TTIP - katastrofalt for Europas arbeidere

■ Jeronim Capaldo er professor i økonomi ved Tufts University i USA. Han offentliggjorte nylig studien «The Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership: European Disintagration, Unemployment and Instability». Capaldo konkluderer med at:

● TTIP vil favorisere økonomisk oppløsning i Europa [Ingen offisielle studier gir solide faktabasis for å velge TTIP].
● TTIP vil etter ett tiår føre til tap i nettoeksport, sammelignet med et ‘ikke-TTIP’-scenario.
● TTIP vil føre til nettotap i BNP.
● TTIP vil føre til tap i arbeidsinntekt.
● TTIP vil føre til tapte arbeidsplasser.
● TTIP vil redusere arbeideren sin andel av verdiskapingen [og øke kapitalen og aksjeeierne sin andel].
● TTIP vil føre til tapte statsinntekter [mindre penger til infrastruktur, lovarbeid og sosial velferd osv.].
● TTIP vil føre til økt finansiell ustabilitet [høyere risiko for økonomisk kollaps].

Studien fokuserer bare på Europa fordi TTIP er foreslått av USA for Europa. Obamas TTIP-plan vil senke Europa ned i et dypere økonomisk kaos, konkluderer Capaldo.

Basert på empiriske data noterer studien at «enhver levedyktig strategi for å tenne økonomisk vekst i Europa må bygge på en sterk politisk anstrengelse til støtte for arbeiderinntekter».

I stedet fokuserer Obama-planen (TTIP) på økte fordeler til aksjeeierne, på bekostning av arbeiderne og alle andre. Grunnen til «høyere finansiell ustabilitet» er at, ved å senke «konsumentens inntekt», vil «korporativt salg gå ytterligere ned».

De superrike bruker ikke nok på sine yachter og herskapsslott til å holde økonomien stigende. I ytterste konsekvens kan de enorme profitter som de superrike har tilranet seg, skade dem selv.

I verste fall vil «den gamle økonomien» mislykkes selv for de superrike, unntatt når «Too Big To Fail»-institusjoner «gjenvinner sin økonomiske helse», ved at de reddes av «alle oss andre» gjennom statlige «redningspakker», understreker Capaldo.

Inntekter og rikdom er blitt enormt konsentrert etter den såkalte «finanskrisen», fordi de rike er reddet av at arbeiderne blir tvunget til å betale med arbeidsløshet og tapt velferd. Sosialdemokratiet og borgerskapet fører uansett ens politikk.

Kort oppsummert er Obama-planen TTIP designet av og for milliardærer som kontrollerer store transnasjonale selskaper. TTIP er mer av samme kapitalistiske politikk som ga finanskrasjet i 2008.

Det offisielle Europa, som representerer Europas oligarker, støtter TTIP. Tilgjengelige økonomiske data indikerer imidlertid at europeiske økonomier vil bli betydelig svekket av TTIP.

Spørsmålet er hvor lenge Europas arbeidere vil la seg tyrannisere og kontrollere av oligarker.

Kilde: Eric Zuesse: «Obama’s Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) Would Be Disastrous for Europe», Global Research 18.11.14.; German Economic News 14.11.14

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet

Det feier en kraftig avdemokratiseringsvind over landet. Profesjonspolitikere har alliert seg med byråkrater og næringsinteresser i det som i praksis ...


TISA er den nye oljen

Iskald protest foran Stortinget lørdag ettermiddag. Regjeringen fastsatte tidligere denne uken en ny grense for havisen. Nå går iskanten nord for samtlige områder som er åpnet for olje- og gassvirksomhet. Flere er bekymret for at det betyr mer oljeindustri i sårbare områder, og lagde snømenn med plakater:

(1 - 17) TISA er den nye oljen for finanskapitalen. Avtalen gjør offentlige tjenester til et forretningsområde med enormt potensiale. Bare i Norge er ...


Det nye TTIP KOMMER

Foto: Arkiv, Scanpix

TTIP CETA kommer. Schulz står bak: EU-parlamentet banker gjennom CETA.

Den utpekte SPD-kandidaten til ny tysk kansler er medansvarlig for `salg av ...

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering