«Veien til krig»

Av Jorge Cadima, Internasjonale avdeling, Portugals Kommunistiske Parti (PCP).

Fra Ukraina til Venezuela, Afrika og Midtøsten til Sør-Kina-havet, viser de imperialistiske makter, med voldelig autoritet og fascisme, dominante signaler for å starte en storkrig.
Med en åpen og direkte aggresjon, eller gjennom betalte leiesoldater og massemordere, under en systemisk kapitalistisk krise, er imperialistiske makter i en åpen krig mot folket, og blind krig mot hverandre, nylig bevist av Victoria Nuland, USAs «diplomat», da hun ringte sin ambassadør i Kiev.
I kampene mot regjeringer, de som ennå våger å hevde sin suverenitet, inntas fronten av oldtids-fascister. At det er direkte forbindelser med 2. verdenskrigs Nazi-horder kan ingen benekte. På samme måte som de mest bakstreverske og reaksjonære religiøse fundamentalister, de såkalte kosher («rene») i Syria eller i Libya, blir de ukrainske fascistiske anti-semitter til sømmelige «europeere» og «demokrater».
USAs viseutenriksminister Nuland vedgikk, under en International Business Conference i Kiev, organisert av oljeselskapet Chevron (13.12.13), at USA i løpet av de siste 20 årene har brukt over 5 milliarder dollar på å subsidiere ødeleggelse i Ukraina. Samtidig er mathjelpen tatt fra et sultende nord-amerikansk folk, på grunn av «mangel på penger». Alle og enhver som måtte betrakte alt dette skrevne som en stor overdrivelse, må lytte til en som kommer fra innsiden av systemet, personlig kjent med dets innvoller, men som nå er dissident («avviker»).
John Craig Roberts tilhørte Reagan-administrasjonen, og var viseredaktør i Wall Street Journal. Gjengs gangbart skriver han fortløpende: «Sovjetunionen var en hindring for USAs makt. Sovjet-kollapsen tillot den ny-konservative offensiv utført av USAs verdenshegemoni.
Russland, under Putin, Kina og Iran er de eneste hindringer for denne ny-konservative agenda. Russlands kjernemissiler og landets militære teknologi gjør Russland til den sterkeste hindring i veien for USAs hegemoni.
For å nøytralisere Russland, rev USA i stykker avtaler [...], utvidet NATO inn på det gamle Sovjet-imperiets territorier [...] og Washington forandret sin kjernefysiske krigsdoktrine med det å mål å tillate et innledende kjernefysisk angrep [...]. Med denne freidige strategiske trussel, vil et sannsynlig resultat være, når Washington konfronterer Russland, en kjernefysisk krig» (14.02.14).
Under tittelen «Washington presser verden til krig» (14.12.13) skriver Paul Craig Roberts: «... den fatale krig for Menneskeheten er krigen mellom Russland og Kina, en krig som Washington både presser på USA og på USAs marionettstater i NATO og Asia [...]. Den eneste grunn til at Washington vil installere militærbaser og missiler langs Russlands grense er å hindre Russland muligheten til å motsette seg Washingtons hegemoni.
Russland har ikke truet sine naboer og [...] har vært ekstremt passiv mot USAs provokasjoner. Alt er i endring, [...] og det er klart for Russlands regjering at Washington gjør klar for å sette i gang et innledende halshoggende angrep på Russland [...]. Washingtons aggressive militære positur foran Russland og Kina indikerer en ekstrem selv-sikkerhet, som vanligvis leder til krig».
Paul Craig Roberts skrev om Ukraina (14.12.13): «EU ønsker Ukraina å bli et medlem for å bli plyndret, nøyaktig slik Litauen, Estland, Hellas, Spania, Italia, Irland og Portugal er blitt. [...] USA ønsker Ukrainas EU-medlemskap for å installere rakettbaser mot Russland.
Reagans eks-leder har ikke oppdaget at det avgjørende hinder mot imperialistenes krigerske trusler, er folkets kamp. Han er imidlertid mer på alerten (alarmert) enn mange på «venstresiden», når han advarer Kina og Russland mot illusjoner og innrømmelser: «Det er ikke sannsynlig at Kina vil bli forskrekket, men må bli minnet om, at økonomiske reformer kan åpne kinesisk økonomi opp for vestlig manipulasjon» (04.12.13).
Roberts advarer mot «femte-kolonner» av «universitets-graderte», som under USA-programmer, vender tilbake til Kina. Og han er etsende sarkastisk mot Russlands og Ukrainas toleranse «som tillot et stort antall av NGOs, finansiert av USA, å opptre som Washingtons agenter, under dekke av «menneskerettighetsorganisasjoner», «demokratibyggere» osv. (13.02.14).
I imperialismen rår naturlig illusjoner om at dem som aspirerer å bli rike krypende forrædere, er dyrt betalt.
Folket, over hele verden, har allerede betalt en høy pris.

Ukrainske kommunister i Kharkiv protesterer mot at fascister og «firerbanden» USA-EU-IMF-NATO er i gang med å framprovosere en storkrig i Eurasia.


Billedkilde: https://www.counterpunch.org/wp-content/dropzone/2014/04/Kharkiv-is-anti-Western-pro-Russian-and-pro-Soviet.jpg

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Psykologisk og kjemisk krigføring

Den tidligere soldaten Do Duc Diu hadde bygd en egen kirkegård på en liten ås like ved hjemmet sitt. Her har han gravlagt sine 12 første barn som alle døde kort tid etter at de ble født med store misdannelser. Han har avsatt plass til sine tre gjenlevende døtre som er meget syke.

(9 - 2017) For kort tid siden ble småbyen Khan Sheikhun i provinsen Idlib nordvest i Syria utsatt for et bombeangrep av syriske og russiske fly der...


Norge i krig

Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

(11 - 2017) Nasjonal suverenitet er internasjonal lov nedfelt i FN-pakten og Nürnberg-domstolen. Nordmenn feirer sin nasjonale suverenitet 17. mai...


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering