• Hjem
  • Leder
  • Finnmark som øvelsesfelt for NATO

(Hans Petter Hansen - nr 5 - 2001) Det er nesten ikke til a tro. I en situasjon der det er avslort at USA/NATO har brukt folkerettsstridige prosjektiler med utarmet uran sa vel under den 78 dager lange bombingen av Jugoslavia som tidligere under Golfkrigen, kommer meldingen om at Norge har gitt gront lys for at "allierte bombefly" skal kunne bruke et 200 kvadratkilometer stort omrade i Porsanger kommune, midt i Finnmark, som framtidige bombe-ovelsesfelt.

Ifolge Aftenposten star bombefly og kamphelikoptre fra flere NATO-land bokstavelig talt i ko for a fa ove i Finnmark, tett opp til grensen mot Russland – der man fra 1950-ara og like fram til nylig holdt fast ved de "selvpalagte" restriksjoner om ikke a tillate trening med utenlandske styrker. Store NATO-ovelser har tidligere v?rt lagt opp til Tromso, men har stoppet ved fylkesgrensen. Na, etter at "den kalde krigen " etter sigende er over, apner man altsa for at USA, Storbritannia og andre NATO-land skal drive bombeovelser i et sa folsomt omrade.

En ting er at det norske luftforsvaret i flere ar har ovd med sine F-16 fly her, som har sloppet forskjellige typer bombelast og skutt med flere typer raketter, ogsa laser-styrte bomber som slippes fra stor hoyde. Noe helt annet er det at norske myndigheter er innstilt pa a innfri det amerikanske luftvapens mangearige "anmodninger" om a fa ove her med fly som er stasjonert pa hangarskip, heriblant store tomotors kampfly, F-14 Tomcat, brukt under bombekrigen mot Jugoslavia. Ogsa britene er oppsatt pa a fa Porsanger som ovelsesfelt for sitt kamphelikopter, Apache. Det samme gjelder for en rekke andre NATO-land som finner Finnmark velegnet for milit?re ovelser, sa vel for fly- som for bakkestyrker.

Ifolge Forsvarets overkommando er NATO-alliert oving i Midt-Finnmark uproblematisk fordi "alle milit?rovelser er politisk godkjent av de norske myndigheter, ogsa ovelser som foregar i omrader der vi tidligere hadde selvpalagte restriksjoner." Det stemmer bare ikke. Det er i denne forbindelse nok a vise til at da en liten gruppe amerikanske spesialstyrker drev vintertrening i Finnmark kom det sterke protester fra Moskva, som gikk sa langt som til a true med a sette sine grensestyrker i beredskap. Det er liten eller ingen grunn til a tro at de russiske myndigheter oppfatter den milit?re NATO-oppladningen tett opp til sine grenser annerledes i dag.

Uproblematisk kan det heller ikke v?re at i det 200 kvadratkilometer store omradet har reindriften sommerbeite, og far i dag omkring 200 000 kroner aret i erstatning for at norske styrker bruker "sameland" til sine ovelser. Til Aftenposten sier advokat Geir Haugen, som representerer de berorte reineiere i omradet, at han er sjokkert over at Forsvaret planlegger okt bruk av det omstridte feltet, og minner om at avtalen mellom samene og Forsvaret gikk ut i 1997 og ikke er fornyet:

"Forsvaret onsker a ekspropriere omradet. Det vil stride i mot folkerettens minoritetsvern. Vi mener ogsa at Forsvaret tilegnet seg bruk av omradet pa 1950-tallet via lureri. Forfedrene til dagens reineiere kunne ikke nok norsk til a forsta hva Forsvaret onsket," sier reineiernes advokat – som ogsa stiller sporsmal om hva slags bomber som skal slippes, og om de sprer gift og forurensning (som etter Golf- og Balkan-bombingene). Det samme gjor reineieren Samuel John Anti, som til sameavisen Sagat sier at nyheten om at Halkavarre i Porsanger kommune skal brukes som bombefelt for andre NATO-land, var som a hore opplest sin egen dodsdom.

Det horer til saken at Hoyres ordforer Bjorn Soderhold sier seg fornoyd med utvidelsen av den milit?re aktivitet i Porsanger "sa lenge det gir positive virkninger for kommunen – forutsatt at man ikke slipper bomber som skaper helseproblemer verken for folk eller dyr." Heller ikke "opposisjonsleder" Kjetil Hanssen fra Ap som selv er ansatt i Forsvaret, har noe i mot Porsanger som bombe-ovelsesfelt for USA/NATO – forutsatt at de, som han sier det, "legger igjen klingende mynt og sysselsetting lokalt, og ikke bare kommer innom luftrommet for a slippe bomber!"

At nabostaten Russland pa den ene eller annen mate vil reagere mot det som finner sted tett opp til grenseomradene, synes selvsagt – like selvsagt som samene som med full rett reagerer skarpt imot at det 200 kvadratkilometer store "uromradet" skal bli et NATO-bombe-ovelsesfelt av dimensjoner. Men altsa : "Andre NATO-lands bombefly og kamphelikoptre star na i ko for a fa ove i Finnmark"! Og dette i en situasjon der man mest av alt trenger til tiltak for a fa slutt pa opprustningens fortsatte byrdefulle spiral.

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering