Farvel til fredsnasjonen

Norges rolle som fredsnasjon er utspilt. Dette har skjedd gradvis. Som fredsnasjon var Norge aktivt. Eksempelvis ved å delta i fredsbevarende FN – operasjoner, slik som i Libanon.

Steinar Åge Brenden

OG I 1993 spilte Norge en aktiv rolle i Midt – Østen ved undertegningen av Oslo – avtalen. Dette rørte ved en av de mest dyptgripende konflikter i verden, som har vært roten til mye krig, død og ødeleggelser for både sivile og militære. Det var bidrag for å kunne løse en alvorlig og langvarig konflikt. Dette ligger bare 20 år tilbake i tid.

SENERE HAR NORGE begitt seg mer og mer ut på krigsstien. Dette har skjedd uten gjennomgripende drøfting med nasjonalforsamling etc. Det har vært en fullstendig utglidning, som er i strid med all forsvarlig demokratisk og åpen behandling av livsviktige spørsmål. Det har trukket Norge inn i konflikter hvor vi intet har å gjøre. Det er grunn til å tro at dette har skjedd gjennom sterkt ytre press.

DET MEST GRAVERENDE er krigen mot Libya i 2011. Der utførte norske F – 16 jagerfly omfattende bombeangrep mot mål i Libya. Dette kommer frem i lyset først to år etter at operasjonene ble utført. (Brennpunkt NRK 12.mars 2013).

HVA DE NORSKE flyene egentlig har bombet får vi ikke vite. Men Norge hadde en lederrolle blir det opplyst. Dette er svært overraskende og det er skremmende. Hvor mange har vi drept? Hvor mange sivile, kvinner og barn? Sikkert noe vi aldri får rede på.

ET ANNET SPØRSMÅL er hva slags press Norge har vært utsatt for. For alt tyder på at Norges regjering snudde på en femøring. En dag uttalte utenriksminister og forsvarsminister at norsk deltagelse i militære operasjoner i Libya ikke var aktuelt. Neste dag er man i full sving med å organisere en militær operasjoner med F – 16 fly. Ikke bare for å håndheve en flyforbudssone, men altså skarpe operasjoner, bombing av bakkemål. Full krig altså. Godkjenning fikk gromgutta Gahr Støre og Barth Eide ved å konsultere de parlamentariske lederne i Stortinget med sms. I dag to år etter får vi i tillegg høre at Norge spilte en ledende rolle i en krigsoperasjon mot et annet land for å fjerne landets leder. Dette var opplagt et brudd på folkeretten, en ulovlig krenking og innblanding i et lands indre forhold. Mitt tips er at dette er kommet i stand ved press fra NATO, fra dets ledende nasjon USA, men også fra andre land i alliansen.

I FN VAR det fattet et vedtak om flyforbud. Det var ikke fattet andre vedtak som åpnet for bombing og ren krig. Men det var altså det som skjedde. Dette var ulovlig, en tilsnikelse. I dag er Libya smadret og lagt åpen for utbytting i full skala. Og det var dette som var målet, ikke noe annet.

VED OPPRETTELSEN AV NATO i 1949, het det at organisasjonen ikke kunne handle i strid med FN – pakten opprettet i 1945. Dette la store begrensninger på dets virkefelt. NATO er i dag en kriminell organisasjon. Den brukes til å påtvinge andre nasjoner vestens hegemoni. Derfor er kravet aktualisert: Norge ut av NATO.
Kilde:NRK Brennpunkt

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Arven etter Fidel

Foto: Wikimedia

(25 - 2016) Lederen av den kubanske revolusjonen er gått bort, etter et liv i kampen for en bedre verden.

Etter mer enn 600 mordforsøk fra CIA,...


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering