AUGE I SKAPET: Digital strømmåler installert i sikringsskap. I året som kommer vil mer enn halvparten av norske strømkunder få en ny og digital strømmåler installert hjemme.					 Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
AUGE I SKAPET: Digital strømmåler installert i sikringsskap. I året som kommer vil mer enn halvparten av norske strømkunder få en ny og digital strømmåler installert hjemme. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

(2-17)Eit digitalt straumnett held no på å bre seg om oss. Kva blir følgjane for deg?


Innan 2018 ska alle landets husstander ha digital straummålar, som automatisk sendar inn informasjon til netteigaren. Fordelane med automatisk avlesing, er at me slepp å lese av straumen. Den berre går. Om det fører til at vi mistar nøysemda med forbruket, er ikkje klart. Dette gir netteigarane moglegheita til å auka prisen i tider med høgt forbruk, og senka prisen i anna periodar. Det er sådd tvil om muleg «overvaking», i forbindelse med desse moglegheitene som opnar seg no.
Rekninga til deg
Dette fører direkte til auka kostnader for dei som har straum, og vil i samband med Norpool, straumbørsen, bidra til enda høgre straumpris, men me kan jo få billigare straum midt på dagen, og natta, da. Fagdirektør i Forbrukerrådet, Finn Myrstad seier til NRK «Klart det er ventet økt strømregning framover. Det blir jo også investert masse i nye nett og overføringskapasitet til andre land».
Me som forbrukarar ska altså finansiere både netteigarens auge inn i heimen, og overføringskapasitet til utlandet. Kva ska vi med overføringskapasitet til utlandet? Straummarkedet fungerer etter prinsippet om høgste mulege pris, til ein kvar tid. Det gjer at når prisen er høg internasjonal på børsen, sel dei krafta til utlandet, og tappar ned norske vassmagasin, og pressar automatisk prisen opp til norske forbrukarar. Når straumprisen er låg, knip dei igjen vassinntaka, og let utalandsk kraft koma til Noreg.
Konsekvensane
Vidare vil konsekvensen av at me får automatisk avlesing av straumen kvar time, føre til at folk får høgre straumkostnad. Dette på grunn av at dei fleste står opp klokka sju om morgonen, og legg seg ti. Vi går på jobb klokka åtte, og kjem heim fire. Me forbrukar jamt over straum på likt tidspunkt, og at me ska spare på å få straumen rimelegare når forbruket er lågt – er ei sanning med ein anna smak, sidan vi fortsatt vil forbruke noenlunde likt. Det vil råke barnefamiliar og mannen i gata – berre dei som kan legge om til å vere vaken om natta, og bruke straumen fyst og fremst da vil tene på det.

STRØMMAFIAEN

STRØMMAFIAEN

(Nr 23 - 2011) Det finnes ikke lenger grenser for spekulative påskudd de ulike strømprodusenter får seg til å servere for å øke profitten på salg av ...


Stikkord

strøm

elektrisitet


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering