En støttespiller til Assange til venstre med Julian Assange til høyre, som er grunnlegger av WikiLeaks															AP Photo/Frank Augstein
En støttespiller til Assange til venstre med Julian Assange til høyre, som er grunnlegger av WikiLeaks AP Photo/Frank Augstein

Pressenza intervju med Javier Arcentales Illescas, rådgiver ved Ombudsman’s kontoret i Ecuador. 


Q: Ecuadors utenriksminister, innenriksminister og regjeringens representanter har uttalt på en pressekonferanse at beslutningen om å fjerne Julian Assange fra London ambassaden er i samsvar med loven og de har nevnt noen juridiske ting som indikerer at Assange brøt avtalene fra Caracas konvensjonen. Hva sier du til den påstanden? 


J.A.: En av hovedelementene man må ta i betraktning fra regjeringen er at de ikke fulgte gjeldende prosess, spesielt artikkel 81 i loven om menneskenes mobilitet som gjelder i Ecuador, og som viser prosedyren for å oppheve nasjonaliteten til en person fra et annet land som er her, eller som har blitt nasjonalisert til Ecuadorianer. Ifølge LOMH, må personen være varslet på forhand, og hatt muligheten til å bestride varselets begrunnelser og reagere på motivene. Tydeligvis, har ingen av disse kravene blitt tilgodesett i saken til Julian Assange. Faktisk har kansleren i sin presentasjon til forsamlingen ikke tatt slike hensyn. Derfor er det et brudd på korrekt prosedyre, som påpekt i Art. 81 i vår egen lov, i tillegg til andre internasjonale menneskeretter og standarder. 

Pressenza intervju med Javier Arcentales Illescas, rådgiver ved Ombudsman’s kontoret i Ecuador. 


Q: Ecuadors utenriksminister, innenriksminister og regjeringens representanter har uttalt på en pressekonferanse at beslutningen om å fjerne Julian Assange fra London ambassaden er i samsvar med loven og de har nevnt noen juridiske ting som indikerer at Assange brøt avtalene fra Caracas konvensjonen. Hva sier du til den påstanden? 


J.A.: En av hovedelementene man må ta i betraktning fra regjeringen er at de ikke fulgte gjeldende prosess, spesielt artikkel 81 i loven om menneskenes mobilitet som gjelder i Ecuador, og som viser prosedyren for å oppheve nasjonaliteten til en person fra et annet land som er her, eller som har blitt nasjonalisert til Ecuadorianer. Ifølge LOMH, må personen være varslet på forhand, og hatt muligheten til å bestride varselets begrunnelser og reagere på motivene. Tydeligvis, har ingen av disse kravene blitt tilgodesett i saken til Julian Assange. Faktisk har kansleren i sin presentasjon til forsamlingen ikke tatt slike hensyn. Derfor er det et brudd på korrekt prosedyre, som påpekt i Art. 81 i vår egen lov, i tillegg til andre internasjonale menneskeretter og standarder. 


Det er nettopp den Inter-Amerikanske Kommisjonen og den Inter-Amerikanske menneskerettsdomstol som har sagt at garantier for korrekt prosedyre må gjelde gjennom hele saken, og at det inkluderer tap av nasjonalitet og anerkjennelse av en persons rettslige status, og i denne saken ser det ikke ut til at det har skjedd enda. 


Med hensyn til spørsmålet om asyl, er vi også bekymret fordi om Julian Assange var under diplomatisk asyl, beskyttet av Caracas Konvensjonen, er det fortsatt slik at han er en person som har behov for internasjonal beskyttelse og derfor, vil det være flere prinsipper som må respekteres: Ikke utlevering for eksempel. Tilstanden til en person som trenger internasjonal beskyttelse inkluderer garantien for retten til livet, frihet og integritet fordi dette er rettigheter som er utsatt for undergraving. Disse vurderingene er ikke foretatt av regjeringen. Derfor måtte Equadors regjering, for å kunne bringe asylet til opphør, ha utført en omfattende og grundig etterforskning for å bevise at det ikke ville være noen risiko for brudd på noen av asylantens rettigheter. Ingen slik etterforskning har blitt utført fra regjeringens side. 


Q: President Moreno, har i sin offisielle uttalelse, sagt at regjeringen hadde forlangt av den britiske regjeringen at Assange ikke måtte bli sendt til noe annet land hvor han kunne bli utsatt for tortur eller dødsstraff. Kan Ecuadors regjering forlange en slik holdning fra Storbritannia?


J.A.: Fra det øyeblikket Assange er fjernet fra Ecuadors konsulat, har staten Ecuador ingen mulighet til å garantere Julian Assanges frihet, liv eller integritet. Så denne uttalelsen er i baste fall et ønske om gode intensjoner. Staten Ecuador kan ikke si til Storbritannia at “Dere gjorde ikke som dere lovte”, det ville være helt ulogisk. Det finnes ingen ordning som gjør at noen må etterkomme et slikt krav. 


Q: Kan Ecuadors avgjørelse få konsekvenser for landet, utover folkeopinionen, men vis-à-vis internasjonale organisasjoner?


 J.A.: Det tror jeg nok. Det kan bli et statlig ansvar å ha rettferdige prosedyrer og andre internasjonale standarder. Det kan involvere overvåking fra både FN organisasjoner og Inter-Amerikanske systemer. Dette vil også bero på hvilken strategi Assanges forsvarere velger å bruke, men som vi ser det nå, kan Ecuadors mal praksis føre til en internasjonal ansvarsovertagelse.


Q: Er det andre muligheter til å reversere det som skjedde ut fra et juridisk synspunkt? Hva er egentlig alternativene Assange kan ha?
 J.A.: De alternativene Julián Assange har nå er veldig få, det har allerede blitt kjent at han er dømt i en rett i Storbritannia. Hans rom for manøvre er krympene, Kanskje er menneskeretts organisasjoner og domstoler i Europa et alternativ. 


Q: Hva er posisjonen til Ombudsman’s Office i denne situasjonen?


 J.A.: Det sentrale poenget nå er: En bekymring for bortfallet av korrekte prosedyrer og garantier, en bekymring om bruken av suverenitetsbegrepet som en form for brudd på rettigheter. Vi hevder at å ta i bruk suverene bestemmelser i ett land kan aldri omfatte brudd på menneskerettighetene til noen som helst person, og enda mindre en person som staten har erklært som internasjonalt beskyttet. 


Vi sier at det skulle vært strenge regler for risikoen ved å avslutte en asyltilværelse, eller, muligheten til å kontakte en annen stat så de kan motta asylanten uansett hvor komplisert det kan bli.


12.04.2019 Nelsy Lizarazo, filosof, statsviter, Quito, Ecuador

 

Stikkord

ecuador

assange


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering