Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix
Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

(21 - 2017) Bemanningsbyrået Eterni Norge AS forsyner Norse Production med streikebrytere. Vikarer fra Eterni gjør nå jobben til streikende arbeidere ved fiskeforedlingsbedriften i Sund.
Terje Alnes
70 fagorganiserte arbeidere ved Norse Production har vært i streik siden 8. september. De krever noe så grunnleggende som en tariffavtale. Bedriften har ca. 120 ansatte, og de uorganiserte ansatte jobber som før. Dette er innenfor normal praksis i en arbeidskonflikt.
Utleie av streikebrytere
Det som ikke er normalt er at bemanningsbyrået Eterni Norge AS skor seg på streiken ved å leie ut vikarer til bedriften som nå er streikerammet. I følge siste opplysninger er 19 vikarer utleid for å kompensere for en del av produksjonsfallet bedriften opplever som en konsekvens at 70 ansatte streiker.Dermed gjør bemanningsbyrået seg skyldig i et klassisk eksempel på streikebryteri. Streikebryteri er dessverre ikke ulovlig, men det er umoralsk, og noe som alle seriøse aktører i arbeidslivet holder seg for gode til.
Eterni Norge AS er imidlertid ikke den eneste aktøren i denne saken som bryter med all anstendighet. Vi må se nærmere på kunden(e).
Sekkingstad AS sin rolle
Norse Production er i realiteten et polskregistrert stråselskap for Sekkingstad AS, en av landets største lakseeksportører. Norse Production har kun en kunde, og det er Sekkingstad AS. Bedriften er underleverandør for Sekkingstad ved at de utfører slakteri- og foredlingstjenester for lakseeksportøren. I 2016 omsatte Sekkingstad for mer enn 3 milliarder og hadde et overskudd på 68 millioner.
Da streiken ved Norse Production startet uttalte administrerende direktør Bård Sekkingstad i Sekkingstad AS i en pressemelding at «Dette er en uønsket situasjon som vil kunne ramme oss, og vi vurderer alle muligheter for å ivareta forpliktelsene vi har til kunder og leverandører.»
Var bruk av streikebrytere en av mulighetene Bård Sekkingstad vurderte sammen med sin gode venn Tom Eivind Lerberg, daglig leder i Norse Production?
Norse Production
Norse Production ble opprettet som en polsk bedrift for å unngå likebehandling av innleide da Vikarbyrådirektivet ble innført. På slutten av 2012 mottok arbeiderne i Sekkingstad oppsigelse med tilbud om samme arbeidsoppgaver i Norse Production. Selv om de hadde tariffavtale fra før, fikk de ikke det i den polske bedriften.
I 2013 organiserte mange av arbeiderne seg i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og de krevde tariffavtale. Bedriften nektet å inngå avtale den gang, og de nekter altså ennå.
Daglig leder i Norse Production, Tom Eivind Lerberg, har aktivt motarbeidet de ansattes forsøk på å organisere seg. Lerberg har kalt en og en ansatt inn på teppet og forhørt den enkelte om organisasjonstilknytning. Han har lykkes i å skremme ansatte i å organisere seg, og organiserte vikarer har opplevd at arbeidskontrakter ikke har blitt fornyet når fagforeningsmedlemskapet ble kjent.Norse Production bedriver rett og slett fagforeningsknusing.
Kyniske arbeidsgivere tøyer regelverket
Arbeidskonflikten vest for Bergen er et lærestykke i hvordan bedriftsledere utnytter mulighetene i EØS-avtalen og de senere års dereguleringer i arbeidslivspolitikken.Etter 2017-standard kan vi si at både Bård Sekkingstad og Tom Eivind Lerberg opptrer som bedriftsledere fra Helvete, der de aktivt motarbeider fagorganisering og anstendige lønns- og arbeidsvilkår.
Frifagbevegelse.no har beskrevet denne konflikten godt, bl.a. hvordan det internasjonale konsulentfirmaet PwC laget en oppskrift for Sekkingstad AS slik at selskapet skulle slippe unna kravet om lik betaling av arbeiderne i produksjonen. Løsningen PwC kom opp med var å opprette et driftsselskap i Polen. De viste også hvordan de kunne bli kvitt tariffavtalen.
Streikebryterformidlingen Eterni Norge AS
Med det misvisende slagordet «Muligheter i trygge rammer» selger altså bemanningsselskapet inn streikebrytere til Norse Production, slik at selskapet kan kompensere mest mulig for verdiskapingen de streikende sto for.Det er Eterni sitt Bergenskontor som står for utleie av streikebrytere. Disse skal hovedsakelig komme fra Litauen, der bemanningsbyrået har kontor. Eterni har også avdelinger i Polen og Slovakia.
At Eterni unnskylder seg med at utleieavtalen er gjort før streiken var i gang, holder ikke vann. En streik er en streik, og den skal respekteres!
Med kontorer midt på Torgalmenningen tyder det på at virksomheten blomstrer. I følge nettstedet proff.no hadde Eterni Norge AS i 2016 1.790 ansatte vikarer og en lønnsomhet på 22,8 %, noe som klassifiseres som «meget god». Eterni Norge AS fikk i 2016, for andre år på rad, utmerkelsen «Gaselle bedrift». Prisen deles ut av Dagens Næringsliv etter noen gitte kriterier. Eterni Norge AS har hatt en vekst som Dagens Næringsliv omtaler som «ekstrem». Eterni sier selv at de har som mål å bli blant de 5 største bemanningsselskapene i Norge.
For å nå sine mål har de altså ingen skrupler med å leie ut streikebrytere. Vil dette påvirke DN sin kåring for 2017, mon tro?
Hva gjør NHO?
Som arbeidsgiver er Eterni Norge AS organisert i NHO Service, gjennom bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering. Kvalitetsordningen Revidert Arbeidsgiver (RA) er obligatorisk for bemanningsbedrifter som har vært medlem i NHO Service mer enn ett år. Virksomhetene må gjennom revisjon hvert andre år for å beholde sin RA-status.
Dette skal være et kvalitetskriterie som indikerer seriøsitet.
Hvordan stiller NHO seg til at en av deres medlemsbedrifter opererer på denne måten? Kan utleie av streikebrytere være forenlig med å medvirke til et seriøst arbeidsliv, slik NHO angivelig ønsker?
Kilder: «Sekkingstad støtter arbeidsgiver i tariffstrid», fiskeribladet.no 08.09.17, «Polske fiskeriarbeidere streiker for skifttillegg og tariffavtale», frifagbevegelse.no 07.09.17, eterni.no, proff.no, nhoservice.no

Til kamp for streikeretten

(Hans Petter Hansen - nr 14 - 2001) To år etter at det ble nedsatt kommer det såkalte Stabel-utvalget (ledet av påtroppende høyesterettsdommer Ingse ...


NØDVENDIGE STREIKER

(Harald Øystein Reppesgaard - nr 13 - 2010) Nå har bankene fått sine milliarder fra staten for å overleve finanskrisa. Det var ingen bekymringer å ...Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering