• Hjem
  • Politikk
  • Sikkerhetspolitiske veivalg - Hvor er vi på vei?
Foto: Norges Fredsråd
Foto: Norges Fredsråd

Mandag 24. oktober arrangerte Nei til Atomvåpen og Norges Fredsråd et åpent møte i Trondheim, hvor Tuva Grimsgaard fra Fredsrådet holdt en innledning for videre diskusjon, om det mulig å møte den nye verdenssituasjonen med andre svar enn opprusting, militarisme og trusler om bruk av vold.

Fra arrangementet: Norge og verden står i dag overfor en rekke sikkerhetspolitiske veivalg. Forholdet mellom stormaktene er dårligere enn på lenge, borgerkriger varer i årevis, og verdens atommakter har fortsatt kapasiteter til å ødelegge alt liv på jorda.

Svaret på utfordringene vi står overfor, har foreløpig sett ut til å være å rendyrke denne spiralen. Politikerne i de fleste land svarer på denne situasjonen med opprusting, avskrekking, og krangling.

Innleder Tuva Grimsgaard er infor­ma­sjons­råd­gi­ver hos Norges Fredsråd. Hun har mas­ter i Peace and Con­flict stu­dies fra Universitetet i Oslo, med fokus på mino­ri­tets­be­skyt­telse i Egypt; Med stu­die­bak­grunn fra kul­tur­his­to­rie, stats­vi­ten­skap og språk ved UiO og Uni­ver­sität Wien. Ved siden av arbeidet i Norges Fredsråd er hun også fore­drags­hol­der i FN-sambandet. Tuva Grimsgaard var en av 13 bidragsyter til boken “Sikkerhetspolitiske veivalg – skjebnefellesskap med USA og NATO?” publisert på Progressivt Forlag juni 2016. 

Fra fredsmekler til krigsherre

Norge fjerner seg fra bildet av Norge som fredsnasjon. Norge deltar i stadig økende grad i internasjonale militære operasjoner, og vi er en stor aktør når det gjelder kjøp og slag av våpen.

Tuva Grimsgaard: Norge er en av verdens 20 største våpen eksportører, normalt så plasserer vi på 10. plass i ulike rangeringer; Noe som er litt rart, med tanke på hvor liten befolkning vi har.

Problemene er ikke i seg selv det at vi produserer våpen, sier Tuva Grimsgaard. Hun mener problemet kommer når det ikke er dekkende regler for dette. Regelverket som finnes sier at vi ikke kan selge våpen til parter i en konflikt, men vi kan selge til land som senere eksporterer til disse; Våpen som eksporteres fra Norge havner fort i for eksempel konflikten i Jemen og det Israelske forsvaret. Vi selger våpen til Saudi-Arabia, Tyrkia, USA, NATO m.fl. som raskt kan selge disse videre. Dette skyldes blant annet mangel på sluttbruker-avtaler; Hvor Norge kunne forsikre seg om at våpnene ikke blir solgt videre til stridende parter.

Norske våpen selges regelmessig til land som bryter menneskerettigheter.

 

Hvor mange kriger har Norge vært involvert i de siste 20 år?

Siden 1990 har Norge vært del i 9 kriger. Dette gjør at vi ligger på andre plass i verden, sier Tuva Grimsgaard. Frankrike og Storbritannia står på delt første plass med 10 kriger. Norge deler andreplassen med USA, Nederland og Danmark. Det er ikke tilfeldig at vi deler plass med NATO-land. 

Norges rolle som krigernasjon er som følge av NATOs dreining fra folkeforsvar til invasjonsforsvar.

Dette er det ingen offentlig debatt om dette, sier Tuva Grimsgaard. Vi tar det forgitt at vi skal være en del av NATO.

Angrepsfly til forsvaret

F-35 flyene - som er mye bedre egnet til teppebombing enn forsvar - bestiller vi langt flere av en det som er nødvendig til forsvar av våre grenser, sier Tuva Grimsgaard.

Vi er ikke uskyldige. Hver gang vi tar del i en offensiv operasjon, så er det en aktiv avgjørelse. Det er ikke fordi vi er en del av alliansen. Det er sjelden at dette er oppe til debatt, sier Tuva Grimsgaard. Både Libya og Syria blir debattert ferdig i lukkede rom og komiteer, før Stortinget blir involvert i etterkant.

Utplasseringen av 300 amerikanske soldater på Værnes i Trøndelag er en sak som synliggjør hvordan avgjørelser blir tatt i de lukkede rom. Dette har foregått over lengre tid, og køyesengene til soldatene ble iverksatt allerede før dette ble offentlig kjent. Det er et brudd på norsk basepolitikk og del av en større trend.

Forby atomvåpen

Tuva Grimsgaard: En annen sak Norge dilter etter i, det er i atomvåpen saken 

8 av 10 nordmenn er i mot atomvåpen, og 89 % prosent av de spurte mener at Norge burde går i front i for dette i NATO. Mest sannsynlig - selv om stortinget har gitt regjeringen føring om å jobbe for et forbud - vil Norge stemme mot et forbud når dette kommer opp i til votering i FN denne uken; Forslaget har et stort flertall blant FNs 193 medlemsland, men Norge vil stille seg bak USAs linje i dette spørsmålet.

 

Norske politikere velger krig

Norge har muligheten til å gjøre en forskjell i verden, sier Tuva Grimsgaard. Men vi må ta et aktivt valg. Jeg tror ikke vi kan gjøre mye med antallet militære intervensjoner i verden, men fortsatt kan vi bruke vår rolle og rykte som fredsforhandler og fredsmekler; Men desto mer vi deltar i aksjoner vil vi undergrave dette ryktet.

Det er ingen automatikk i at selv om vi er medlem av NATO, så må vi delta i militære operasjoner. Det er det norske politikere som aktivt må velge; Noe som de velger så alt for ofte.

 

Avsluttende bemerkning:

Kapitalismen var en gang en revolusjonerende kraft og åpnet nye veier for menneskehetens herredømme over naturen. Den har drevet vitenskapen og teknikken framover med stormskritt. Kapitalismen har mer og mer blitt et hinder for framsteget. De mest aggressive og ytterliggående kreftene i systemet er i atomalderen blitt en trussel mot menneskehetens eksistens. Disse nye vilkårene krever nye standpunkter, en ny tenkning når det gjelder krig og fred.

Freden - det viktigste av alt, står det i prinsipprogrammet til Norges Kommunistiske Parti. Dette må være et bærende prinsipp i all sosialistisk tenkning.

Den vitenskapelig-tekniske revolusjonen, særlig innen våpenteknologien, har ført til at overgangen fra kapitalismen til sosialismen bare kan skje ved at verdensfreden kan sikres. En ny verdenskrig vil umuliggjøre utviklingen fra kapitalisme til sosialisme.

 

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Farvel til fredsnasjonen

Farvel til fredsnasjonen

Norges rolle som fredsnasjon er utspilt. Dette har skjedd gradvis. Som fredsnasjon var Norge aktivt. Eksempelvis ved å delta i fredsbevarende FN – ...Per Påbegynt 4

Per Påbegynt 4

Russerne driver med hacking på våre PC´er, sier sikkerhetspolitiet:
- Ja amerikanerne har overvåket oss på flyplasser med hull i Aftenposten i alle ...


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering