SIRKUS BREIVIK BAK BLODIG ALVOR

(9 - 2012) Den 16. april starter rettssaken mot massemorderen Anders Behring Breivik. Allerede nå vet vi at det som skal skje i Oslo tingrett blir et propagandaforum for en nynazist med støtte av noen hundretusener ut i Europa.Selv i Norge har rotter kommet fram fra hulene sine for å bifalle hans ”ideologi” og til og med hans handlinger. Selv med et disiplinert dommerpanel vil regien ligge hos Brevik og massemedia. Hvor går streken for nazistisk rasistpropaganda og forklaringen på det som er diagnostisert som ”vrangforestillinger” når han avhøres? Hvem kontrollere pressens ”informasjoner”? Pressens selvpålagte justis og selvdefinerte etikk er både et bedrag ovenfor publikum og selvbedrag ovenfor dem selv. Alle lekkasjer og spekulative oppslag i forkant viser mer vilje til å få økte oppslagstall og fortjeneste enn respekt for den rettslige prosessen som skal starte. Friheten får rett; vent å se.

Hovedsaken for oss er ikke bare å få ham dømt på en redelig og rettferdig måte, men også å få belyst hvordan og hvorfor de økende høyre-ekstreme holdningene er på frammarsj i Norge og i Europa. Selv i lille Trondheim demonstrerte en gruppe åpenlyst for Breiviks syn i regi av ”Den norske motstandsbevegelsen”. Noen ble arrestert men slapp ut uten diagnoser. Den 31. mars i Århus brølte vel 200 nazibøller fram sine budskap. I Tyskland måtte kansler Angela Merkel i februar be offentligheten om unnskyldning for nynazistenes drap på vel 200 innvandrere. Så vidt vites er ingen rettspsykiatrisk observert verken i Danmark eller i nazismens hjemland. Tysk politi har heller beskyttet nazistenes provokasjoner i flere store byer de siste årene. Fremmedhatet, redselen mot det fremmedkulturelle og de antikommunistiske utfallene er essensen i politikken til de høyre-ekstreme regjeringer (Ungarn, Polen, Latvia) og partier i Europa. Vil rettsaken mot Breivik sette søkelyset på disse fenomenene? Kanskje enkelte sakkyndige vitner som idéhistorikere og samfunnsforskere vil få fram noe om årsaken til og virkningen av denne utviklingen. Rettssaken må ha et politisk innhold ellers blir den meningsløs. Men det vil neppe skje. Da vil hele den umennesklige innvandrerpolitikken, regjeringens fremmedfiendtlighet og uttalte forrakt for sosialistiske idealer stå på anklagebenken. Medias fortielse eller nedvurdering av sosialismen som høyverdige livs- og verdisyn fører også til vekst i høyre-ekstreme holdninger når vanlige mennesker blir tapere og ikke opplever at samfunnet bryr seg om dem og fortvilelse og aggresjon tar overhånd.

Dersom de nye oppnevnte rettspykiaterne ikke ser Breiviks ”vrangforestillinger” med høyre-ekstremismens frammarsj som bakteppe, har de intet nytt å frambringe og viser seg fram forgjeves. For oss er det viktig at rettssaken også blir et åpent oppgjør med gammel- og nynazistiske krefter. At PST og media bidrar til kampen mot kreftene og ikke bare avfeier tankegodset som ”vrangforestillinger” og avpolitiserer ekstremismen. Breivik ber om å bli tatt alvorlig. Han, nynazismen og etniske inkvisitorer i Europa skal tas på blodig politisk alvor.

Friheten har skrevet tidligere at Breiviks antatte sinnssykelige vrangforestillinger er i sum dominert av storhetsforestillinger og paranoide ideer rettet mot innvandrere og de politiske myndighetene i landet. Dette var drivkreften bak drapene. Innholdet i vrangforestillingene er i midlertidig reelt tankegods som politiske partier, bl.a. Frp, våre offisielle og ikke minst de ukontrollerte sosiale media har fått spre ukritisk om innvandrere. Det gjelder særlig de med etnisk bakgrunn fra Midt-Østen og med islamsk tro. Påstander om at de vil overta makten i Europa, vi vil få 2 millioner islamister i Norge, Islam er krig og undertrykkelse, muslimer er terrorister m.m. har vært en del av den offentlige debatten i Norge. Breivik har fått disse ideene fra bakspillere som ikke er utilregnelige. Tvert i mot er det høyreekstreme grupper og erkereaksjonære kristne (bl.a. Kristent Samlingsparti) som tenker ut ideologien og får usannheter og hets fram i nyhetskanalene godt hjulpet av høyvelbårne rikssynsere. Alt har ligget til rettet for at disponerte personer kan reagere sinnssyklig mot politiske myndighetene og personer som imøtegår hetsen.

Høyre-ekstreme gruppene og partier med samme programinnhold er i vekst i hele Europa. De vil under disse vanskelig økonomiske tidene få ytterligere næring til sine frustrasjoner mot samfunnet. Med rette. Historien lærer oss at misnøyen lett omsettes i vold påskyndet av nynazistiske og fascistiske høyrekrefter.

NKP mener at høyreekstreme og voldelige ideer/ handlinger ikke skal betraktes som ”sinnssykdom” og at tilhengerne er ”utilregnelige”. Det er politiske krefter som må bekjempes materielt, økonomisk og ideologisk. La NKP få slippe til i debatten og med kommentarer. Et parti som har kjent nazismen på kropp og sjel gjennom historien. Lærdommen etter Breivik må være at PST heretter setter alle krefter inn for å avsløre og tilintetgjøre nynazistiske og fascistiske høyrekrefter og at media slutter å kolportere deres ideologi ukritisk og med krigstyper for å selge. Vi må ta en åpen debatt på helt andre premisser enn sensasjonspressens som tenker fortjeneste ved monomane oppslag basert på rykter og tvilsomme opplysninger.

 

 

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering