• Hjem
  • Politikk
  • Revidert nasjonalbudsjett:- Ignorerer advarsler om klima
Revidert nasjonalbudsjett:- Ignorerer advarsler om klima

Miljøpartiet De Grønne
Norske klimautslipp økte svakt i 2013, viser ferske tall fra SSB. Men i revidert statsbudsjett legger regjeringen opp til en politikk for fortsatt utslippsvekst.

-Det er tydelig å se hva regjeringen prioriterer i revidert budsjett. De legger opp til å øke oljepengebruken, og at det private forbruket fortsatt skal øke kraftig. Samtidig presenterer regjeringen få nyheter som faktisk vil redusere norske klimagassutslipp i revidert, sier Rasmus Hansson.

Han viser til at investeringene i oljesektoren justeres opp, det foreligger ingen konkrete planer for videre satsing på karbonfangst og lagring, ingen endringer i rammebetingelsene for vindkraft, og heller ingen penger til FNs grønne klimafond.

Tar ikke FNs klimapanel på alvor
-Det er ingen tegn til at regjeringen har tatt innover seg alvoret i den siste rapporten fra FNs klimapanel og det faktum at norske klimagassutslipp øker. Regjeringen kaster bort nok en mulighet til å begynne å kutte de 8 millioner tonnene vi er på etterskudd for å nå klimamålene.

Hansson mener det er bra at regjeringen gir mer penger til klimateknologifondet, men vi kan ikke vente på teknologi som kanskje vil kutte utslipp om ti år.

- Vi må kutte utslipp nå, og det gjør ikke regjeringen, sier Hansson.

Ingen grønn skatteomlegging
-Regjeringen fjerner avgiften på båtmotorer, samtidig som den opprettholder moms på el-sykkel. Dette er et lite men tydelig eksempel på at regjeringen setter forbruksfremmende avgiftsendringer foran en grønn skattelegging.

Utslippene fra oljeindustrien øker
Utslippene fra oljevirksomheten økte med 2 % fra 2012-2013 viser en ny rapport fra SSB.

- Utslippene fra oljevirksomheten fortsetter å øke, mens regjeringen bare ser en annen vei. Det er ikke mulig å ha en seriøst klimapolitikk uten å ville la olje ligge i bakken. Tut-og-kjør-politikken hører hjemme på historiens skraphaug,

Ingen friske penger til klimafinansiering
Regjeringen bevilger ingen penger i budsjettet til FNs grønne klimafond, selv om fondet straks blir operativt og det er avgjørende med fremdrift i de internasjonale klimaforhandlingene.

- Tillitten mellom rike og fattige land i verden er i dag på et bunnivå. Det haster voldsomt å vise at Norge vil bidra til å bygge opp bærekraftige og fornybare markeder i utviklingsland som er nødvendig for å løse klimaproblemet. Derfor er det ille at regjeringen ikke går foran og legger penger på bordet til Det grønne klimafondet, sier Hansson.

De Grønne har lagt frem forslag i Stortinget som nå er til behandling om å sette av én prosent av nasjonalinntekten til finansiering av klimatiltak i utviklingsland, til sammen om lag 30 milliarder kroner, til FNs grønne klimafond.

Miljøpartiet De Grønne :
Statoil ut av tjæresand
I dag avholdes Statoils generalforsamling. Miljøpartiet De Grønne har fremmet forslag i Stortinget om at regjeringen skal trekke Statoil ut av tjæresand. Forslaget kan nå få flertall.

- Miljøpartiet De Grønnes forslag om å trekke Statoil ut av tjæresand slår sprekker i Stortingets oljeflertall. Arbeiderpartiet er på gli, og da ryker flertallet for Statoils tjæresand-eventyr, sier stortingsrepresentant Rasmus Hansson.

De Grønne har allerede følge av Venstre, KrF og SV. Det er nå full splittelse i Arbeiderpartiet på tjæresand. På mandag var Erin Sund, leder i Rogaland Ap, ute i Stavanger Aftenblad og krevet at «Statoil må ut av tjæresand». Også AUF, Oslo og Rogaland Arbeiderparti støtter dette.

- Jonas Gahr Støre vet at når han vil trekke Oljefondet ut av noen få kullmilliarder det blir meningsløst å forsvare statseide kjempeinvesteringer i klimaverstingen tjæresand, sier Hansson.

Debatten av forslaget i komiteen er allerede igang og innstillingen avgis 22. mai. Forslaget skal debatters i Stortinget på verdens miljødag 5. juni.

- På Statoils generalforsamling vil presset mot tjæresandprosjektet bli større enn noen gang, sier Hansson.

På konferansen deltar Lage Nøst, nasjonal talsperson for partiets ungdomsorganisasjon Grønn Ungom.

- Grønn Ungdom forventer at AUF vil presse på for at moderpartiet skal støtte forslaget om å trekke Statoil ut av tjæresand, som behandles i Stortinget 5. juni. Kan AUF virkelig godta at moderpartiet ønsker å videreføre en slik uansvarlig og usolidarisk virksomhet? I så fall vil de ha mistet all troverdighet i klimaspørsmål, sier Nøst.

Mer informasjon om konferansen
Statoils generalforsamling starter i Stavanger i dag kl17:00, med demonstrasjoner fra De Grønne, Grønn Ungdom, Greenpeace og Natur og Ungdom og Besteforeldrenes klimaaksjon fra kl15:00.

Forslagene som blir fremmet under omhandler:
■ Utvinning av tjæresand i Canada.
■ Statoils aktivitet i Arktis.
■ Pågående produksjon og nye prosjekter i «diktaturer med utbredt korrupsjon.»


De Grønne deltar på generalforsamling for femte år på rad med følgende politikere: Lage Nøst (talsperson for Grønn Ungdom), Torfinn Ingeborgrud (bystyrerepresentant, Stavanger MDG) og Bente Bakke (tidligere stortingsrepresentant Høyre, nå MDG). De vil ta ordet under selve forsamlinga, og kan stille til intevju.

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Vil vi 2-gradersmålet?

Flammer fra LNG-anlegget på Melkøya i Finnmark. Anlegget tar imot naturgass fra Snøhvitfeltet i Barentshavet og gjør den flytende (liquid) for transport med tankere til energimarkedene i Europa. Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass mener det er god miljøpolitikk å utvinne gassreservene i Barentshavet og Norskehavet. 																																		Foto: Wikimedia/Andreas Rümpel

(23 - 2016)  Oljen/gassen i Arktis må ligge! I diskusjonen om klima står kapitalkrefter mot demokratiske alternativ. Økt forbruk og profitt står mot ...


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering