HVEM JOBBER REGJERINGEN FOR?

I 2012 BESTOD 15 prosent av osteforbruket i Norge av importert ost. Økningen har vært betydelig de siste årene. Importøkningen er en trussel mot norsk jordbruk. Den er også en trussel mot mange industriarbeidsplasser. Hver femte industriarbeider i Norge er sysselsatt i næringsmiddelindustrien.    

Terje Bjørlo

TERJE BJØRLO, MEDLEM i Norges Kommunistiske Parti
DEN RØDGRØNNE REGJERINGEN la om tollen til for noen måneder siden, en omlegging som var helt i henhold til avtaleverk. Denne omleggingen førte til verbale protester fra EU-hold. Det var det ingen grunn til, dersom man ser på hvordan handelen med jordbruksprodukter har utviklet seg siden 1990. Norsk import av jordbruksprodukter fra EU-land har siden 1990 økt fra drøye 5 milliarder kroner til hele 27 milliarder kroner. I samme periode har den norske eksporten holdt seg konstant på om lag 3 milliarder kroner.
DENNE SKJEVE UTVIKLINGEN i handelen mellom Norge og EU-land skjer trass i at utviklingen av handel med jordbruksprodukter skal skje på gjensidig fordelaktig basis. Dette viser at norske myndigheter ikke har forsvart norske interesser.
OMLEGGINGEN AV OSTETOLLEN som den rødgrønne regjeringen sørget for, var derfor meget viktig. Nå har regjeringen Solberg, bestående av Høyre og Fremskrittspartiet, signalisert at ostetollen skal reverseres. Regjeringen har full forståelse for EUs protester mot endringen av ostetollen som regjeringen Stoltenberg gjennomførte. Ja ikke bare det, Norge må jo stå på god fot med EU! Det er oppsiktsvekkende at Høyre og Fremskrittspartiet er opptatt av å ivareta EUs interesser og ikke de norske i denne saken. Hvem jobber egentlig regjeringen for?
NORGES KOMMUNISTISKE PARTI i Østfold ønsker å styrke norsk landbruk. For å kunne øke matsikkerheten må andelen norskprodusert mat økes betraktelig. Regjeringens politikk fører til det motsatte!

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering