(Hans Petter Hansen - nr 13 - 2001) Igjen og igjen forsikres det fra høyere politisk hold at "den kalde krigen er slutt''. Men hvis det skulle være tilfelle: Hvorfor fortsetter opprustingen verden over i et stadig villere tempo? Og hvordan kan det da ha seg at mens norske politikere, med forsvarsminister Bjørn Tore Godal i spissen, offentlig sier at "trusselen fra Russland er borte", planlegger i disse dager NATOs generaler en av tidenes aller største militærøvelse i Norge - der soldater fra samtlige land unntatt Luxemburg og Ungarn i mars neste år vil øve etter det klassiske NATO-scenariet "der Russland har angrepet fra nordflanken, og at alliansen kommer for a hjelpe Norge".I følge Aftenpostens militære medarbeider; John Arne Moen, er det virkelig en av tidenes aller største NATO-øvelse (med kallebenevnelsen "Strong Resolve") som forberedes avholdt på norsk territorium. I alt vil nærmere 17000 soldater og offiserer delta i krigsøvelsen som vil omfatte både land-, sjø og luftstridskrefter. De skal "innta" Trøndelag, og har til oppgave; først "å bite seg fast", for så å omgruppere seg for å fraktes til frontlinjene lenger nord - der Russland framstår som "tenkt angriper", og som ifølge scenariet skal nedkjempes med alle "tilgjengelige kampmidler".

Det som i følge Aftenposten gjør NATO-øvelsen "Strong Resove" spesiell, er at 23 000 NATO-soldater på samme tid rykker inn i Polen, og at hensikten er å teste om NATO fortsatt er i stand til å håndtere kriser på to ulike fronter samtidig. I alle fall er de øvelser som forestår de første der NATO-soldater øver krig "ganske tett" opp mot russisk territorium. Og mens tsjekkiske og polske soldater rykker inn i Trøndelag, vil Norge i tillegg til de 3500 soldater som skal delta i "Stronge Resolve"-øvelsen også sende styrker til Polen.

At alt dette er en enestående provokasjon overfor Russland, og betraktes fra russisk hold deretter sier seg selv. Så sent som den 11. februar forsikret forsvarsminister Bjørn Tore Godal: "Norge står ikke overfor noen trussel om fiendtlig invasjon". Visste han da ikke det minste om at nettopp dette er essensen i det krigsspill som NATO har lagt opp til i tidenes største NATO-øvelse på norsk jord? Jo, selvsagt. Han hadde og har helt rett i at Norge på ingen måte står overfor trussel om fiendtlig invasjon fra nabolandet Russland . Hvorfor tillater norske myndigheter da at man legger opp til en så storstilet invasjons-krigsøvelse på norsk territorium?

Svaret kan bare ligge i at Norge nok en gang opptrer som USA/NATOs forlengede arm, og det i en tid da det mer enn noensinne kreves tiltak for avspenning og fred - i stedet.

EU: Veterinært uansvarlig

Når landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen nå sender sine veterinære rådgivere til Brüssel, er det tydelig et taktisk, nærmest handelspolitisk trekk. Det er nemlig tvilsomt om norske veterinærer har noe å lære i EU.

Det burde være innlysende at smittespredning øker med transport av dyr, kjøtt- og melkeprodukter over grensene. Derfor hadde Norge og de andre nordiske land strenge import- og karantenebestemmelser før om åra. Dette blei sløyfa ved Stortingsflertallets utvidelse av EØS-avtalen til det veterinære området i 1999, i Bondeviks regjeringstid men med dissens fra noen av Senterpartiets statsråder. EU har alltid oppfatta kontroll og føre-var-instilling som utidige handelshindringer. Men fri flyt har ført til at Frankrike nylig fikk inn munn- og klovsjuke. Den kom med en stor sending av engelsk sau, der halvparten viste seg å være smitta.

EU har så sjuskete veterinære regler og praksis at USA forbyr kjøttimport der ifra. Krisa rammer nå alle EU-land, og Norge er - et underdanig EØS-medlem - i faresonen. Som parole for årets 1. mai vil Norges Kommunistiske Parti følgelig foreslå: «Gjeninnfør veterinær grensekontroll.»

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Ingen ukritisk støtte til Putin

Ingen ukritisk støtte til Putin

(20-2016) Regjeringen i Russland neglisjerer millioner av arbeidsløse. Michail Kostrikov (MK) intervjues av Reinhard Lauterbach (LB), Junge Welt. ...


Stabil maktelite

Russlands president Vladimir Putin taler på Den røde plass i anledning 71-årsmarkeringa for seieren over Nazi-Tyskland i 2016  REUTERS/Grigory Dukor/File Photoa

Vladimir Putin er den uten tvil mektigste person i Russland, slik han har vært det i nærmere 20 år.
Den liberale russiske avisen Nezavisimaja Gazeta...


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering