Illustrasjonsfoto: Flere foreninger jobber for bedre pensjon. Her Stein Asthøy, talsperson for Forsvar Offentlig Pensjon.								 Foto: Terje Pedersen /NTB Scanpix
Illustrasjonsfoto: Flere foreninger jobber for bedre pensjon. Her Stein Asthøy, talsperson for Forsvar Offentlig Pensjon. Foto: Terje Pedersen /NTB Scanpix

Institutt for samfunnsforskning
Mange forstår hovedprinsippene i det nye pensjonssystemet, men få sier selv at de har god kjennskap til reglene, viser en ny rapport fra Institutt fra samfunnsforskning.
Hvor mye kan nordmenn egentlig om pensjon? Kanskje mer enn de selv tror, ifølge en ny rapport fra ISF. Rapportforfatter Anne Skevik Grødem har gjennomgått flere studier om nordmenns syn på og kunnskap om pensjon, og ser at folks kunnskap ofte ser ut til å overgå deres egen selvtillit på feltet. Og det er godt nytt, understreker hun.


– I det nye pensjonssystemet vil pensjonen du får utbetalt avhenge av dine egne avgjørelser om arbeid og pensjon. Derfor er det viktig at du vet nok om systemet til å gjøre gode valg, sier Grødem.

Få snakker sammen om pensjon
Nesten en million nordmenn mottar alderspensjon fra NAV, og de fikk utbetalt mer enn 211 milliarder kroner i 2017. Likevel ser ikke pensjonsspørsmål ut til å fenge folk like mye som innvandring, familiepolitikk, bompenger eller sjamaner. De fleste sier at de er lite interesserte i pensjon, og at de sjelden snakker med andre, som for eksempel partner eller kollegaer, om temaet.


En ISF-undersøkelse om familie og pensjon fra 2017 stilte spørsmålet: «Hender det at du og din ektefelle/samboer snakker sammen om hvordan dere vil få det økonomisk som pensjonister?». Bare 5 prosent av respondentene svarte «svært ofte» eller «ofte», mens 61 prosent oppga at de «sjelden» eller «aldri» snakket om dette.


– Interessen øker imidlertid når man nærmer seg slutten av yrkeskarrieren. Personer over 50 år, samt de som har helseplager som går ut over arbeidsevnen, er mer interessert i pensjonssystemet enn andre, forteller Grødem. 


Et flertall av de spurte har fått med seg hovedreglene og –mekanismene i det nye pensjonssystemet. Om du spør et representativt utvalg av befolkningen om hvordan de vurderer sin egen kunnskap til pensjonssystemet, er det imidlertid bare små mindretall som drister seg til å si at de har «god kjennskap» til de gjeldende reglene.


– Dette kan nok tolkes som uttrykk for dårlig selvtillit og en opplevelse av avstand. Mange har skjønt mye, men har likevel en opplevelse av at pensjonssystemet er langt mer komplisert enn de klarer å overskue, tror Grødem.

Flertallet er lite bekymret for pensjonen
Undersøkelsene viser ikke en utbredt bekymring i befolkningen for framtidige pensjonsnivåer. I de fleste undersøkelsene svarer et flertall at de tror økonomien som pensjonist vil bli «middels».


– Vi tolker dette som uttrykk for institusjonell tillit: Folk kjenner ikke nødvendigvis til alle detaljene i ordningene, men de stoler på at systemet vil sikre at de får det de trenger, sier Grødem

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering