• Hjem
  • Politikk
  • Hvem er tjent med dennye arbeidstidsavtalen?
Hvem er tjent med dennye arbeidstidsavtalen?

Anne Finborud (bildet)Leder i Skolenes landsforbund:

■ Resultatet av årets forhandlinger med vår arbeidsgiver KS har ført til sterke reaksjoner på grasrota i lærerorganisasjonene. Lærerorganisasjonenes krav er nærmest ikke tatt hensyn til. Derfor har Musikernes Fellesorganisasjon og Skolenes landsforbund har sagt nei til riksmeklerens skisse i kommuneoppgjøret.

Det er en helhetsvurdering av meklerens skisse som gjorde at et enstemmig forbundsstyre i Skolenes landsforbund sa nei. Men det var utkastet til ny arbeidstidsavtale som var mest avgjørende for vedtaket. Skissa slår også en kile i kompetanselønnssystemet som vil ensrette den utdanninga som lærerne vil få betalt for. Det er sterkt beklagelig for oss som arbeider for et breiere kunnskapssyn. Vi vil kjempe for et kunnskapssamfunn som alle kan være en del av, og som vi trodde den nye regjeringen skulle bygge videre på. KS` tilbud om ny arbeidstidsavtale gir neppe Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen drahjelp når han har lovet et lærerløft som er egnet til å inspirere lærerne i arbeidet. KS gikk aggressivt ut i vinter, med urealistiske krav. Men et samla lærerkorps fikk god drahjelp fra opinion, politikere og LO. Denne støtten har vært svært viktig for oss.Alle lærere skal være på skolen i 7,5 timer hver dag og dette er i skissa innordna på en slik måte at lærerne ikke engang skal ha mulighet til å kreve fleksibel arbeidstid, slik andre arbeidstakere har i Arbeidsmiljølovens §10-2: «Arbeidstakere har rett til fleksibel arbeidstid dersom dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten». KS holder på i kjent stil. De presser sine egne krav så langt at de provoserer. De svekker seniortiltak og gir mindre betalt for overtid enn før.Den skissa vi er tilbudt er skrevet med disposisjon i de krava som KS provoserte skolenorge med i vinter. Vi er ikke tjent med å være ettergivende i forhold til en slik praksis. Skolenes landsforbund mener at vi er satt i en situasjon med viktige utfordringer:
• Avtalen er vagt formulert og åpner for tolkninger. Mekleren presenterer en arbeidstidsavtale der vesentlige vilkår for de rettslige skrankene skal fastsettes i en egen veiledning av arbeidsgiver i ettertid!• Mekleren legger fram en skisse som gir honnør til den parten som gikk ut med aggressive og urealistiske krav.Vi opplever KS sitt ønske om sterkere normering av arbeidstida som en mistillit, bygd på mistanker om at vi lærere misbruker den frie stillingen til å sluntra unna. Resultatet vi kan stå overfor er demoralisering og flukt frå yrket. Vi trenger å styrke rekrutteringen til læreryrket. I dag har flere tusen lærere forlatt læreryrket, de må vi få tilbake. Vi trenger også flere yrkesfaglærere for å imøtekomme arbeidslivets økende behov for fagarbeidere. Skolenes landsforbund oppfordrer arbeidsgiver til å vurdere sine krav på nytt. For vi har mange med oss når vi frykter at arbeidstidsavtalen bryter med den fleksibiliteten og det særpreget som har vært et kjennetegn ved læreryrket. Det er dette vår kamp handler om. Mye taler for at vi er tilbudt en skrivebordsløsning. Kanskje i dobbel forstand!

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

NAV for løsarbeidersamfunnet?

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie legger frem stortingsmeldingen "NAV i en ny tid - for arbeid og aktivitet". Meld. St. 33. Meldingen følger opp rapporten fra ekspertutvalget i NAV. 						Foto: Berit Roald / NTB scanpix

(13 - 2017) Høyre-FrP-regjeringen sikrer finansmafiaen store utbytter ved å konkurranseutsette attføringsordningen; NAV i spissen for...


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering