neo-fascistene i Ukraina; Til uroligheten i Midt-østen.

Finanskrisen markerer et alvorlig øyeblikk i verdenshistorien, sier Blade Nzimande. Vi har sett at folkeavstemninger blir satt til side, for bankenes interesser. Hvilket demokrati har vi da fått? Et demokrati hvor folkets røst ikke betyr noe?

Blade Nzimande: Vårt kontinent trenger investeringer for å bygge nye arbeidsplasser, men disse investeringen må være til gavn for Afrikas arbeidere og Afrikas fattige; Ikke slik som i dag, hvor investeringene kun gavner eliten.

Viktighet av klasseperspektivet

Derfor er det viktig å bygge grasrots bevegelser blant arbeiderne og bønder. Blade Nzimande ønsker at WFTUs kongress i Afrika kan brukes som et fundament for å bygge klasseorienterte grasrot organisasjoner på kontinentet.

Kommunistpartiet i Sør-Afrika har initierer en venstrefront i Afrika; De ønsker å jobbe sammen med WFTU og dens afrikanske organisasjoner, som assistanse i denne jobbe.

En ny verden er mulig

Sør-Afrika er en del av BRICS-samarbeidet, sammen med Brazil, Russland, India og Kina. Gjennom BRICS har det blitt etablert en ny utviklingsbank som har sitt hovedkvarter i Johannesburg. Vi håper at denne banken vil gi oss lån, sier Blade Nzimande; Lån som er til nytte for fattig og arbeidere; På en måte som er diametrisk motsening til lånene utstedt av IMF og Verdensbanken.

BRICS-samarbeidet er en stor mulighet for de stor kommunistpartiene å komme sammen; Det russiske-, de to brasilianske- , det kinesiske- og det sør-afrikanske. BRICS gjør det også mulig for venstreorientert fagbevegelse å komme sammen.

Mer enn et fokus på imperialismen

Blade Nzimande: Vi kan ikke se på imperialismen alene; Vi må også se på våre egne interne utfordringer. Om vi ikke har årvåkenhet i egne organisasjoner og land, så kan imperialistene bruke motsetninger som mulighetene til å bryte opp land.

Sør-Afrikanske utfordringer

Siden 1994 så har det sør-afrikanske kommunistpartiet samarbeidet bredt i Sør-Afrika. Det har blitt innført enorme sosiale reformer. 

Blade Nzimande: I de første 20 årene av vårt demokrati har vi bygd 3 milioner boliger; Gitt gratis til fattige. Vi har elektrifisert landet og skapt tilgang til rent drikkevann.

Kommunistpartiet vil jobbe sammen med ANC helt frem til den dagen ANC ikke lenger prioriterer arbeidere, sier Blade Nzimande. Den dagen ANC blir korrumpert og degenerte, så vil vi bryte ut å skape et nytt samarbeid for progressiv politikk.

"I dag, så er fortsatt ANC vårt samarbeid."

Fortsett den ideologiske kampen

Blade Nzimande: Vi står fortsatt med stor arbeidsledighet og fattigdom; Våre reformer har ennå ikke klart å transformere landet. Vi har våre utfordringer. Vårt mål var aldri å erstatte en hvit afrikansk elite, med en svart elite. Det var for å hjelpe de fattige. Støtte opp om klassekampen.

For alle revolusjonære bevegelser som finner seg ved makten kommer nye utfordringer, og en del av kampen i Sør-Afrika er å bekjempe det som betegnes som «Det parasittiske borgerskapet» som dannes i bølgende fra den nye makten og forsøker å tjene på arbeiderklassens seiere.

Her igjen understreker, Blade Nzimande, viktigheten av å bygge grasrotorganisasjoner med klasseperspektiv. Det parasittiske borgerskapet vokser seg sterk via de gule fagforbundene, foreninger uten det nødvendige klasseperspektivet.

Kun abonnenter kan lese hele artikler
Meld deg inn nå!

Jacob Zuma åpner WFTUs 17. kongress

Jacob Zuma åpner WFTUs 17. kongress

Sør-Afrikas president Jacob Zuma (ANC) åpner kongressen med å takke WFTU for å støtte kampen mot Apartheid. WFTU var allerede i skyttergravene sammen...


Stikkord

WFTU

Sør-Afrika


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering