Artikkelforfatteren spør om hvem norske hjelpeoraganisasjoner arbeider for. Illustrasjonsfoto fra Norads prosjekt i Namibia: Norad og Norconsult møter sterk kritikk for sitt engasjement i Epupa-prosjektet i Namibia. Vannkraftprosjektet truer de halvnomadiske Himba-folket og deres unike, tradisjonelle kultur. 																																	NTB-foto: Mark Håkansson
Artikkelforfatteren spør om hvem norske hjelpeoraganisasjoner arbeider for. Illustrasjonsfoto fra Norads prosjekt i Namibia: Norad og Norconsult møter sterk kritikk for sitt engasjement i Epupa-prosjektet i Namibia. Vannkraftprosjektet truer de halvnomadiske Himba-folket og deres unike, tradisjonelle kultur. NTB-foto: Mark Håkansson

«Bistandsaktuelt» er et norsk fagblad for bistand og utvikling utgitt av Norad og ivaretar vanlig norsk presseetikk. I Bistandsaktuelt nr 3 av mai 2018 er det en oppsiktsvekkende leder og artikkel om norske hjelpeorganisasjoner som har gått i en fremmed makts tjeneste.

Artikkelen «Norske bistandsorganisasjoner på tå hev etter Folkehjelpa-forlik» er skrevet av Tor Aksel Bolle. Her er det Norsk Folkehjelp som har handlet i strid med USAs anti-terrorlover, hevder USaid. Norsk Folkehjelp ble presset til å inngå forlik som innebar tilbakebetaling av drøyt 2 millioner US-dollar, ca 17 millioner NOK. Aldri tidligere har noen norsk hjelpeorganisasjon tilbakebetalt til en statlig giver i denne størrelsesorden.
Nødhjelp
Det var nødhjelpsleveranser til Sør-Sudan i 2012 der USaid mente at Folkehjelpa hadde hatt kontakt med personer og terrororganisasjoner på USAs forbuds liste. Videre hadde Folkehjelpa brutt USA-regelverket i et mineryddingsprosjekt i Iran og et kurs i menneskerettigheter for ungdom i Gaza. Ingen av disse prosjektene var betalt av USaid. Men USaid krever at alt Norsk Folkehjelp gjør i de 10 siste årene med global rekkevidde må være i henhold USAs lover og forbudsliste uavhengig av hvem som finansierer prosjektene.
Denne saken har vakt oppsikt i det internasjonale bistandsmiljøet. Norske bistandsorganisasjoner er på tå hev og frykter tilsvarende trakassering og trusler fra USA. Både Flyktninghjelpen og Kirkens Nødhjelp har vært mottakere av USA-pengene.
Norsk Folkehjelp
Assisterende generalsekretær Per Nergaard i Norsk Folkehjelp understreker at organisasjonen bestrider at den på noen måte har støttet terrororganisasjoner eller stater som bidrar til terror og mener at kravene er feil og urimelige. Folkehjelpa ville prinsipielt ha kjørt denne saken for retten, men erkjenner at vi mangler muskler, juridisk ekspertise og økonomi, til å møte i det amerikanske rettssystemet. Vi har akseptert forlikssummen på drøyt 2 millioner US-dollar.
USAID
Generalinspektør i USaid, Ann Calvaresi Barr, og Geoffrey S. Berman, som representerer USAs påtalemyndigheter, kommer med skarp kritikk av Norsk Folkehjelp:
«Å gi falsk informasjon for å sikre seg amerikanske penger er ikke bare et brudd på USAs lover, det er også et alvorlig tillitsbrudd. Og når falske påstander skjuler en organisasjons materielle støtte til terrororganisasjoner og stater som støtter terror er bruddene med regelverket enda mer alvorlig. Min avdeling vil gi høyeste prioritet til denne typen saker, og vi kommer til å forfølge dem aggressivt», uttaler USaid-talskvinnen i pressemeldingen.
USaid står for United States Agency for Internacional Development. Det skal tilsvare Norad i Norge, men har en helt annen karakter. USaid arbeider for å undergrave demokratiske styrer i alle land som ikke er lydhøre for USAs befalinger og dominans. Det er en spionorganisasjon kamuflert med hjelpeprosjekter og hjelpepenger. Den ble dannet av president Kennedy i 1961 med kongressens godkjenning og opprinnelig mål å yte humanitær hjelp til verden. USaid skulle gi et mykere og penere bilde av USA enn det CIA hadde skapt som en morderorganisasjon med ansvar for drap på 6 millioner mennesker. Kilde er bl.a. den brasilianske professoren Luiz Alberto Moniz Bandeira og hans store verk: «La Formación del Imperio Americano».
USaid har arbeidet som et underbruk av CIA. Det forsøkte å få til statskupp i Ecuador mot president Rafael Correa. Til Bolivia overførte USaid 120 millioner dollar årlig for å hindre valget av Evo Morales, Amerikas eneste indianske president. President Evo Morales kalte USaids handlinger og aksjoner for undergravning og spionasje. USA ambassadøren Phillip Goldberg ble persona non grata og utvist sammen med representanter for USaid i 2008.
Venezuela hadde et USA-inspirert statskupp i april 2002 mot president Hugo Chávez. Statskuppet falt sammen etter 4 dager. I juni 2002 etablerte USaid seg med kontor i Caracas med 10 millioner dollar årlig for i det skjulte å støtte opposisjonen og sabotasje mot Venezuelas folkevalgte styre. Kilde for dette er «La Telaraña Imperial» av Eva Golinger og Romain Migus. Etter 16 år sliter Venezuela med sanksjoner og trusler om aggresjonskrig fra Trump. Det skaper flyktninger.
Zionist Advocacy Center, New York, og aktivist og advokat David Abrams
David Abrams er mannen som gravde fram de opplysninger som tilfredsstilte USaid forfølgelse av Norsk Folkehjelp. Han fikk 3 millioner NOK av Folkehjelpas penger for jobben. Deretter gjestet han årsmøtet i organisasjonen «Med Israel for fred» i Oslo.
Lederen
I Bistandsaktuelts leder står det at Norsk Folkehjelp har mottatt 1, 25 milliarder NOK siden 2004 fra USAs myndigheter. Folkehjelpa har høy kompetanse på minerydding. Folkehjelpa har ryddet opp i bomber og miner, alt svineriet som USA har sluppet over land og folk. Lederen sier at USA som bistandsgiver vil sikre seg at bistanden ikke tilfaller «terroraktører». Til det er det å si at i etterkrigstida har det aldri vært noen større terrorstat enn USA.
«Uavhengighet og nøytralitet har vært et sentralt prinsipp i humanitært arbeid», sier redaktøren. Enig; derfor bør det bli forbud mot skitne penger fra USA for organisasjonene.
Leger uten grenser
Mens Flyktninghjelpen og Kirkens Nødhjelp ivrig og tankeløst tar imot penger fra USA, sier Leger uten grenser: Det er uaktuelt å ta imot amerikanske penger. «Å motta penger fra amerikanske myndigheter er ikke forenlig med våre prinsipper om uavhengighet og nøytralitet», sier kommunikasjonssjef Nils Mørk.
Norsk Folkehjelp blir betraktet som en del av arbeiderbevegelsen. Det er beklagelig at den er like tanketom som sosialdemokratiet i forhold til USA og holder seg til redaktøren og Leger uten grenser sine idealer.

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering