• Hjem
  • Politikk
  • Østfold NKP med høringssvar om ny barnehagelov
Illustrasjonsfoto:																																																			Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Illustrasjonsfoto: Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Rapport fra BDO

På oppdrag for Kunnskapsdepartementet (KD) gjennomførte rådgivingsselskapet BDO en kartlegging av utviklingen i barnehagesektoren de siste 10 årene. Rapporten ble offentliggjort i mai 2018. Andelen barn i private barnehager ligger noe høyere enn andelen i kommunale barnehager, 53 prosent i private og 47 prosent i kommunale. Tallene har vært stabile gjennom flere år. I 2016 var det 5980 barnehager i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå. Barnehagene fordelte seg på 2810 offentlige og 3170 private.


Selv om de private aktørene gjennom flere år har hatt en stabil andel av markedet (53 prosent), så har markedsandelene til de største aktørene økt kraftig på bekostning av de minste aktørene. I år 2000 var 13 prosent av de privateide barnehagene eid av et aksjeselskap. Nå er andelen passert 50 prosent med god margin. Dette er en klar indikasjon på at barnehagesektoren er en attraktiv bransje. 


I 2017 fikk de private barnehagene over 20 milliarder kroner i kommunale tilskudd. BDO skriver i rapporten at driftsmarginen siden 2007 i snitt for den private barnehagesektoren har ligget på mellom 5 og 7 prosent, noe som er et normalt nivå for tjenesteytende bransjer. Selv om avkastningen på egenkapitalen har vist en nedadgående trend fra 2007, så har egenkapitalen i gjennomsnitt bygd seg opp med 400 millioner kroner hvert år fra 2007 til 2016. Egenkapitalen er nå på 4 000 millioner kroner. Sammenligner vi med utviklingen for hovedindeksen på Oslo børs, så har avkastningen i bransjen vært formidabel. Den årlige gjennomsnittlige avkastningen i tiårsperioden har på Oslo børs vært 8,4 prosent, mens den for den private barnehagesektoren har vært formidable 28,3 prosent i gjennomsnitt hvert år. Og det i en bransje med nærmest forutsigbare inntekter fra kommunale tilskudd og foreldrebetaling. 

 

 

 

 

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering