Konsulentvanviddet

BRUKEN AV KONSULENTER for milliarder er ikke et spørsmål om nytte, effekt, gode løsninger, riktig ledelse av offentlige virksomheter, riktig økonomisk styring eller lignende, men ganske enkelt om virksomhetens politiske ledelse og regjerings politiske tilhørighet.

PER KVESETH, HISTORIKER og forfatter
SAMTIDIG SOM DET er et relativt ubetydelig problem som imidlertid dekker over andre og langt mer alvorlige forhold. Spørsmålet er ganske enkelt om hvordan de midler foretaket tjener eller får overført fra staten skal brukes – enten til nytte for foretaket og dets klienter, pasienter eller elever, eller til kjøp av private og eksterne tjenester som foretaket kanskje selv kan utføre like bra.

SAMMEN MED INNFØRING av New Public Management (NPM) og overføring av private konsernstrukturprinsipper, ble også de enkelte statsbedrifters ledelse besatt av folk med markedsliberalistisk forståelse av ledelsesoppgavene og med udiskutable profittmotiver der bunnlinjeevangeliet blir opplest og vedtatt som innledning til hvert styremøte. Greit nok kanskje for en produksjonsbedrift avhengig av årlige overskudd, men kanskje ikke for en offentlig yter av velferdstjenester.

I DEN PRIVATISERINGSBØLGEN vi har opplevd så langt på 2000-tallet, der politiske kontroller og fellesskapshensyn langsom og sikkert blir skjøvet i bakgrunnen, har det foregått en generell byråkratisering av statsforvaltningen som også har overført mye av samfunnsmakten og utviklingen til de tause styrerom, der en relativt snever krets svært velstående industrifolk er gjengangere som medlemmer.

DET ER MED dette bakteppet vi må vurdere og analysere utviklingen innenfor de sektorene der det offentlig engasjement tilsier fellesskapsløsninger med positive og negative løsninger jevnt fordelt i hele samfunnet. Når det gjelder morgendagens oljeutvinning på norsk sokkel, anbefaler det såkalte Holden-utvalget i sin rapport som ble fremlagt nylig, at regjeringen utsetter åpningen av nye felter og gir færre letelisenser, slik at takten i hele bransjen blir dempet.

OG DET ER verdt å merke seg at Holden-utvalget ikke er et miljø-utvalg, men at oppgaven var å se på lønnsdannelsen og utfordringer i norsk økonomi. Den er antakelig det bredest sammensatte utvalg noensinne i Norge, med deltakere fra alle de mektigste organisasjonene i norsk arbeidsliv – LO, NHO, Unio, YS, Akademikerne, KS, Virke og Spekter. I tillegg medvirker Statistisk Sentralbyrå, Arbeidsdepartementet og Finansdepartementet. Derfor er også deres konklusjon bemerkelsesverdig, men likevel ikke veldig overraskende. Høyre/Frp-regjeringen og ledelsen i alle aktuelle oljeselskaper, selvfølgelig også Helge Lund i Statoil, som alle er blottet for samfunnsansvar utenom sine selskapers bunnlinje og profitt, går derimot i stikk motsatt retning med gassen i bånn.

DET ER KLART at Helge Lund har et poeng når han fremholder at med solide overskudd i statsbedriften Statoil, tjener han samfunnet med overføringen av penger til statskassa. Jo da, men at han samtidig river hele bunnen vekk fra dette samfunnet gjennom akselerert ødeleggelse av klodens miljø, er vel kanskje også en del av hans samfunnsansvar.

DETTE FORTELLER MED overbevisende kraft at det er rene kapitalkrefter som bestemmer alt fra bruken av konsulenter til utvinningstempoet i oljeutvinningen, men samtidig sier det noe om våre evner og muligheter til å sette en stopper for disse kreftene. Det aller enkleste og nærmeste for hånden, er bruken av demokrati og vår parlamentariske konstitusjon. Det er altså ikke nødvendig med ”væpna revolusjon”, men at vi ganske enkelt stopper privatiseringen av offentlige virksomheter og tjenester, og fører makten tilbake til vår politiske nasjonalforsamling som her i landet heter Stortinget. Og det er jo selvfølgelig også slik at vi ikke nødvendigvis må holde oss med den mest reaksjonære og høyrepopulistiske regjeringen i norsk historie. Selv den stokk konservative embetsmannsforsamlingen på Eidsvoll i 1814 var langt mer liberal, folkevennlig og selvstendig enn den forsamlingen som regjerer landet i dag, 200 år etter.
PKKOLON.COM

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering