(Nr. 19 - 2011) I for mange saker har partisjåvinister prosedert på at Rødt er det ”eneste” partiet for alt.  Rødt er det ”eneste” partiet for fagbevegelsens krav, er det ”eneste” som bekjemper fattigdom, er de ”eneste” som er i mot rasisme osv. Ja alene for alt som er godt og mot det som er ondt her i verden. Det siste de nå er alene om er å være ”antikrigspartiet” i Norge (kronikk i KK den 09.09.11 av Reza Rezaee og Boye Ullmann). Her poserer de i enestående alenegang mot krig og for fred.

Norges Kommunistiske Parti (NKP) har siden1923 satt kampen mot krig og for fred øverst på dagsorden; vel 85 år før Rødt så dagens lys. Kommunistenes innsats i mellomkrigstida mot fascismen, i den spanske borgerkrigen, i de kommunistiske motstandsgruppene (Osvald-, Pellegruppa m.fl.)) under Hitleråket, i kampen mot Nato siden 1949, i initiativ til fredsmarsjene på 1970-tallet, i Kvinner for fred, og i aktivt arbeid i antikrigsbevegelser i dag, viser tydelig at kronikørene har tunellsyn for sitt eget partis fredsbestrebelser som hesten med skylapper.

NKPere arbeidet så aktivt under den kalde krigen at Aps antikommunistiske frontkjempere (Haakon Lie, Rolf og Einar Gerhardsen m.fl.) kalte dem en ”fare” for demokratiet, ” femtekolonister” og ”upålitelige” landsmenn. NKPs fredskamp var en hovedårsak for den ulovlige overvåkningen av partiet fra POT. At Rødts forløpere i AKP med flosklene om ”væpna revolusjon” og RV, mente det samme om kommunistene som Ap, og som også overvåket fredsaktivistene i NKP, er en svart del av historien de kjenner til når de får klødd seg nok i hodet.

I Rødts program er det ingenting om et aktivt fredsarbeid. At fred er en forutsetning for å bygge sosialismen bør være kjent for dette partiet, er ikke i programmet.

NKPs prinsipprogram åpner med at freden er det viktigste av alt og tar for seg konkrete forslag til global nedrustning over 4 sider. NKP har derfor bidratt til å etablere den anti-imperialistiske fredsbevegelsen Norge For Fred (NFF) som er den norske avdelingen av WPC (Verdensfredsrådet).

Ullmann har bakgrunn fra AKP og deltar, som oss, jevnlig på de årlige konferansene til LO i Trondheim som ”EU-ekspert”. Han kan derfor ikke unngå å være kjent med NKPs kamp for fred, mot krig og redegjørelse for kapitalismens årsaker til krig på konferansene. Rezaee kjenner som leder av "Fredsinitiativet" til NKPs aktive deltakelse i fredsaksjoner.

Rødt fører videre en uærlige praksis fra AKP og RV. De jobber systematisk for å fortie, og å usynliggjøre NKPs deltakelser i alle aktiviteter. Slik søker Rødt å framstå som eneste alternativ på venstresida. NKPs kamp for fred og sosialisme, mot krig og fascisme har et helhetlig perspektiv, langt ut over Rødts sneversynte kommunevalgstaktikk.
Rødts solide alenegang i skryt, men ikke i fredskampen er notert!

Harald Ø. Reppesgaard
Redaktør Friheten

Svend Haakon Jacobsen
Leder i NKP

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering