Jan Petersen, tidligere utenriksminister i Norge. Sa noe, gjorde noe annet?																AP Photo/Alexander Zemlianichenko
Jan Petersen, tidligere utenriksminister i Norge. Sa noe, gjorde noe annet? AP Photo/Alexander Zemlianichenko

En nestor i norsk strafferett, professor Johs. Andenæs skrev i sin bok ”Straffen som problem”, som kom ut i 1996 om sin lærer og forgjenger i strafferett Jon Skeie:
H. Boye Svendsen
”Min forgjenger som professor i strafferett, Jon Skeie, uttalte at når man har gransket den offentlige strafferett gjennom tidene, kunne man være fristet til å si at de fleste og groveste misgjerninger er øvet av offentlige myndigheter i rettens navn. Da jeg leste dette som student, tenkte jeg at det måtte være en stor overdrivelse. I dag tror jeg han hadde rett.”
Johs. Andenæs døde i 2003.
I sin bok ”De mest alvorlige forbrytelser” skriver professor Ståle Eskeland i forordet om angrepskrig, folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbrytelser, tortur, terror og bruk av messeødeleggelsesvåpen. Han reiser spørsmålet om forekomsten av disse forbrytelsene og om norske myndigheter og rettssubjekter kan knyttes til disse. I kriminalstatistikken er de ikke registrert, allikevel viser analysen at de forekommer i betydelig utstrekning, og i så fall er det de øverste politiske og administrative lederne som er ansvarlige. Det er et faktum at handlingene så å si aldri blir fulgt opp av straffeforfølgning av noen art.
Et eksempel er Aker Kverner selskapet som fra 1993 til 2006 hadde en omfattende vedlikeholdsavtale med USAs forsvarsdepartement om Guantanamo-basen og Kz-leiren. De siste 5 årene var fortjenesten ca 700 millioner NOK. Leiren var beryktet for tortur og brudd på menneskerettighetene. Aker Kværner ASA ble anmeldt for medvirkning til tortur 18.03.2006, men riksadvokaten bestemte at det ikke skulle iverksettes etterforskning. Riksadvokatens konklusjon var ingen etterforskning og avgjort 27.11.2007.
Det er en uholdbar konklusjon, men det må være lov å anta at hensynet til USA og den norske regjeringen var viktigst.
Stortingets sosialkomite ledet av Bror Rahm fra Kristelig folkeparti var på besøk på Cuba i 2003, og de var svært opptatt av USA-agentene som nettopp var fengslet og menneskerettighetene, men de ville ikke vite noe om Guantanamo-leiren som nå var full av uidentifiserte fanger fra krigene i Afghanistan og Irak.
Under Gaza-krigen desember 2008 til januar 2009 anmeldte 6 norske advokater israelske ledere og militære for krigsforbrytelser. Norge hadde kompetanse og ingen rettslige hinder for å ta saken, men Det nasjonale statsadvokatembetet for organisert kriminalitet henla saken 6.11.2009 etter en helhetsvurdering.

 

Les mer i Friheten

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering