Valerij Poljakov
Valerij Poljakov

Den 12. april 1961 kretset Jurij Gagarin en gang rundt kloden i romskipet Vostok 1. Han ble det første menneske som gjennomførte en romferd. En stor triumf. Senere ble romferdene lengre og kompleksiteten større.
En stund drømte man om Månen. Dit kom amerikanerne først, i 1969. Sovjetunionen rettet etter hvert oppmerksomheten mot romstasjoner – rettere sagt hjem i verdensrommet – et sted å leve over lengre tidsrom. Slike innretninger er rikt beskrevet i Science – fiction litteraturen. Romstasjoner er den rette enden å gripe romutforskningen an hvis man vil gjøre den til noe nyttig, noe som kan komme menneskeheten i stort til gode. Slike romstasjoner er viktig for utforskningen av Jorda – av mennesket og for om ønskelig åpne grensene videre utover i planetsystemet eller ut blant stjernene.
Alt i 1971 sendte Sovjetunionen sin første eksperimentelle romstasjon opp i jordbane. Dette var Saljut 1. I denne oppholdt mennesker seg i opptil 28 døgn. Skrittvis arbeidet man seg igjen fremover. Romskipet Sojus, som ble utviklet fra 1967/68, har plass til opptil 3 kosmonauter og brukes som transportfartøy til romstasjonene. En ubemannet versjon kaltes Progress. Særlig i romstasjonene Saljut 6 og 7 begynte man med lange opphold i verdensrommet. I 1974 oppholdt de amerikanske astronautene Carr, Gibson og Pogue seg 84 døgn i rommet om bord i den amerikanske romstasjonen Skylab. Dette var ny rekord. La oss se hvordan dette utviklet seg med Saljut 6 og 7:
J. Romanenko/G. Gretsjko – Sojus 26/Saljut 6 1977/78 96 døgn
A. Ivansjenkov/V. Kovalyonok Sojus 29/Saljut 6 1978 140 døgn
V.Ljakov/V.Rjumin Sojus 32/Saljut 6 1979 175 døgn
A.Berezovoi/V.Lebedev Sojus T -5/Saljut 7 1982 211 døgn
L.Kizim/V.Solovjev/O.AtkovSojus T – 10/Saljut 7 1984 237 døgn
Saljut 7 brant opp i jordatmosfæren 7.februar 1991. I 1986 skjøt Sovjetunionen opp en ny romstasjon – Mir. Denne skulle etter hvert bygges ut med flere moduler og til slutt bli et romkompleks. Det ble forsket på astronomi, fysikk, kjemi, materialer, biologi, fysiologi og annen medisin. Romfarere fra ulike nasjoner skulle etter hvert få opphold i Mir. Fremdeles var Sojus brukt for transport til og fra stasjonen. Etter hvert ble den amerikanske Romferja også benyttet til dette. Man arbeidet med å studere virkningene av lang vektløshet på menneskekroppen. Kroppen kan svekkes hurtig. Men ved hjelp av fysisk trening, slik som tredemølle, ergometersykkel og tilførsel av kalk til benbygningen kan dette motvirkes.

 

Les mer i Friheten


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering