Illustrasjonsfoto fra kommunevalg 1971. Norges kommunistiske partis ledelse under valgvake. Fra v: Reidar T. Larsen i samtale med redaktør i Friheten Arne Jørgensen og Sigbjørn Hølmebakk. NKP plakat i bakgrunnen, med budskap mot EEC. 																		Foto: NTB / Scanpix
Illustrasjonsfoto fra kommunevalg 1971. Norges kommunistiske partis ledelse under valgvake. Fra v: Reidar T. Larsen i samtale med redaktør i Friheten Arne Jørgensen og Sigbjørn Hølmebakk. NKP plakat i bakgrunnen, med budskap mot EEC. Foto: NTB / Scanpix

(12 - 2017) FILOSOFI,VITENSKAP,IDEOLOGI
Produktivkreftene utvikler seg uavhengig av menneskets vilje

Kjell Jan Hammer, fagarbeider innen stål- og metall konstruksjoner og sertifisert sveiser. Medlem av NKPs internasjonale utvalg.

Vi mennesker hører til arten: Aper, det må vi ikke glemme. Når vi forstår det, så får det oss ned på jordens overflate, vi er ikke guder. Svært mange tilfeldigheter og fordelaktige forhold i evolusjonens løp (den biologiske utviklingen) har ført til at vi er blitt slik vi er. Et av de utviklede særtrekkene våre er våre hender med fire fingre og én tommel. Et griperedskap med svært god motorik (beveglighet) og fintfølende fingertupper. Et fantastisk redskap for å kunne bevege seg (klatre), lage redskaper og våpen og for å kunne undersøke og utforske. Samspillet mellom hendene og hjernen har utviklet oss til den dominerende arten på jorden. Praksis og teori (oppsamlet kunnskap) hånd i hånd. Hadde vi i stedet utviklet grove klør, så hadde vi sannsynligvis ikke være den dominerende arten. Marxismen legger svært stor vekt på betydningen av produktivkreftenes forandring av det menneskelige samfunnet.
Forklaring (Marxisme):
- produktivkrefter = menneskenes arbeidskraft , produksjonserfaring, redskaper, maskiner o.l.
- produksjonsforhold = eiendomsforhold, de forhold (eie eller ikke eie av produksjonsmidlene) som menneskene inngår under produksjonen av materielle varer.
- produksjonsmåte = produktivkrefter + produksjonsforhold, (som i dagens samfunn, fører til :Kapitalisme)
Gjennom historien utvikler produksjonsmidlene seg (redskaper, maskiner, o.l.). Disse forbedres og nye oppdages gjennom det praktiske arbeidet. Dette gjør arbeidet med å skaffe oss midler til å overleve lettere. Denne utviklingen går fremover fra generasjon til generasjon, dvs., hvis ikke samfunnet, av ulike årsaker kollapser og går i oppløsning. Det kan skje, hvis et sårbart samfunn ikke har nære forbindelser med et annet samfunn i god utvikling, og som de har fysisk kontakt med. Eksempler på kollapser: Det Norrønske samfunnet på Grønland, Påskeøya og Mayariket.
Under arbeidsprosessen påvirker menneskene naturen og forandrer den. De forandrer også seg selv ved at de øker sin produksjonserfaring, øker sine arbeidsferdigheter og sine kunnskaper om den objektive verden. Arbeidsredskapene utvikles, oppfinnelser som tidvis fører til store sprang (revolusjon) i teknikk og arbeidsproduktivitet (effektivitet). Eksempler: Pil og Bue, Hjulet, Dampmaskinen, Elektrisitet, Elektro-mekaniske digitale styringssystemer (EMD), og Bio-kjemiske systemer som koples til EMD.
Lang historisk prosess
Fra å eie sine egne produksjonsmidler, til gradvist å bli fravristet denne eiendommen slik at den etter hvert gikk over til å bli kapitalistens eiendom. Førte til at arbeiderne bare hadde sin egen fysiske arbeidskraft og sine egne produksjonserfaringer å selge i kampen for å overleve. Denne prosessen skjer i løpet av klassesamfunnenes historie, som til nå, har vart i ca. 10 000 år og frem til den først fasen av kommunismen. Denne klassemessige delen av den historiske samfunnsprosessen er ikke naturlig for oss mennesker. Det er en prosess som fremmendgjør det menneskelige samfunnet. Det menneskelige vesen (være måte) blir et u-vesen. Utviklingen blir ødeleggende, destruktiv.
Motsetningsforhold
De som eier de viktigste produksjonsmidlene kommer i et uløselig motsetningsforhold til produsentene (de som utfører arbeidet). Kapitalist mot arbeider. Borger mot proletar. Borgerskap mot Arbeiderklasse.
Kapitalistisk konkurranse: Spis eller bli spist.
Kapitalismen som produserende system, er primitivt, brutalt og hensynsløst og det er uten overordnet styring med hensyn til konsekvensene det medfører. Systemet kan med rette sammenliknes med en farlig kreftsykdom. Den eneste kuren som kan brukes hvis menneskeheten og livets artsmangfold skal overleve, er å fjerne det.
En hver kapitalistisk bedrift innen for sitt produksjonsområde (hvitevarer, tv og radio, mobiltelefoner, medisiner osv.) må kontinuerlig (fortløpende) drive frem en hensynsløs konkurranse for å vinne markeder og dermed ha muligheten til å slå ut sine konkurrenter (monopolisering). Bedriften prøver å utføre konkurransen i dyp hemmelighet, slik at resultatet som oppnås, kan slå ut eller redusere konkurrentens markedsandel. Konkurransen kan sammenliknes med en Rodeo-ring: På ryggene til illsinte og vanvittige gale okser (de kapitalistiske bedriftene) rir eierne. Noen kolliderer og stanger hverandre slik at eierne blir kastet av og trampet i hjel. Noen av oksene (bedriftene) blir så skadd at de dør eller blir avlivet (konkurser, nektet driftslån o.l.). Det blir færre og færre igjen i ringen: monopolisering). Konkurransen foregår på en rekke områder og er svært ofte parret med allianser mellom bedrift, bank- og finanskapital. Eksempler på slike områder er:
- Forskning og nyutvikling: Intensiv forskning for å komme konkurrenten i forkjøpet: Se kampen på mobiltelefon-markede: I-Phone, Samsung og Huawei. Utvikling av nye og overraskende produkter.
- Billigere måter å produsere på: Utflytting av bedriften til Estland. Polsk arbeidskraft i Norge. Billigere og ofte dårligere råstoff og halvfabrikata i produksjonen.
- Effektiv produksjon: Nye produksjonsmåter: glideforskaling og modulbygging. Nye og effektivere verktøy og tilvirkningsmaskiner. God og omfattende logisk fremdriftsplanlegging.
- Fjerne menneskelig arbeidskraft: Automasjon og robotisering.
- Må det brukes menneskelig arbeidskraft, så går det slik: Først Polsk så Ukrainsk så Filippinsk så Bangladesh og er dette ikke nok, så direkte til barn som slaver.
- Døgnkontinuerlig produksjon: (24 timer i døgnet) via automasjon og med bare noen få overvåkere og med avtalt inn og ut-transportering av varen pluss nødvendig vedlikehold.
- Kort levetid: Utvikling av varer med kort levetid slik at omsetningen kan økes: Varen brytes sund, ruster opp, batteriet går tomt og kan ikke skiftes o.l..
- Voldsom markedsføring, reklame for “merke” varer: Du er ikke “inn”, hvis du ikke har slike flotte klær og utstyr (telefon, væske, sko, bil og båt) som meg.
I-Phone, Nike, Toyota. Det andre jo bare dritt!
- Å komme først ut på markede med nye og forbedrede produkter: Dette gir muligheter for raskt å erobrer nye og store markedsandeler ofte uten at produkter er godt nok uttestet, om det har skadevirkninger på kort og lang sikt. Mattilsyn, legemiddelkontroll og arbeidstilsyn er underlagt den borgerlige staten og dermed kapitalistens ønsker og behov, så deres arbeide er svært ofte sabotert gjennom lovverk, regler og mangel på nødvendige ressurser.
- Industrispionasje: Alle bedriftene følger nøye med på hva konkurrenten finner på og de arbeider derfor aktivt for å få kjennskap til det den andre utvikler. Kriminelle metoder for å oppnå resultater utvikles hele tiden.
- Overproduksjon av varer: For å slå ut en brysom konkurrent, så kan en sterk kapitalist produsere så mye av en vare at salget av den ikke gir umiddelbar fortjeneste (profitt) men føre til at slaget av egen vare blir så stor at konkurrenten blir slått ut. Etter at det har skjedd, kan prisen settes opp igjen på varen.
- Oppkjøp: Oppkjøp er en ofte brukt metode for å fjerne en konkurrent. Har en bedrift vanskeligheter, så blir denne eieren (kapitalisten) tilbydd en pen sum for å gi opp. Har den oppkjøpte bedriften et godt varemerke, beholdes det gjerne selv om det er nye eiere bak. Store bedrifter (selskaper) kan også via sine kontakter i banker strupe en konkurrent til døde, ved å nekte han lån til investeringer og drift.
Alt dette og mye mer, fører til en enorm utplyndring av mennesker og naturressurser.
Det fører også til at det borgerlige samfunnet (Kapitalismen) ikke har kontroll over skadevirkningen på kort og lang sikt som den kaotiske utviklingen av produktivkreftene gir: Plyndring av arbeidskraften, plyndring og rasering av ikke-fornybare naturressurser, rasering og drap av artsmangfold, utvikling av nye og farlige sykdommer (overdrevet bruk av antibiotika). Uante konsekvenser ved bruk av varer og medisiner som ikke er langtidstestet. Kolossal forurensning av vann, sjø og luft som fører til massedød av arter, sykdommer og uønskede evolusjonære (utviklingsmessige) forandringer. Global oppvarming av atmosfæren og verdenshavene som vil føre til at livsbetingelsen på jorden forandres dramatisk.
Konklusjon: Den kroniske grådigheten etter rikdom og makt samt manglende samfunnsstyring, fører til at produktivkreftene utvikler seg uavhengig av menneskets vilje. Menneskesamfunnet må få full kontroll over utviklingen av de produktive kreftene, det er en livsbetingelse! Kapitalismen som samfunnssystem må fjernes, systemet er livsfarlig for alt liv. Bare dette kravet om å styre utviklingen av produktivkreftene, er nok til å gjøre revolusjon.

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

SOSIALISME OG KOMMUNISME

SOSIALISME OG KOMMUNISME

Etter den industrielle revolusjon vokste arbeiderklassen sterkt. Dette gjorde den også til en samfunnskraft. Og klassen organiserte seg etter hvert....Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering