NEVADA: USA er det landet som har gjennomført flest atomprøvesprengninger på verdensbasis. Bildet er fra en atomsprenging i Nevada i USA i 1953. Foto: National Nuclear Security Administration
NEVADA: USA er det landet som har gjennomført flest atomprøvesprengninger på verdensbasis. Bildet er fra en atomsprenging i Nevada i USA i 1953. Foto: National Nuclear Security Administration

Den 22. mai møttes utsendinger fra 190 land i New York for å diskutere avtalen som forbyr spredning av atomvåpen.

Verdens eneste avtale for ikke-spredning og nedrustning av atomvåpen er i krise. Et stort flertall av verdens land vil nå redde den ved et atomvåpenforbud. De atomvåpenfrie statene har ventet siden 1970 på gjennomførelsen av sluttdokumentets krav om at bl.a. atommaktene skulle ruste ned; med norsk signatur. Forgjeves. Uttalelsen fra denne konferansen viste tydelig et skille mellom de som har og ikke har atomvåpen. Når USA; Storbritannia og Canada i år blokkerte enighet og konferansen ikke en gang fikk et sluttdokument, må varsellampene lyse klart og tydelig; ikke minst for fredslandet Norge. Men hva skjer?

Utenriksminister Børge Brende har gjort det klart at regjeringa ikke støtter et internasjonalt forbud mot atomvåpen.

Men det va krefter som ville det annerledes. Stortingspolitikarer fra Senterpartiet, SV og Venstre gjekk i mars sammen om å fremme et representantforslag for at Norge skal jobbe for å forby atomvåpen.

Siden har debatten om Norges rolle i arbeidet for atomnedrusting gått høyt. Utenriksminister Brende og partifelle Øyvind Halleraker har karakterisert atomvåpenforbudet som et «særnorsk» og «populistisk initiativ». I følge Brende strider et forbud mot våre «plikter som NATO-medlem». Så vet vi endelig at krigernasjonens interesser har forrang for fredsnasjonens internasjonale forpliktelser. «Fred» må snarest strykes foran «nasjonen». Internasjonalt er vi ikke lenger troverdige i nedrustningsforhandlinger.

Anne Gerd Grimsby Harr, daglig leder i Nei til Atomvåpen, stiller det rette spørsmålet: Høyre seier at de er bekymret for tryggheten vår, men kva kan verdens verste masseødeleggingsvåpen trygge oss mot?

Trusselen fra atomvåpen er enda større enn de vi har trudd og risikoen for spredning til nye stater og terrororganisasjoner øker.

Etter tiår med nedrusting i stampe, kom det i 2013 et initiativ nettopp fra Norge og en gruppe land til en statskonferanse i Oslo. Konferansen tok for seg de humanitære konsekvensene ved bruk av atomvåpen.

Den tredje konferansen i rekka var i Wien før jul. 160 land var representerte. Østerrike la fram ei erklæring om å stigmatisere og forby atomvåpen, og oppfordret andre land til å slutte seg til.

Flere og flere stater har tatt til orde for et folkerettslig forbud mot atomvåpen. Alle mente det ville være en stor skam for Norge dersom vi ikke støtter opp om et forbud.

Tirsdag 12. mai hadde Utenrikskomiteen en åpen høring om saken. Et flertall av de folkevalgte støtter så langt et forbud, og ønsker at Norge skal arbeide aktivt mot dette målet. Dei har støtte i folket.

I følge en undersøkelse, gjort av Norsk Folkehjelp, støtter 80 % nordmenn et forbud.

Dessverre er ikke Brende enig i dette og har ofte sagt at regjeringa støtter «målet om en verden uten atomvåpen» men «at det politiske grunnlaget for et forbud mot kjernevåpen ikke er til stedet. Regjeringa vil derfor ikke støtte et forbud på nåværende tidspunkt.»

Det er klart at det politiske grunnlaget for NATO-Norge ikke er til stede når USA, England og Canada forteller oss det; sikkert i meget tydelig klartekst. Det var særlig ordlyden om en atomvåpenfri sone i Midtøsten som blokkerte for forslaget om et generelt forbud. Hvem takket for hjelpen? Riktig: Israel.

Landsmøtene i KrF og Ap har vedtatt at de vil arbeide for et atomvåpenforbud men politikerne gir blaffen. Den 12. juni ble saken behandlet i Stortinget uten votering om forbud. Ap mener at utenrikspolitikk er regjeringens ansvar, som vi vet er for atomvåpen da det er NATOs vilje. Makan til likegyldighet og overlate vår syn på historiens verste våpen til en mindretallsregjering og å kastrere kraften til å følge opp folkets mening. Dette er ren kremmeraktig formalisme i en tid Europa ruster opp på alle fronter. En slik opposisjon har ikke livets rett.

Nei, sosialdemokratiet er gjennom europeisk historie etter 1. verdenskrig kjent for å støtte opprustning og krig mens de strør om seg fraser om fred og fordragelighet. Kristenfolkets hang til krig og våpen for å «trygge» sine verdier er også vel kjente.

I stedet for å kriminalisere historiens verste masseødeleggelsesvåpen har Stortingets flertall kriminalisert seg selv.

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Nei til Atomvåpen sterkt på banen

Ved 69-årsmarkeringa: Organisasjonen Nei til atomvåpen (NTA) arrangerer en minnemarkering ved fredsmonumentet på Youngstorget i Oslo onsdag ettermiddag, i forbindelse med Hiroshima- og Nagasaki-bombene som gikk av for 69 år siden. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

(4 - 2017) Fra NTAs åpne møte mandag 6. februar 2017 i Trondheim


Møtestedet var kulturhuset Isak nederst i prinsens gate. Et godt besøkt møte tok...


Atomvåpen må forbys!

En overlevende fra Nagasakibomba. AP Photo/Eugene Hoshiko, File

(20 - 2017) Den såkalte Dommedagsklokka ble stilt første gang i 1947, og viste da syv minutter før midnatt. Dette er en symbolsk klokke som viser...


Freden - det viktigste av alt

Freden - det viktigste av alt

Norges Kommunistiske Parti ser spørsmålet om krig eller fred som det helt overordnede i forhold til alle andre spørsmål i vår tid.
I NKPs...

Norge i atomstrategien

Første mai tog i Oslo, bl.a. med parolen "Ingen atomvåpen på norsk jord" . Her demonstrasjonstoget, Rådhuset i bakgrunnen.																																	 Foto: NTB / Scanpix

(22 - 2017) Den 1.mai 1960 lå spionen Selmer Nilsen godt plassert i terrenget med perfekt utsyn over Bodø flyplass. Tidlig på dagen hadde han fått...

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering