Kystaksjonen protesterer utenfor Stortinget mot at leveringsforpliktelsene ikke blir overholdt. I et åpent brev avdekker Aina Nilsen hvordan lokale og sentrale politiske myndigheter tjener kapitalen og svikter folket.
Kystaksjonen protesterer utenfor Stortinget mot at leveringsforpliktelsene ikke blir overholdt. I et åpent brev avdekker Aina Nilsen hvordan lokale og sentrale politiske myndigheter tjener kapitalen og svikter folket.

Mye tyder på at daværende fiskeriminister Helga Pedersen (Ap) i 2008 ga klarsignal til brudd på leveringsplikten. Tråleren «Riston» hadde leveringsplikt til Sørvær i Hasvik kommune i Finnmark. Gradvis opphørte leveringene til Sørvær.

På kontoret til fiskeriminister Pedersen skrev Hasvik-ordfører Eva D. Husby under en avtale om å overføre fiskekvoter fra «Riston» til den større tråleren «Atlantic Viking». Og vips så var Riston-kvota vekk fra Sørvær.

Aina Nilsen, fiskerdatter og engasjert Sørøyværing, sendte 2. april 2014 et åpent brev til ordfører Eva D. Husby og tidligere fiskeriminister Helga Pedersen, med kopi til Fylkesmannen i Finnmark, Fiskeridirektoratet, Nærings- og fiskeriminister Elisabeth Aspaker, Sivilombudsmannen, Stortingspartiene og media.

I brevet krever Nilsen at Riston-saka granskes. Hun spør: Var det lovlig det som skjedde da ordføreren karret til seg eneveldig fullmakt i formannskapet for å kjøre Riston-saka utenom kommunestyret? Var det lovlig da fiskeriministeren godkjente de avtaler som lot Giske Havfiske stikke av med tråleren «Riston» sin leveringsplikt til Sørvær uten et godkjennende vedtak i kommunestyret?

I kronikken «Ranet av allmenningen i Hasvik kommune» (https://bit.ly/1gEpHR2.) gir Aina Nilsen en detaljert oversikt over saksbehandlingen i Riston-saka:

Hasvik-ordfører Eva D. Husby lot helt bevisst være å fremme Riston-saka på kommunestyremøtet 15.4.2008, og valgte i stedet, tre dager senere, å innkalle til formannskapsmøte. Hun tok opp saken som en ikke navngitt B-stemplet sak - altså en sak unntatt offentlighet. Et enstemmig formannskap ga ordføreren fullmakt i saken:
«Formannskapet vedtar å gi ordfører fullmakt til å fullføre forhandlingene vedrørende «Riston» med utgangspunkt i det fremlagte prospekt. I dette ligger også fullmakt til å underskrive alle avtaler på vegne av kommunen».

Formannskapet ga altså ordføreren fullmakt i en sak som omhandler verdier opp mot 90 millioner. Altså store verdier for lokalsamfunnet.

Ordfører Eva D. Husby signerer to avtaler, uten at kommunestyret i Hasvik hadde fått uttale seg i saken. Saken er særlig alvorlig fordi avtalen underskrives på fiskeriminister Helga Pedersens kontor. I avtalen mellom Hasvik kommune, Sørvær Holding AS og Giske Havfiske AS er det notert:

«Det er en forutsetning for gjennomføringen av denne avtalen at Fiskeri- og kystdepartementet opphever leveringsplikten til Sørvær for Giske Havfiskes fartøy «Atlantic Viking» i samsvar med styrevedtak i Giske Havfiske AS datert 11.3. 2008». Tråleren Riston var eid av Giske Havfiske AS. Avtalen godkjenner altså at Giske Havfiske AS strukturerer Riston-kvota over til «Atlantic Viking». Og at tråleren «Atlantic Viking» er fritatt fra leveringsplikt til Sørvær.

Helga Pedersen kunne ha fulgt loven og nektet Giske Havfiske AS å frikjøpe seg fra leveringsplikten. Det gjorde hun ikke, understreker Aina Nilsen.

Oppgjøret for denne hestehandelen gikk ut på at Giske Havfiske AS betalte 17,5 millioner til Sørvær Holding AS (i dag Norway Seafood AS). Sørvær Holding AS lånte så ut 12,6 millioner (etter fratrekk av 4,9 millioner i 28 % skatt) til det nyopprettede Sørvær Kystfiskeinvest AS - der Sørvær Holding AS har 51 % av aksjene og Hasvik kommune 49 %.

Ordfører Eva D. Husby ser ut til å ha hatt den oppfatning at 12,6 millioner i lån var en god «betaling» for å la Giske Havfiske AS kjøpe seg fri fra leveringsplikten til Sørvær. Stiftelsesmøte med påfølgende generalforsamling for Sørvær Kystfiskeinvest AS ble holdt i lokalene til Aker Seafoods ASA i Oslo den 5. august 2008.

Til stede som stiftere var Sørvær Holding AS v/Steinar Ludvigsen og Hasvik kommune v/Eva D. Husby. Sørvær Holding AS skiftet etter hvert navn til Sørvær fiskeindustri AS. Selskapet fusjonerte med Røkkes Norway Seafoods AS i 2011.

På forespørsel fra Aina Nilsen har Hasvik kommune ennå ikke redegjort for disponeringen av «betalingen/lånet» på 12,6 millioner kroner. Har kommunens høyeste folkevalgte organ - kommunestyret - innsikt i hvordan pengene er disponert?
Myndighetene er etter loven forpliktet til å treffe forvaltningsrettslige vedtak ved tildeling av konsesjoner. Men myndighetene fraskriver seg ansvaret. I dag er det markedet, ikke myndighetene som styrer fiskeripolitikken, konkluderer Aina Nilsen i sitt brev.
Myndighetene tillater at våre fellesgoder blir stjålet fra kystsamfunnene av enkeltpersoner. Og toppen av ansvarsfraskrivelse er at tidligere fiskeriminister Helga Pedersen har bidratt til at Hasvik kommune har mistet sin siste trålkvote. Den ville ha tilsvart 2 370 tonn fisk i dag. Store verdier for lokalsamfunnet.

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering