friheten

avisa med Nyhetene bak Nyhetene - 78. årgang

Tidlgiere amerikansk president, George W. Bush, poserer med militært personell, like før talen « Mission Accomplished » 1. mai 2003, på hangarskipet USS Abraham Lincoln																Foto:Wikimedia/White House photo by Paul Morse
Tidlgiere amerikansk president, George W. Bush, poserer med militært personell, like før talen « Mission Accomplished » 1. mai 2003, på hangarskipet USS Abraham Lincoln Foto:Wikimedia/White House photo by Paul Morse

(24 - 2017) Norge må klart ta sine reservasjoner i forhold til NATO mot militære eventyr; mot utplassering av USA-offiserer og soldater i Norge fordi de har immunitetskrav mot å bli stilt ansvarlig for sine krigsforbrytelser ref.

American Servicemembers Protection Act vedtatt i 2002, hvor presidenten har truet med å bruke militær makt for å fri krigsforbrytere, egne og allierte, som er pågrepet av The International Criminal Court. Merk at folkeretten ikke anerkjenner immunitetskrav fra noen. Norge må avvise NATOs atomstrategi, og ingen NATO-skip eller fly med atomvåpen skal ha adgang til norsk territorium. Norge må kreve at NATO og dets medlemsland respekterer folkeretten og FN-charteret og gjenopptar sin defensive karakter og unngår provokasjoner mot andre land og ikke blander seg inn i indre uro, opprør eller statskupp i andre land.
Sikkerhet i Norden og Norges sikkerhet ligger i militært samarbeid med Sverige og Finland for å styrke den militære sikkerheten i Norden. Norges flykjøp i USA avlyses, og Norge gjenopptar sin interesse for den svenske flyproduksjonen av Jass Grippen. Det er viktig å distansere seg fra den blamerte og krigsforbryterske framferd av USA og europeiske land, NATO-land, i Asia, Midt Østen og Afrika. Den har skapt en flyktningekatastrofe for millioner av mennesker og utrulige problemer i europeiske land og naboland til de NATO-skapte, krigsherjede land. Det er en skam for oss alle.
USA har vært den styrende og drivende kraft i det uføre Europa og NATO har skapt og befinner seg i. Det er viktig å lære seg å forstå USAs strategi og interesser og måter å opptre på. De velger sine ofre, små hjelpeløse stater, korte kriger og stort krigsbytte. Vi husker presidenten fra hangarskipets dekk erklærte krigen for vunnet. Den pågår fortsatt, etter 14 år og de andre krigene. Krig er kostbart, og det bygger seg opp kjempestore økonomiske underskudd, samtidig som finansøkonomien faller sammen, som det korthus den er. USA trenger penger. Når man ikke får til å plyndre sine ofre fordi likene ikke ligger stille, går USA på sine venner. Norge er en liten gullklump, passe surrete i hodet. Kravet er opprustning; kjøp av militært materiell hos USAs «medie-militær-industrielle kompleks». Det skjønte NATOs nye generalsekretær. Han kjøpte fly så det holdt og nikket ivrig hver gang USA ville krige for at medlemslandene skulle forstå nødvendigheten av opprustningen. Markedsføringen virket; denne gangen het den «Krigen mot terror», den evige krigen. Den nye salgsagenten, Jens Stoltenberg, forkynner at NATOs medlemsland må bruke 2 % av BNP til våpenkjøp selv om 19 av landene ikke har midler til å brødfø sine egne befolkninger. Militæret først. Til forsvar sier han at landene har selv vedtatt dette; for på bakrommet bruker USA å fortelle sine vasaller hva de skal stemme.
-Skal USA betale beskyttelsen av Europa mot sine imaginære fiender?
Beskyttelsesgjelden vokser. Dette er mafiavirksomhet på nasjonsplan. Betaler man ikke, er det mange sanksjonsmuligheter, lite synlige, til klare ting som i «kanonbåtdiplomatiets» dager. Når gjelden vokser, mister man til slutt sitt land; det kjøpes opp. Se på Hellas!
Det økonomiske spillet av de store kapitalistlandene skal vi også være klar over; vekslingskursmanipuleringer, lån, renter, finansielle bomber med pen innpakning. Vi husker Arbeiderpartiets Terra-kommuner, og alle skap-kommunene som dekte over sin skam. Hellas er ikke alene gjeldsoffer i Europa, det er mange og flere blir det når de blir presset til å kjøpe våpen på kredittkortbetingelser. Verden er blitt vanskeligere og farligere, fienden er en venn, trur vi, vi klarer ikke å identifisere ham - før det er for seint.
Norges utenrikspolitiske virkelighet er hevet over enhver diskusjon og har vært det i mange år. Den politiske situasjonen i stortinget er en øredøvende enighet blant 169 representanter fra 8 (9) politiske partier, mens Norge går til helvete, akkurat som i 1940. Vi har nettopp hatt et valg uten at våre kriger har blitt nevnt eller behovet for evaluering.
Da gjenstår bare folkets direkte aksjon i valg. Vi kan ikke stemme på noen av de partiene som sitter i stortinget, de verken ser eller forstår vår virkelighet; de som kanskje ser og forstår, mangler mot, styrke og kunnskap til å stå fram, eller er så sleipe at de gjemmer seg i gruppa. Det er Arbeiderpartiet som er mitt anliggende; arbeiderpartifolk må ikke stemme Arbeiderpartiet fordi de fører både partiet og landet mot avgrunnen. Ap er blitt støtteparti til Høyre og den mørkeblå regjeringen for å gjøre Nord-Norge til et militært vakuum. I Arbeiderpartiet er det ingen som vil høre eller forstå eller bryte enigheten; først når Arbeiderpartiet er under 10 % vil de våkne. Kanskje finnes det nye krefter, eller de er på vei til historias skraphaug?

UFØRETRYGDEN OG ARBEIDERPARTIET

(Harald Øystein Reppesgaard - nr. 11 - 2010) I løpet av de rødgrønnes regjeringsperiode har det vært et heseblesende tempo på reformene i...Arbeiderpartiets nye 9. april

Illustrasjonsfoto: Oslo 22. april 1940. Tyske soldater gjør innkjøp i bakerforretning, og blir ekspedert av ung kvinne. FOTO: Krigsarkivet / NTB scanpix

Da 9. april 1940 banket på den norske døra, satt Arbeiderpartiet med regjeringsmakta.
H. Boye Svendsen
Det foregående året hadde varslene og...

Kolbergs oppgjør med egen elendighet

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

(25 - 2017) «Arbeiderpartiet er i en dyp krise og situasjonen er verre enn etter katastrofevalget i 2001,» sa tidligere partisekretær Martin Kolberg...


RSS-mating for kommentarer Kommentarer

Ny kommeentar

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

 

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard
Redaktør: Terje Bjørlo
Vevredaktør: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgivar: Norges Kommunistiske Parti
Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 2017 - Republisering

Nettløsning ANS NyFritid Media

FRIHETEN
Friheten er ei norsk månadsavis, med ei lang historie, ho blir redigert av ein frivulleg redaksjon og er basert på frivullegheit. Difor treng me og bidrag, både økonomisk, innhaldsmessig og andre oppgåver. Støtt oss!

Avisa vert utgitt av Noregs Kommunistiske Parti, og er den enaste avisa som vart etablert illegalt under 2. verdenskrig som fortsatt utgis.
Avisa skriv ikkje om det du finn i alle andre avisar, og det er nok derfor me opplevar auke i både tingarar og laussal.
Avisa, ho er systemkritisk og analytisk, djuptgåande og skriv om alle emner. Avisa kjem to gonger i månaden, vil du tinga ho?

Harald Øystein
,
ansvarleg redaktør