Høyskolen på Nesna, en del av Nord Universitet																								Foto: Finn Rindahl
Høyskolen på Nesna, en del av Nord Universitet Foto: Finn Rindahl
Strukturreformen til Nord Universitet er bare den siste i rekka av sentraliseringsreformer med dramatiske følger for oss som bor i Nordland fylke. På et eller annet tidspunkt må vi Nordlendinger innse at denne raseringa av vår landsdel er politisk styrt. Heldigvis er det fult mulig å vise motstand og oppnå forandring, og en av måtene er å stemme på NKP under årets valg.
 
Lena Adams
 
Reformer for oss betyr forringelser:
 
Utdanningsreformen som vi i Nordland nå får smake på.
 
Sykehusreformen som er godt underveis, hvor for oss store byer som Mosjøen står uten akuttmottak og fødetilbud, i kombinasjon med nedbemanning av ambulanseberedskapen.
 
Jernbanereformen som har resultert i et sammensurium av ansvarsfraskrivelser, fult kaos for persontrafikken, og dårlige fremtidsutsikter for godstrafikk på Nordlandsbanen.
 
Politireformen, hvor ingen kan hjelpe deg der du er – heller ikke om en time.
– for ikke å snakke om matthetsfølelsen når vi ser Søringan sin totale mangel på forståelse ang. fylkesammenslåing mellom gigantiske Finnmark og Troms.
 
Det er kapitalkreftene som styrer sentraliseringspolitikken
Vi veit alle hva nok en «reform» betyr for oss som bor i distriktene. Folkets vilje og demokratiske prosesser har ingenting å stille opp i mot kapitalkreftene som styrer sentraliseringspolitikken. For kapitalen er det intet tap å undergraver vårt tilbud av det som er og bør være essensielle statlige samfunnsoppgaver.
 
Om ett par års tid vil vi ha adskillig færre universiteter i Norge
Jeg kan love dere at utdanningstilbudet i Rana ikke kommer til å vinne på at Nesna og Sandnessjøen studiested nå legges ned. Det viskes om at Tromsø skal bli det endelige stoppet for studenter fra Nordland. Som Bjørn Haugestad (H) uttalte til Klassekampen (23. januar 2015) «Om ikke lenge, vi tenker et par års tid, vil vi se et landskap med adskillig færre universitet og høgskoler.» 
 
Uten utdanning – ingen arbeidsmuligheter
Uten utdannelsesmuligheter blir det ingen arbeidsmuligheter for ungdommen i Nordland. Vi har svak sysselsetting i Nordland som har resultert i den svakeste befolkningsveksten i hele Norge. Lave fødselsoverskudd forklarer en del av dette, men det er ingen tvil om at ungdommen flytter ut av fylket for å studere – og som vi vet blir de værende. Regional sentralisering i kombinasjon med økende hybelleie, og ei studielåneordning som gjør at færre og færre kan være heltidsstudenter. Dette betyr i realiteten at vi i Nordland vil ha begrenset anledning til å ta høyere utdannelse. Vi har allerede mangel på sykepleiere i fylket, hva vil denne reformen gjøre for rekruttering, og for tapping av flinke og talentfulle ungdommer ut av distriktene? 
 
Reform-representantene reagerer på lokale reformer 
Lokalpolitikerne står samlet imot nedleggelsen av Nesna, det kan man lese både i aviser og på Facebook. Det er jo koselig. SV i Rana er for å legge ned skoler, AP står bak bl.a. jernbanereformen, KRF godtar hva som helst bare man slenger inn litt krenking av kvinners rettigheter, og Venstre ønsker flere elbiler og automatisert kollektivtilbud til småbyer i distriktene – men ikke så mye mer enn det.  Det er politisk vilje og evne til å legge Nordland brakk. I år er det kommune og fylkesvalg. Vi sees ved valgurnen!
Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering